ท่องเที่ยวสุขภาพ ประตูบานใหม่เศรษฐกิจไทย

ซีอีโอบีดีเอ็มเอส เวลเนสคลินิก มั่นใจเอเชียและไทยมีศักยภาพสูงด้านเดสติเนชั่นท่องเที่ยวสุขภาพ พร้อมไต่อันดับชิงตลาดโลก

วันที่ 23 มีนาคม 2566 นพ.ตนุพล วิรุฬหการุญ ประธานคณะผู้บริหาร บีดีเอ็มเอส เวลเนสคลินิก ในเครือโรงพยาบาลกรุงเทพ กล่าวในงานสัมมนา New Era Economy # อนาคตประเทศไทย ซึ่งจัดโดยหนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจว่า ปัจจุบันกระแสสุขภาพหรือ wellness กำลังมาแรงทั่วโลก

หลังถูกกระตุ้นด้วยหลายปัจจัย ไม่ว่าจะเป็นการระบาดของโรคโควิด-19 กระตุ้นให้ผู้คนโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ตระหนักว่าสุขภาพเป็นเรื่องใกล้ตัวมากขึ้น ขณะเดียวกัน ยังสร้างความตื่นตัวเรื่องโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง หรือ NCDs เช่น เบาหวาน ความดัน หลอดเลือดสมอง โรคอ้วน ฯลฯ จำนวนผู้สูงวัยซึ่งต้องการการดูแลด้านสุขภาพเพิ่มมากขึ้นในทุกประเทศทั่วโลกด้วยเช่นกัน

Advertisement

ปัจจัยเหล่านี้กระตุ้นให้หลังจากนี้อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพมีแนวโน้มเติบโตในระดับที่สูงกว่า GDP โดยมีการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเป็นอุตสาหกรรมที่จะเติบโตอย่างโดดเด่นที่สุด คาดว่าปี 2568 จะมีมูลค่าถึง 7 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งแนวโน้มการเติบโตนี้เป็นโอกาสสำคัญของประเทศไทย ซึ่งเป็นหนึ่งในเดสติเนชั่นสำคัญของบรรดานักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอยู่แล้ว

อีกทั้งนักท่องเที่ยวด้านสุขภาพยังมีศักยภาพสูง เนื่องจากนอกจากจะดูแลสุขภาพตนเองแล้ว คนกลุ่มนี้ยังมีแนวโน้มดูแลสิ่งแวดล้อมในสถานที่ท่องเที่ยวด้วย ขณะเดียวกัน ยังสร้างโอกาสให้ธุรกิจอื่น ๆ นอกเหนือจากโรงแรมและโรงพยาบาล อาทิ ร้านอาหารที่ใส่รายละเอียดสารอาหาร-ปริมาณแคลอรีในเมนู รวมถึงยังมีแนวโน้มจับจ่ายสูงถึงเฉลี่ย 6 หมื่นบาทต่อเที่ยว

นพ.ตนุพล วิรุฬหการุญ ประธานคณะผู้บริหาร บีดีเอ็มเอส เวลเนส คลินิกในเครือโรงพยาบาลกรุงเทพ
นพ.ตนุพล วิรุฬหการุญ ประธานคณะผู้บริหาร บีดีเอ็มเอส เวลเนส คลินิกในเครือโรงพยาบาลกรุงเทพ

“เรียกได้ว่านักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพนั้นเป็นกลุ่มที่จับจ่ายสร้างรายได้เข้าประเทศเยอะ แต่ใช้ทรัพยากรต่ำกว่านักท่องเที่ยวกลุ่มอื่น”

นพ.ตนุพลยังย้ำความเชื่อมั่นว่า เอเชียและไทยมีศักยภาพเพียงพอที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจากกระแสบูมนี้ได้ โดยจะต้องเสริมแกร่งและสร้างการรับรู้ด้านภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย การต้อนรับแบบไทย จุดเด่นด้านสุขภาพของอาหารไทย ร่วมกับการเป็นฮับด้านการแพทย์ที่ช่วยสร้างความเชื่อมั่นและสถานที่ท่องเที่ยว อย่างวัดวาอาราม ซึ่งปัจจัยเหล่านี้จะช่วยสร้างความได้เปรียบให้กับประเทศในเวทีการแข่งขัน