แบงก์พาณิชย์ รับลูก ธปท. ยืดเวลาพักหนี้หนีโควิดรอบใหม่ 6 เดือน

เงินบาท-ธนบัตร
REUTERS/Athit Perawongmetha/File Photo

แบงก์พาณิชย์หลายแห่ง รับลูกธนาคารแห่งประเทศไทย ขยายเวลาพักหนี้ อีก 6 เดือน

การแพร่ระบาดของโควิด-19 รอบใหม่ ในพื้นที่ที่รัฐบาลระบุว่าเป็น “จังหวัดสีแดง 28 แห่ง” ถูกขีดเส้นเป็นพื้นที่ที่ต้องได้รับการช่วยเหลือเป็นพิเศษ ทั้งในเรื่องการเยียวยาประชาชนผู้ได้รับผลกระทบ และกลุ่มธุรกิจที่เป็นลูกหนี้ธนาคารรัฐและธนาคารพาณิชย์

แหล่งข่าวจากสถาบันการเงินเปิดเผย “ประชาชาติธุรกิจ” ว่า แม้ว่า ธปท.ยังไม่ได้ประกาศมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้เพิ่มเติม แต่ได้มีการติดต่อธนาคารพาณิชย์ให้พิจารณาขยายเวลาช่วยเหลือลูกค้า โดยเฉพาะกลุ่มลูกค้ารายย่อย เช่น สินเชื่อบุคคล บัตรเครดิต และสินเชื่อรายย่อยอื่น ๆ ตามมาตรการผ่อนปรนช่วยเหลือเดิมของ ธปท.ที่สิ้นสุดลงไปเมื่อ 31 ธ.ค. 2563 ที่ผ่านมา เช่น การพักชำระหนี้ ขยายระยะเวลาการชำระหนี้ หรือลดการชำระค่างวด เป็นต้น โดยให้ขยายออกไปอีก 6 เดือน หรือจนถึงเดือน มิ.ย. 2564

               

นอกจากนี้ แบงก์ได้เสนอให้ ธปท.พิจารณาลดภาระของธนาคารด้วย โดยขอให้ขยายเวลามาตรการผ่อนปรนเรื่องการจัดชั้นหนี้และการตั้งสำรองหนี้สงสัยจะสูญของธนาคารออกไปอีก 1 ปี จากเดิมที่จะครบกำหนดสิ้นปี 2564

“แบงก์มองว่าจะต้องใช้เวลาอย่างน้อย 2 ปี ในการฟื้นฟูลูกหนี้ ซึ่งแบงก์จำเป็นต้องตั้งส่วนสูญเสียเพิ่ม รวมถึงการกลับมาพิจารณาเรื่องเกณฑ์งดจ่ายเงินปันผลด้วย ซึ่งควรจะมีเกณฑ์กลางออกมา” แหล่งข่าวกล่าว

ออมสินเน้น “พักหนี้” พื้นที่สีแดง

นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กล่าวว่า ธนาคารออมสินได้ออกมาตรการด่วนช่วยเหลือลูกค้าสินเชื่อของธนาคาร จำนวนกว่า 1.9 ล้านราย วงเงินสินเชื่อกว่า 670,000 ล้านบาท ในพื้นที่ควบคุมสูงสุด/พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดรวม 28 จังหวัด โดยให้ลูกค้าที่ได้รับผลกระทบสามารถเข้ามาตรการพักชำระเงินต้น หรือขอลดการจ่ายดอกเบี้ยบางส่วนได้แล้วแต่กรณี ซึ่งมาตรการครั้งนี้มีระยะเวลา 3-6 เดือน โดยเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 8 ม.ค.ที่ผ่านมา

