NOBLE ขานรับ บอร์ดไฟเขียวขายเงินลงทุน 2 คอนโด จ่อปิดดีล ก.ค. 66 นี้

ธงชัย บุศราพันธุ์

บมจ.โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ (NOBLE) บอร์ดไฟเขียวขายเงินลงทุนใน 2 โครงการร่วมทุน ได้แก่ นิว ดิสทริค อาร์ 9 และนิว ครอส คูคต สเตชั่น ให้แก่ บมจ.พราว เรียว เอสเตท (PROUD) คิดเป็นมูลค่า 867.57 ล้านบาท ตามสัดส่วนที่ NOBLE ถือหุ้น 50% ร่วมกับ TNLA (บริษัทร่วมทุนกลุ่มบีทีเอส+กลุ่มสหพัฒน์) คาดว่ากระบวนการขายจะแล้วเสร็จภายในสิ้นเดือน ก.ค. 25666 นี้

วันที่ 1 มิถุนายน 2566 นายธงชัย บุศราพันธ์ รองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ NOBLE

เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทจำหน่ายหุ้นสามัญทั้งหมดที่ถืออยู่ในบริษัทร่วมทุน 2 แห่ง

ได้แก่ 1.บริษัท พระราม 9 อัลไลแอนซ์ จำกัด (PA9) เป็นผู้พัฒนาโครงการนิว ดิสทริค อาร์ 9 กับ 2.บริษัท คูคต สเตชัน อัลไลแอนซ์ จำกัด (KK) เป็นผู้พัฒนาโครงการ นิว ครอส คูคต สเตชั่น

พร้อมโอนสิทธิเรียกร้องของบริษัทในหนี้เงินกู้ยืมบางส่วนที่บริษัทร่วมทุนมีอยู่ต่อบริษัท ให้แก่ PROUD คิดเป็นมูลค่า 867.57 ล้านบาทตามสัดส่วนที่ NOBLE ถือหุ้น 50%

“รายการขายครั้งนี้เป็นไปตามกลยุทธ์ของบริษัทที่ต้องการสร้างอัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นและผลตอบแทนจากการลงทุนที่สูงที่สุด (ROE-Maximize Return on Equity & IRR-Internal Rate of Return)”

Advertisement

ซึ่งทั้ง 2 โครงการร่วมทุนเป็นโครงการที่ประสบความสำเร็จในการขายอย่างสูง โดยนิว ครอส คูคต สเตชั่น sold out แล้ว ส่วนนิว ดิสทริค อาร์ 9 มียอดขายแล้ว 83%

อีกทั้งมูลค่าการขายทั้ง 2 โครงการ ถือเป็นการขายที่สร้างผลตอบแทนที่ดี ทั้งในแง่ของกำไรที่รับรู้ได้ และกระแสเงินสดที่ได้กลับมา รวมถึงค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่จะได้รับในฐานะเป็นผู้บริหารโครงการร่วมทุน

นอกจากนี้ การขาย 2 โครงการดังกล่าว ยังเป็นการปรับ Portfolio ของโครงการร่วมทุนเพื่อเพิ่มโครงการร่วมทุนใหม่ ๆ ในอนาคต

ปัจจุบัน NOBLE มีโครงการร่วมทุนกับบริษัท ทีเอ็นแอล อัลไลแอนซ์ จำกัด (TNLA)  ที่เปิดโครงการทั้งหมดแล้ว 9 โครงการ มูลค่ารวม 28,400 ล้านบาท

Advertisement

นอกจากนี้ NOBLE ยังทำหน้าที่เป็นผู้บริหารโครงการในบทบาทเดิมทุกประการ รวมถึงชื่อโครงการ การก่อสร้างตามข้อผูกพันเดิมกับลูกค้าตามรายละเอียดที่ได้กำหนดไว้ในสัญญาจะซื้อจะขาย

รวมไปถึงการบริหารโครงการหลังการขายและการรับประกันผลงานการก่อสร้าง เพื่อให้ไม่มีผลกระทบใด ๆ กับลูกค้า

สำหรับกระบวนการขายเงินลงทุนและโอนหุ้นใน PA9 และ KK รวมถึงเงินกู้ยืมผู้ถือหุ้นบางส่วนจะเกิดขึ้นภายหลังจากที่คู่สัญญาแต่ละฝ่ายได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขบังคับก่อนที่กำหนดไว้ในสัญญาซื้อขายหุ้นครบถ้วนแล้ว

ซึ่งคาดว่าจะเกิดขึ้นภายในสิ้นเดือนกรกฎาคม 2566 ส่งผลให้ NOBLE จะสามารถบันทึกกำไรพิเศษในไตรมาส 3/66

Nue Cross KhuKhot Station