สำรวจราคาสินค้าหมู ไก่ ไข่ ราคาเพิ่มขึ้นแล้วเท่าไร

นายกรัฐมนตรีนั่งไม่ติด ค่าครองชีพคนไทยเพิ่มขึ้น จากราคาอาหาร วัตถุดิบหลักที่ทำจาก เนื้อหมู ไก่ ไข่ ทยอยขึ้นราคาต่อเนื่องทุกรายการ

จากราคาสถานการณ์ราคาเนื้อหมู ไก่ ไข่ไก่ ปรับตัวสูงขึ้น ทำให้ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้กำชับสั่งการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันบูรณาการแก้ไขปัญหาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างเร่งด่วน โดยเฉพาะกระทรวงพาณิชย์ ให้ร่วมกำหนดเป็นมาตรการช่วยเหลือประชาชน ทั้งระยะสั้น และระยะยาว โดยไม่ให้กระทบกลไกตลาด

รวมทั้ง ให้คาดการณ์ไปในอนาคตว่า เมื่อสถานการณ์ราคาสินค้าอุปโภคบริโภค มีราคาสูงขึ้นหลายชนิดอย่างต่อเนื่องเช่นนี้ จะส่งผลให้ราคาสินค้าชนิดใด สูงขึ้นตามมาอีกหรือไม่ ซึ่งนายกรัฐมนตรีต้องการให้กำหนดวิสัยทัศน์ในการแก้ไขปัญหาไปถึงอนาคตเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อประชาชน

ประชาชาติธุรกิจ เปรียบเทียบราคาหมู ไก่ และไข่ไก่ ระหว่างวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ วันที่ 11 ธันวาคม 2565 ประชาชนคนไทยต้องแบกภาระในการจ่ายสินค้าโภคภัณฑ์อาหารในราคาที่สูงขึ้นเท่าใด

หมู ไก่ ไข่ ราคาแล้วเท่าไร

หมูขึ้นราคา ขึ้นสูงสุด 40 บาท/กก.

ขณะที่ในช่วงต้นปีที่ผ่านมา ประชาชนคนไทยต้องเผชิญกับราคาหมูที่แพงขึ้นอย่างมาก ซึ่งกรมปศุสัตว์ออกมาอธิบายเหตุผลเรื่องราคาเนื้อหมูที่แพงขึ้นว่าเกิดจากปัญหาด้านสุขภาพของหมูในฟาร์ม ที่ต้องควบคุมและกำจัดหมูที่มีความเสี่ยงเกิดโรคระบาด กับต้องพักคอกสัตว์ก่อนเลี้ยงรุ่นการผลิตใหม่

ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ กระทรวงพาณิชย์ ห้ามส่งออก “หมูมีชีวิต” ไปนอกราชอาณาจักรทุกกรณี เป็นเวลา 3 เดือน แก้ปัญหาหมูราคาแพง ไม่เพียงพอต่อการบริโภคภายในประเทศ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม 2565 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบราคาเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ วันนี้ (11 ม.ค.) ตามข้อมูลจากเว็บไซต์ตลาดนัดเกษตรไพรซ์ พบว่า มีการปรับราคาขึ้นใน 9 จาก 14 ในประเภทหมูสูงสุดเป็นประเภทหมูชั้น เพิ่มในราคา 40 บาท/กก.

เปรียบเทียบราคาหมู
31 ธันวาคม 2564 11 มกราคม 2565 หมายเหตุ

ขาหมู : 91.50 บาท/กก.