Advertisement

กสิกรไทย ต่อเวลา “พักหนี้” ขยายเวลาผ่อนชำระ

นางสาวขัตติยา อินทรวิชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกสิกรไทย กล่าวกับ “ประชาชาติธุรกิจ” ว่า ขณะนี้ธนาคารอยู่ระหว่างจัดทำมาตรการเชิงรุก เพื่อช่วยเหลือลูกค้าผ่านช่องทางสาขาและคอลเซ็นเตอร์ ลูกค้ารายใดที่ได้รับผลกระทบและยังไม่เคยเข้าโครงการความช่วยเหลือสามารถติดต่อธนาคารได้ทันที โดยธนาคารจะขยายเวลาความช่วยเหลือลูกหนี้ตามมาตรการ ธปท. ที่ได้สิ้นสุดไปเมื่อสิ้นปี 2563 โดยจะต่อเวลาไปถึงสิ้นเดือน ม.ค. 2564

อย่างไรก็ดี ธปท.คงไม่ออกมาตรการช่วยเหลือเป็นการทั่วไปแบบรอบแรก เนื่องจากลูกค้าของแต่ละธนาคารแตกต่างกัน ดังนั้น ธปท.น่าจะให้แต่ละธนาคารให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสม ขณะที่ลูกหนี้รายเดิมที่อยู่ในโครงการช่วยเหลือจากโควิด-19 ระยะที่ 1-2 ยังคงอยู่ในโปรแกรมเดิมที่ได้รับความช่วยเหลือ ซึ่งแต่ละรายจะได้รับการช่วยเหลือไม่เหมือนกัน เช่น ปรับโครงสร้างหนี้ หรือบางรายขยายเวลาผ่อนชำระหนี้ยาว 3 ปี เป็นต้น

KTB ส่งทีมเกาะติดลูกหนี้ช่วยเหลือทันที

ด้านนายเฉลิม ประดิษฐอาชีพ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายงานเครือข่ายธุรกิจขนาดเล็กและรายย่อย ธนาคารกรุงไทย (KTB) กล่าวกับ “ประชาชาติธุรกิจ” ว่า ตอนนี้ทีมกลยุทธ์และเครือข่ายสาขาได้ประสานงานในการให้ความช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบรอบใหม่ ได้ให้เจ้าหน้าที่ทุกสาขาติดต่อลูกค้าผ่านการโทรศัพท์ในแต่ละพื้นที่ โดยเฉพาะจังหวัดที่เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด รวม 28 จังหวัดพื้นที่สีแดง เพื่อติดตามอาการของลูกค้าถึงความสามารถในการชำระหนี้และติดขัดตรงไหน ต้องการความช่วยเหลือหรือไม่

เช่น กรณีลูกค้ารายเดิมที่เข้าโครงการพักชำระหนี้ระยะที่ 1 และได้รับผลกระทบจากการระบาดรอบใหม่ ธนาคารจะพิจารณาให้ความช่วยเหลือต่อเนื่อง ซึ่งจะมีทั้งมาตรการพักชำระหนี้ และให้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ (ซอฟต์โลน) ของ ธปท. หากเป็นลูกค้าที่ไม่เคยเข้าโครงการช่วยเหลือจะมีเจ้าหน้าที่สาขาติดตาม หากลูกค้ามีสัญญาณชำระล่าช้า ก็จะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อให้ความช่วยเหลือทันที

Advertisement

“ตอนนี้ทีมโปรดักต์และกลยุทธ์ประสานงานกับทีมสาขา โดยจะมีรายชื่อลูกค้าให้ติดต่อประสานงานกับลูกค้าเพื่อให้ความช่วยเหลือตามแนวปฏิบัติของธนาคารและ ธปท. ซึ่งตอนนี้ได้เริ่มทยอยสำรวจลูกค้าในพื้นที่ควบคุมสูงสุด 28 จังหวัด และยกระดับเข้ม 5 จังหวัด ซึ่งการให้ความช่วยเหลือลูกค้าเป็นงานสำคัญของธนาคารตลอดปีนี้” นายเฉลิมกล่าว