เปิดแล้ว! ช่องตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติสำหรับต่างชาติ สิงคโปร์เจ้าแรก เริ่มสุวรรณภูมิ ก่อนขยายทั่วปท.

วันที่ 19 ส.ค.60 เวลา 14.00 น. พล.ต.ท.ณัฐธร เพราะสุนทร ผบช.สตม., นายชาตรี อรรจนานันท์ อธิบดีกรมการกงสุล, นายศิโรตม์ ดวงรัตน์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และ พล.ต.ต.สิทธิชัย โล่กันภัย ผบก.ตม.๒ ร่วมพิธีเปิดใช้งานช่องตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติ (Auto Gate) สำหรับชาวต่างชาติ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยได้เปิดให้สิงคโปร์ใช้งานเป็นประเทศแรก จากนั้น สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจะร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ เปิดให้ผู้โดยสารจากประเทศอื่นๆ ใช้งาน ซึ่งจะพิจารณาเป็นรายประเทศ โดยคำนึงถึงเหตุผลด้านความมั่นคงและเป็นหลัก

พล.ต.ท.ณัฐธร เพราะสุนทร ผบช.สตม. กล่าวว่า สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองได้หารือร่วมกับกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ, นายธงชัย ชาสวัสดิ์ เอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ และ Mr.Clarence YEO ผู้บัญชาการตรวจคนเข้าเมืองและด่านพรมแดน ประเทศสิงคโปร์ (ICA) ในการเปิดให้ประชาชนสามารถใช้ช่องตรวจอัตโนมัติได้ ซึ่งจะทำให้ผู้โดยสารได้รับความสะดวกในการเดินทาง โดยระบบ Auto Gate เป็นไปตามนโยบาย “THAILAND 4.0” ของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา และนโยบายด้านความมั่นคงของ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ฝ่ายความมั่นคง ด้วยการนำนวัตกรรมมาเสริมประสิทธิภาพในการทำงาน เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ แก้ไขปัญหาผู้โดยสารหนาแน่นในสนามบิน อันเนื่องมาจากข้อจำกัดทางด้านกายภาพ ทั้งพื้นที่ให้บริการผู้โดยสารและจำนวนเคาน์เตอร์ช่องตรวจ เน้นการให้บริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว ลดปริมาณผู้โดยสารที่เข้าตรวจกับเจ้าหน้าที่ ถือเป็นการนำเทคโนโลยีมาแก้ปัญหาผู้โดยสารหนาแน่นในสนามบินอย่างเป็นรูปธรรม

ในระยะแรกได้เปิดให้ผู้โดยสารจากประเทศสิงคโปร์ใช้งานเป็นประเทศแรก ตามความตกลงในลักษณะแลกเปลี่ยน ซึ่งประเทศสิงคโปร์กำลังพิจารณาเปิดให้คนไทยใช้ช่องตรวจ Auto Gate ของสิงคโปร์เช่นกัน ระบบช่องตรวจ Auto Gate จะทำการจัดเก็บข้อมูลของผู้โดยสาร, ภาพถ่าย และลายพิมพ์นิ้วมือ เพื่อใช้ในการตรวจสอบยืนยันตัวตนในการเดินทางครั้งถัดไป และทำงานร่วมกับระบบตรวจสอบคัดกรองผู้โดยสารล่วงหน้า (APPS) ตรวจสอบผู้โดยสารทันทีที่เช็กอินกับสายการ ทำให้ระบบมีความปลอดภัยสูง เชื่อถือได้ เสริมสร้างความมั่นคงให้กับประเทศ

ขณะนี้ได้เปิดทดลองให้บริการที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จากนั้นจะขยายไปถึงสนามบินนานาชาติทั่วประเทศ อาทิ ท่าอากาศยานดอนเมือง, ท่าอากาศยานภูเก็ต และท่าอากาศยานอู่ตะเภา พร้อมทั้งเปิดให้ชาติอื่นๆ มาลงทะเบียน โดยจะพิจารณาเป็นรายประเทศ เน้นประเทศที่นักท่องเที่ยวมีศักยภาพสูง แต่ละปีมีประชาชนเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยเป็นจำนวนมาก โดยคำนึงถึงเหตุผลด้านความมั่นคงเป็นหลัก

 

ที่มา : มติชนออนไลน์

Advertisement