จุฬาฯ เริ่มสรรหาอธิการบดีคนใหม่ แทน ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์

จุฬา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สภาคณาจารย์ จุฬาฯ เริ่มกระบวนการสรรหาอธิการบดีคนใหม่แทน ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ ที่กำลังจะครบวาระดำรงตำแหน่ง พ.ค. 2567

วันที่ 25 ธันวาคม 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กำลังอยู่ระหว่างการสรรหาอธิการบดีคนใหม่แทน ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาฯ ที่จะครบวาระการดำรงตำแหน่งในเดือนพฤษภาคม 2567

สภาคณาจารย์ จุฬาฯ โพสต์ข้อความระบุว่า สภาคณาจารย์จุฬาฯ ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเสนอชื่อ “ผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี จุฬาฯ พ.ศ. 2567-2571″ ซึ่งเป็น ขั้นตอนหนึ่ง ในกระบวนการสรรหาอธิการบดี จุฬาฯ ที่จัดโดยสภาคณาจารย์

สภาคณาจารย์เป็นหนึ่งในหลายหน่วยงานของจุฬาฯ ที่มีส่วนในการเสนอความเห็นและชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี พ.ศ. 2567-2571 ซึ่งจะเปิดโอกาสให้บุคลากรสายวิชาการ และบุคลากรสายปฏิบัติการระดับ P7 ขึ้นไป หรือข้าราชการระดับซี 3 ขึ้นไป มีส่วนร่วมในการเสนอชื่ออธิการบดีต่อกรรมการสรรหา

โดยมีขั้นตอนดังนี้

-ขั้นตอนที่ 1 (เสนอชื่อรอบแรก) วันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00-15.00 น. เสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี (รอบแรก) สถานที่ : คณะ/ส่วนงานต้นสังกัด เสนอได้ไม่เกิน 3 รายชื่อ

-ขั้นตอนที่ 2 (แสดงวิสัยทัศน์) วันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม 2567 เวลา 13.00-16.00 น. ผู้ได้ความถี่สูงสุด 6 อันดับแรก (และมากกว่า 5% ของผู้มาใช้สิทธิ) มาแสดงวิสัยทัศน์ แนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัย และตอบคำถาม สภานที่ : ห้องประชุม คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

-ขั้นตอนที่ 3 (เสนอชื่อรอบ 2) วันอังคารที่ 23 มกราคม 2567 เวลา 09.00-15.00 น. เสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี (รอบที่สอง) สถานที่ : คณะ/ส่วนงานต้นสังกัด

-ทำเครื่องหมายได้ไม่เกิน 3 ชื่อ (จาก 6 รายชื่อของผู้แสดงวิสัยทัศน์) สภาคณาจารย์จะนำรายชื่อผู้ที่ได้รับการเสนอสูงสุด 3 รายชื่อ (โดยเรียงตามตัวอักษร) เสนอต่อคณะกรรมการสรรหาฯ ที่แต่งตั้งโดยสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาต่อไป

ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี พ.ศ. 2567-2571

ขณะที่ ดร.เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์ อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ โพสต์เฟซบุ๊กระบุว่า วันนี้เริ่มกระบวนการสรรหาอธิการบดีคนใหม่ของจุฬาฯ แล้วนะครับ ซึ่งจะมีการออกจดหมายไปตามหน่วยงานต่าง ๆ ของจุฬาฯ ให้ช่วยกันเสนอชื่อไปยังคณะกรรมการสรรหาฯ ซึ่งตั้งโดยสภามหาวิทยาลัย

และ “สภาคณาจารย์ จุฬาฯ” ก็เป็นอีกหน่วยงานหนึ่งที่มีส่วนร่วมในการเสนอชื่อ โดยใช้วิธีหยั่งเสียงจากข้าราชการและพนักงาน ทั้งสายวิชาการและสายปฏิบัติการครับ (ก่อนที่จะเสนอชื่อได้ 3 ชื่อ)

ดังนั้น วันนี้ขอเชิญชวนให้มาเสนอชื่อ “ผู้สมควรเป็นอธิการบดีจุฬาฯ” ที่กล่องหยั่งเสียงตามหน่วยงานของท่านนะครับ ทุกคณะ/สำนักงานเลย


ป.ล. เน้นว่าจุฬาฯ ใช้วิธีสรรหานะครับ ไม่ใช่เลือกตั้ง คะแนนที่หยั่งเสียงมา เป็นแค่องค์ประกอบหนึ่งที่คณะกรรมการสรรหาฯ จะใช้ครับ