น้ำมันมวย เปลี่ยนผู้ถือหุ้น SELIC ทุ่ม 280 ล้าน เข้าซื้อหุ้น 50%

ซีลิค คอร์พ แจ้ง ตลท. บอร์ดอนุมัติลงทุนเข้าซื้อหุ้น 50% มูลค่า 280 ล้านบาท ในบริษัท เทวกรรมโอสถ จำกัด ผู้ผลิต “น้ำมันมวย” คาดโอนหุ้นภายใน ก.ย. 65 หนุนยอดขายกำไร-ขยายการโตของธุรกิจและเปิดตลาดเข้าสู่ตลาด Healthcare

วันที่ 29 สิงหาคม 2565 นางสาวยุวดี เอี่ยมสนธิทรัพย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีลิค คอร์พ จำกัด (มหาชน) หรือ SELIC รายงานตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่า คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้บริษัทเข้าลงทุนในบริษัท เทวกรรมโอสถ จำกัด ด้วยการเข้าซื้อหุ้นสามัญ 17,077,418 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน 50% ของจำนวนหุ้นทั้งหมดหลังการเพิ่มทุนแล้ว มูลค่ารวมทั้งสิ้น 280 ล้านบาท ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

1.ซื้อหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 12,295,741 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน 36% มูลค่า 200 ล้านบาท และ 2.ซื้อหุ้นสามัญจากผู้ถือหุ้นเดิม คือ บริษัท นิว ไดมอนด์ ไฮลดิ้งส์ พีทีอี ลิมิเต็ด จำนวน 4,781,677 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน 14% มูลค่าจำนวน 80 ล้านบาท

ทั้งนี้ บริษัท เทวกรรมโอสถ จำกัด เป็นบริษัทจำกัดที่จดทะเบียนจัดตั้งภายใต้กฎหมายไทย ซึ่งประกอบธุรกิจเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์บรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแบรนด์ “น้ำมันมวย” ซึ่งจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ทั้งนี้ บริษัทจะชำระราคาหุ้นสามัญของบริษัท เทวกรรมโอสถ จำกัด ให้แก่ผู้ขายเป็นเงินสด จำนวน 250 ล้านบาท ในวันที่ 31 สิงหาคม 2565 และอีกจำนวน 30 ล้านบาท ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 โดยแหล่งเงินทุนจะมาจากการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนสามัญให้แก่บุคคลในวงจำกัดของบริษัทจำนวน 250 ล้านบาท และจากเงินทุนหมุนเวียนในกิจการของบริษัทจำนวน 30 ล้านบาท โดยผู้ขายจะดำเนินการโอนหุ้นที่ทำการซื้อขายให้บริษัทภายในเดือนกันยายน 2565

โดยผลประโยชน์ที่จะเกิดกับบริษัทคือทำให้ บริษัทมียอดขายและกำไรเพิ่มขึ้นจากส่วนแบ่งของบริษัท เทวกรรมโอสถ จำกัด และขยายการเติบโตของธุรกิจและเปิดตลาดเข้าสู่ตลาด Healthcare ซึ่งเป็นตลาดที่มีแนวโน้มการเติบโตต่อเนื่อง นอกเหนือจากนี้ยังทำให้บริษัทขยายช่องทางการดำเนินธุรกิจเพิ่มเติมจากประเภท Business to Business มาเปิดช่องทาง Business to Consumer 

รวมไปถึงความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจในกลุ่มผลิตภัณฑ์ Consumer Healthcare จะส่งผลเอื้อต่อบริษัทในโครงการลงทุนในผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์แบรนด์ Neoplast Neobun ซึ่งอยู่ในธุรกิจ market sector ประเภทเดียวกัน ก่อให้เกิดประสิทธิผล และประสิทธิภาพในการบริหารจัดการในธุรกิจนี้ได้มาก และรวดเร็วยิ่งขึ้น และสร้างพื้นฐานและการเข้าสู่ตลาด Healthcare ที่ชัดเจน และเตรียมพร้อมต่อการเติบโตในตลาดนี้ในอนาคต