เปิดประวัติ อุ๊งอิ๊ง แพทองธาร สายเลือดการเมืองตระกูล ชินวัตร

ประวัติ อุ๊งอิ๊ง แพทองธาร ชินวัตร
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดวันที่ 21 มีนาคม 2565

เปิดประวัติ อุ๊งอิ๊ง แพทองธาร ชินวัตร เดินตามพ่อทักษิณ และอายิ่งลักษณ์ เข้าสู่เส้นทางการเมือง ในพรรคเพื่อไทย ด้วยวัย 35 ปี

แพทองธาร ชินวัตร หรือ อุ๊งอิ๊ง พ่วงท้ายด้วยตำแหน่งสำคัญที่สุดในพรรคเพื่อไทย (พท.) ในฐานะประธานที่ปรึกษาพรรค ด้านการมีส่วนร่วมและนวัตกรรม (inclusion and innovation) พรรคเพื่อไทย ที่เธอบอกว่า “ยังออกเสียงไม่ถนัด เท่ากับพรรคไทยรักไทย ชื่อที่อยู่ในใจ เป็นพรรคที่คุณพ่อก่อตั้ง”

แพทองธาร เป็นบุตรสาวคนเล็ก จากพี่น้อง 3 คน ของคุณหญิงพจมาน ดามาพงศ์ และ ดร.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี อดีตหัวหน้าพรรคไทยรักไทย ซึ่งมีนายพานทองแท้ เป็นพี่ชายคนโต และบุตรสาวคนรองคือ นางสาวพินทองทา

แพทองธาร เป็นคนการเมืองคนที่ 4 ที่มีฐานะเป็นแคนดิเดตใกล้เคียงกับ อดีตนายกรัฐมนตรี 3 คน คือ ทักษิณ ชินวัตร ผู้เป็นพ่อ และเป็นหลานอาเขย นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ และหลานของอาปู-ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร

แพทองธาร หรืออุ๊งอิ๊ง ชินวัตร เกิดวันที่ 21 สิงหาคม 2529 (อายุ 35 ปี) จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นที่โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนแวนต์ และมัธยมศึกษาตอนปลายที่โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย

ดีกรีจบปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโท International Hotel Management จาก Surrey University ประเทศอังกฤษ

ปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ด้านบริหารกลุ่มธุรกิจโรงแรม บริษัท เรนด์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด และกรรมการบริษัทธุรกิจในเครือ เช่น โรงแรมโรสวูด กรุงเทพฯ โรงแรม เทมส์ วัลลีย์ เขาใหญ่ สนามกอล์ฟอัลไพน์ โรงแรมเอสซี ปาร์ค

มีทรัพย์สิน ในฐานะผู้หุ้นใหญ่ บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  ณ วันที่ 12 มีนาคม 2564 ถึง 29.04% จำนวน 1,216,149,870 หุ้น ตีมูลค่าจากมูลค่าหุ้นบริษัทนี้ประมาณ 4 พันล้านบาท (4,341,655,035 บาท)

แพทองธาร สมรสกับปอ–ปิฎก สุขสวัสดิ์ ซึ่งจบการศึกษาระดับปริญญาตรี จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล มีอาชีพก่อนแต่งงานคือ นักบิน มีลูกสาว หลานตาทักษิณ และคุณหญิงยายพจมาน 1 คน ชื่อ “น้องธิธาร”

คุณสมบัติอื่นใด ย่อมสำคัญไม่เท่ากับ แพทองธาร มีคณสมบัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 ของบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี คือ มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 35 ปี สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ ไม่มีพฤติกรรมอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง

และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 98  บุคคลผู้มีลักษณะดังต่อไปนี้ เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เช่น  ติดยาเสพติดให้โทษ เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต เป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใด ๆ

รวมทั้ง ไม่ต้องคําพิพากษาให้จําคุกและถูกคุมขังอยู่โดยหมายของศาล และเคยได้รับโทษจําคุกโดยได้พ้นโทษมายังไม่ถึงสิบปีนับถึงเลือกตั้ง เว้นแต่ในความผิดอันได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

แพทองธาร ไม่ใช่คนหน้าใหม่ในวงการเมือง เธอมีสายเลือดการเมืองมาตั้งแต่เป็นเยาวชน นับว่าเป็นลูกไม้หล้นใต้ต้นของทักษิณ เลยทีเดียว เคยถือการ์ดและโปสเตอร์ช่วยทักษิณ รณรงค์หาเสียงมาตั้งแต่เด็ก