ขาหมู : 106.50 บาท/กก. ราคาขึ้น 15 บาท/กก.
ซี่โครงหมู : 182.50 บาท/กก. ซี่โครงหมู : 204.50 บาท/กก. ราคาขึ้น 22 บาท/กก.
ตับหมู : 110 บาท/กก. ตับหมู : 137.50 บาท/กก. ราคาขึ้น 27.50 บาท/กก.
เนื้อก้อน : 230 บาท/กก. เนื้อก้อน : 230 บาท/กก. ราคาคงเดิม
เนื้อแดง : 165 บาท/กก. เนื้อแดง : 190 บาท/กก. ราคาขึ้น 25 บาท/กก.
เนื้อไหล่ : 160 บาท/กก. เนื้อไหล่ : 195 บาท/กก. ราคาขึ้น 35 บาท/กก.
สะโพกหมู : 160 บาท/กก. สะโพกหมู : 195 บาท/กก. ราคาขึ้น 35 บาท/กก.
สันนอก :182.50 บาท/กก. สันนอก : 202.50 บาท/กก. ราคาขึ้น 20 บาท/กก.
สันใน : 170 บาท/กก. สันใน : 200 บาท/กก. ราคาขึ้น 30 บาท/กก.
สามชั้น : 220 บาท/กก. สามชั้น : 260 บาท/กก. ราคาขึ้น 40 บาท/กก.
ไส้ตันหมู : 180 บาท/กก. ไส้ตันหมู :180 บาท/กก. ราคาคงเดิม
ไส้ใหญ่หมู : 50 บาท/กก. ไส้ใหญ่หมู : 50 บาท/กก. ราคาคงเดิม
ไส้อ่อนหมู : 170 บาท/กก. ไส้อ่อนหมู : 170 บาท/กก. ราคาคงเดิม
หมูบด : 145 บาท/กก. หมูบด : 145 บาท/กก. ราคาคงเดิม

เนื้อไก่เอาด้วย ขึ้นราคา

เช่นเดียวกับราคาเนื้อไก่ที่มีการปรับขึ้น เนื่องจากการปรับราคาสินค้าอุปโภคบริโภคที่มากขึ้น โดยเฉพาะราคาเนื้อไก่ที่ทยอยปรับตัวในขณะนี้

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้สั่งการให้หน่วยงานของกระทรวงพาณิชย์ประชุมหารือเรื่องดังกล่าวอย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งให้พิจารณาเรื่องเพื่อขอจัดสรรงบประมาณกลางในการช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงหมูรายย่อย ซึ่งจะเร่งเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) โดยเร็วที่สุด

พร้อมทั้งไม่อนุญาตให้มีการขึ้นราคาสินค้า ซึ่งหากมีการฉกฉวยขึ้นราคาก็จะมีการดำเนินคดีอย่างเคร่งครัด เพื่อไม่ให้เป็นการเอารัดเอาเปรียบผู้บริโภค แต่หากมีความจำเป็นต้องขึ้นราคาสินค้าในรายการใด ก็สามารถทำเรื่องมายังกระทรวงพาณิชย์เพื่อพิสูจน์เป็นรายกรณีไปว่ามีความจำเป็น เพื่อไม่ให้กระทบต่อเกษตรกรรายย่อย จากการกดราคาทางนโยบาย เพื่อป้องกันไม่ให้สินค้าขาดตลาดอีก

ขณะที่กรมการค้าภายในได้กำหนดราคาจำหน่ายไก่มีชีวิตหน้าฟาร์ม และราคาจำหน่ายปลีกชิ้นส่วนไก่สด เป็นระยะเวลา 6 เดือนนับตั้งแต่เดือนมกราคม 2565 เป็นต้นไป โดยสิ้นสุดในเดือนมิถุนายน 2565

ทั้งนี้เมื่อเปรียบเทียบราคาไก่ เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และวันนี้ (11 ม.ค.) ตามข้อมูลจากเว็บไซต์ตลาดนัดเกษตรไพรซ์ พบว่ามีการปรับราคาขึ้นใน 6 จาก 14 ในประเภทไก่สูงสุดเป็นประเภทอกไก่ ปีกบนไก่ และเครื่องในไก่ เพิ่มในราคา 5 บาท/กก.

