รพ.ธนบุรีผุดบริษัทย่อย “ธนบุรี คานาบิซ” ลุยตลาดกัญชา-สมุนไพร

กัญชา
FILE PHOTO : Lillian SUWANRUMPHA / AFP

รพ.ธนบุรีตั้งบริษัทย่อย “ธนบุรี คานาบิซ” ทุนจดทะเบียน 100 ล้าน หวังลุยตลาดกัญชา-สมุนไพร ต่อยอดผลิต รับผลิต และจำหน่ายยาสมุนไพร-ยาแผนปัจจุบัน

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ THG แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ขออนุญาตจัดตั้งบริษัทย่อย “บริษัท ธนบุรี คานาบิซ จำกัด” ด้วยทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท

โดยมีเป้าหมายเพื่อให้คำปรึกษา วิจัย และพัฒนากลุ่มผลิตภัณฑ์เภสัชภัณฑ์ ที่มีสารสกัดจากพืชสมุนไพรทุกชนิด ทั้งในแง่ยาสมุนไพรและยาแผนปัจจุบัน สำหรับใช้ในการรักษาโรคหรือในเชิงการแพทย์ ตลอดจนการจำหน่ายในเชิงพาณิชย์ ซึ่งจะดำเนินการทั้งในด้านการผลิต รับจ้างผลิต และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

               

ทั้งนี้ รายชื่อ 3 ผู้ถือหุ้นใหญ่ ได้แก่ THG จำนวน 750,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน 75% ลำดับถัดมา นพ.บุญ วนาสิน ผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการ บริษัทธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด จำนวน 100,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน 10% และธนทร นิทัศนานันท์ จำนวน 50,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน 5%

ขณะที่รายชื่อกรรมการบริษัท มีดังนี้ นพ.ธนาธิป ศภุประดิษฐ์, กรรณิการ์ งามโสภี, นลิน วนาสิน, อัญชลี ชวลิตจารีธรรม, ดร.สุวดี พันธุ์พานิชฝ, วรดา ตั้งสืบกุล และทิมโมตี้ อีเมน เลิศสมิติวันท์

Advertisement