เธอเล่าในวันเปิดตัวบนเวทีก่อนรับตำแหน่งใหญ่ว่า “ดิฉันสัมผัสการเมืองตั้งแต่ 8 ขวบ ตอนนั้น คุณพ่อทักษิณ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ตอนอายุ 9 ขวบ พ่อเป็นหัวหน้าพรรคพลังธรรม จากนั้นอีก 3 ปี พออายุ 12 ปี พ่อก่อตั้งตั้งไทยรักไทย ชื่ออยู่ในใจเสมอ”

“ไม่ว่าคนไทยจะคิดต่างกันอย่างไร เราทุกคนล้วนเป็นคนไทยด้วยกันและอยากเห็นประเทศไทยเจริญก้าวหน้าต่อไป ขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งที่สนับสนุนดิฉัน จะตั้งใจทำงานอย่างเต็มที่ในฐานะที่ปรึกษา แม้ไม่ใช่นักการเมืองแต่ขอมุ่งมั่นตั้งใจทำงานด้วยใจจริงในฐานะคนไทยคนหนึ่ง”

“ในฐานะลูกของคุณพ่อ ไม่เคยลืมบุญคุณแผ่นดินไทย ไม่เคยลืมพี่น้องคนไทยที่ไม่เคยลืมท่าน และท่านปรารถนาอย่างมากที่จะกลับมาแผ่นดินไทยอีกครั้ง กลับมากราบผู้มีพระคุณ” นางสาวแพทองธารกล่าว

อุ๊งอิ๊ง แพทองธาร แต่งงานตามประเพณีไทย 2 รอบ โดยรอบแรกจัดงาน ที่ประเทศไทย เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2562 โดยมี โอ๊ค พานทองแท้ พี่ชายคนโต เป็นผู้ใหญ่ฝ่ายเจ้าสาวแทน นายทักษิณ ชินวัตร จากนั้นจัดงานฉลองรอบที่สอง ในวันที่ 22 มีนาคม 2562 ที่ โรงแรม โรสวูด ฮ่องกง

โดยมีทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเป็นประธานในพิธี มีสมาชิกในครอบครัวเข้าร่วม  ทั้งนายทักษิณ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี โดยคุณหญิงพจมาน ดามาพงศ์ อดีตภรรยา ไม่ได้บินไปร่วมงานด้วย

ชิงนายกฯหรือไม่ “ยุบสภา” ค่อยว่ากัน

อุ๊งอิ๊ง แพทองธาร (20 มี.ค.65) ให้สัมภาษณ์ถึงความพร้อมในการนำพรรคเพื่อไทย ระบุว่า ทุกคนในพรรคเพื่อไทยพร้อมทำงานเพื่อประเทศชาติ ถ้าเราได้มีโอกาสเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลเพื่อจะได้ผลิตนโยบายดี ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาประชาชน และปัญหาเศรษฐกิจ

เพราะที่ผ่านมาเราพิสูจน์แล้วว่า สิ่งที่เราเคยเสนออกไปทำให้เกิดขึ้นจริงได้ นโยบายของเราผ่านการศึกษาหาข้อมูล การเก็บรายละเอียด 23 ปี ตลอดเส้นทาง เรามีข้อมูลดี ๆ พรรคมีบุคลากรผลักดันนโยบายดี ๆ ให้ประเทศชาติ เมื่อพร้อมเมื่อไรไม่ใช่ตนที่พร้อมแต่พรรคเพื่อไทยพร้อม

ส่วนพรรคเพื่อไทย พร้อมเสนอเป็นแคนดิเดตนายกฯ หรือไม่นั้น อุ๊งอิ๊ง แพทองธาร ระบุว่า ตนเคยให้สัมภาษณ์แล้วว่ายุบสภาฯ แล้วค่อยว่ากัน

เมื่อถามถึงนายทักษิณ ได้เปิดเผยถึงการกลับประเทศไทยอยู่บ่อยครั้ง มีจุดยืนอย่างไร อุ๊งอิ๊ง แพทองธาร ระบุว่า “คุณพ่ออยากกลับบ้านมาเลี้ยงหลานมากกว่า เรื่องคุณพ่อกลับบ้าน ไม่ใช่เรื่องหลัก แต่ปัญหาหลักตอนนี้คือปัญหาเศรษฐกิจปากท้อง ไม่ใช่ปัญหาของครอบครัวอิ๊ง แต่เป็นปัญหาของประเทศ เราควรโฟกัสตรงนั้น