เปรียบเทียบราคาไก่

31 ธันวาคม 2564 11 มกราคม 2564 หมายเหตุ
ไก่บ้าน : 120 บาท/กก. ไก่บ้าน : 122.50 บาท/กก. ราคาขึ้น 2.50 บาท/กก.
ไก่ทั้งตัว : 80 บาท/กก. ไก่ทั้งตัว : 80 บาท/กก. ราคาคงเดิม
ไก่ผ่าซีก : 80 บาท/กก. ไก่ผ่าซีก : 80 บาท/กก. ราคาคงเดิม
อกไก่ : 75 บาท/กก. อกไก่ : 80 บาท/กก. ราคาขึ้น 5 บาท/กก.
ซี่โครงไก่ : 24 บาท/กก. ซี่โครงไก่ : 26.50 บาท/กก. ราคาขึ้น 2.50 บาท/กก.
ปีกบนไก่ : 72.50บาท/กก. ปีกบนไก่ : 77.50 บาท/กก. ราคาขึ้น 5 บาท/กก.
ปีกกลางไก่ : 135 บาท/กก. ปีกกลางไก่ : 135 บาท/กก. ราคาคงเดิม
ปีกไก่เต็ม : 80 บาท/กก. ปีกไก่เต็ม : 80 บาท/กก. ราคาคงเดิม
น่องไก่ : 65 บาท/กก. น่องไก่ : 65 บาท/กก. ราคาคงเดิม
สะโพกไก่ : 65 บาท/กก. สะโพกไก่ : 65 บาท/กก. ราคาคงเดิม
เครื่องในไก่ : 65 บาท/กก. เครื่องในไก่ : 70 บาท/กก. ราคาขึ้น 5 บาท/กก.
ตีนไก่ : 80 บาท/กก. ตีนไก่ : 82.50 บาท/กก. ราคาขึ้น 2.50 บาท/กก.
เนื้อไก่บด : 60 บาท/กก. เนื้อไก่บด : 60 บาท/กก. ราคาคงเดิม
ไก่มีชีวิตหน้าฟาร์ม :  – บาท/กก. ไก่มีชีวิตหน้าฟาร์ม : – บาท/กก. ราคาคงเดิม

 

ไข่ขึ้นราคาฟองละ 3 บาท/แผงละ 6 บาท

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาสมาคมการค้าผู้ค้าไข่ไก่ ได้ปรับราคาจำหน่ายไข่ไก่จากเมื่อวันที่ 27 ธ.ค. 2564 จากฟองละ 2.80 บาท เป็นฟองละ 3 บาท หรือแผงละ 6 บาท เริ่มตั้งแต่ 10 ม.ค.ที่ผ่านมา เบื้องต้นสาเหตุการแจ้งปรับราคามาจากต้นทุนวัตถุดิบอาหารสัตว์ปรับสูงขึ้น


เมื่อเปรียบเทียบราคาไข่ไก่เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และวันนี้ (11 ม.ค.) ตามข้อมูลจากเว็บไซต์ตลาดนัดเกษตรไพรซ์ พบว่ามีการปรับราคาไข่ไก่ขึ้นใน 7 จาก 8 ในประเภทไข่ไก่ สูงสุดเป็นประเภท ไข่ไก่ต้ม จาก 3.25 บาท/ฟอง เป็น 3.50 บาท/ฟอง เพิ่มในราคา 0.25 บาท/ฟอง

เปรียบเทียบราคาไข่ไก่

31 ธันวาคม 2564 11 มกราคม 2564 หมายเหตุ
ไข่ไก่เบอร์ 0 :  4.00 บาท/ฟอง ไข่ไก่เบอร์ 0 : 4.20 บาท/ฟอง ปรับราคาขึ้น 0.20 บาท/ฟอง
ไข่ไก่เบอร์ 1 : 3.67 บาท/ฟอง ไข่ไก่เบอร์ 1 : 3.86 บาท/ฟอง ปรับราคาขึ้น 0.19 บาท/ฟอง
ไข่ไก่เบอร์ 2 :  3.33 บาท/ฟอง ไข่ไก่เบอร์ 2 : 3.50 บาท/ฟอง ปรับราคาขึ้น 0.20 บาท/ฟอง
ไข่ไก่เบอร์ 3 : 3.17บาท/ฟอง ไข่ไก่เบอร์ 3 : 3.36 บาท/ฟอง ปรับราคาขึ้น 0.17 บาท/ฟอง
ไข่ไก่เบอร์ 4 : 2.83 บาท/ฟอง ไข่ไก่เบอร์ 4 : 3.00 บาท/ฟอง ปรับราคาขึ้น 0.17 บาท/ฟอง
ไข่ไก่เบอร์ 5 : 2.50 บาท/ฟอง ไข่ไก่เบอร์ 5 : 2.70 บาท/ฟอง ปรับราคาขึ้น 0.20 บาท/ฟอง
ไข่ไก่ต้ม :  3.25 บาท/ฟอง ไข่ไก่ต้ม : 3.50 บาท/ฟอง ปรับราคาขึ้น 0.25 บาท/ฟอง
ไข่ไก่คละหน้าฟาร์ม -บาท/ฟอง ไข่ไก่คละหน้าฟาร์ม :  – บาท/ฟอง  ราคาคงเดิม