ผู้นำฝรั่งเศสเชิญ “ประธานอาวุโสเครือซีพี” ร่วมประชุมสุดยอดผู้นำธุรกิจระดับโลก

ธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานอาวุโส เครือเจริญโภคภัณฑ์

เอ็มมานูเอล มาครง ผู้นำฝรั่งเศสส่งเทียบเชิญประธานอาวุโสเครือ ซี.พี.ร่วมประชุมสุดยอดประจำปี Choose France Summit 2023 ที่เหล่าผู้นำธุรกิจระดับโลก อาทิ “อีลอน มัสก์” ซีอีโอเทสลา “อัลเบิร์ต บัวร์ลา” ซีอีโอไฟเซอร์ “โรเบิร์ต อีเกอร์” ซีอีโอดิสนีย์ หวังเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เครือ ซี.พี. ร่วมมือทั้งด้านอุตสาหกรรม การค้า และการลงทุน มั่นใจประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านเกษตรและอาหาร ช่วยขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ความร่วมมือพลังงานทดแทน และการขนส่ง

วันที่ 19 พฤษภาคม 2566 ประเทศฝรั่งเศสได้จัดการประชุมสุดยอดประจำปี Choose France Summit 2023 เมื่อกลางเดือนพฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา เพื่อส่งเสริมการลงทุนระหว่างประเทศของฝรั่งเศส ณ พระราชวังแวร์ซายส์ โดยมีนักลงทุนและนักธุรกิจชั้นนำจากทั่วโลกเข้าร่วมงานกว่า 200 ราย

ในการนี้ นายธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานอาวุโส เครือเจริญโภคภัณฑ์ ได้รับเกียรติจากประธานาธิบดีเอ็มมานูเอล มาครง ให้เข้าร่วมพร้อมนักธุรกิจระดับโลก อาทิ อีลอน มัสก์ ซีอีโอเทสลา อัลเบิร์ต บัวร์ลา ซีอีโอไฟเซอร์ โรเบิร์ต อีเกอร์ ซีอีโอดิสนีย์ เพื่อสร้างความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนร่วมกับฝรั่งเศส

               

ผู้นำฝรั่งเศส เชิญซีพีร่วม Choose France Summit'23

 

โดยเครือ ซี.พี.มีนายธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานอาวุโส พร้อมด้วยนายสุภกิต เจียรวนนท์ ประธานกรรมการ และนายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร นายบุญชัย โอภาสเอี่ยมลิขิต ประธานธุรกิจ-สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป และอังกฤษ เครือเจริญโภคภัณฑ์ นายประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ ซีอีโอ บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร หรือซีพีเอฟ ฯลฯ ได้ร่วมประชุมหารือกับผู้นำฝรั่งเศสในด้านการค้าการลงทุน

Advertisement

โดยเฉพาะการสร้างความมั่นคงทางอาหารซึ่งฝรั่งเศสให้ความสำคัญมาก และมั่นใจว่าเครือ ซี.พี.ซึ่งมีอายุยาวนานกว่า 100 ปี มีการลงทุนด้านความมั่นคงทางอาหารใน 23 ประเทศทั่วโลก มีการจ้างงาน สร้างรายได้ให้กับประเทศที่เข้าไปลงทุน จะมาร่วมมือกันสร้างความมั่นคงด้านอาหารตามความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ของเครือ ซี.พี. รวมถึงด้านพลังงานทดแทนและการขนส่ง

ทั้งนี้เครือ ซี.พี.เชื่อมั่นว่าโครงการและความร่วมมือนี้จะช่วยกระชับความสัมพันธ์ด้านการค้าและการลงทุนระหว่างไทยและฝรั่งเศส นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมขั้นสูงเข้ามาในประเทศไทย และสร้างโอกาสการจ้างงานในเศรษฐกิจท้องถิ่นทั้งของประเทศไทยและฝรั่งเศส

นายสุภกิต เจียรวนนท์ ประธานกรรมการ เครือเจริญโภคภัณฑ์ กล่าวว่า เรามีโอกาสมากมายสำหรับเครือเจริญโภคภัณฑ์ในการรวมกลุ่มเป็นพันธมิตรกับบริษัทชั้นนำจากประเทศฝรั่งเศสเพื่อขับเคลื่อนแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เร่งด่วนต่าง ๆ ผ่านนวัตกรรม รวมถึงความมั่นคงทางอาหาร การเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาด และการสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งที่ยกระดับการเชื่อมต่อระหว่างชนบทกับเมือง เราหวังที่จะขยายการค้าและการลงทุนข้ามพรมแดนกับบริษัทในประเทศฝรั่งเศส และสร้างโอกาสใหม่ ๆ สำหรับความร่วมมือทางธุรกิจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น

ด้านนายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ กล่าวว่า ความร่วมมือในครั้งนี้จะไม่เพียงสร้างโอกาสทางการค้า แต่ที่สำคัญกว่านั้นคือ การสร้างงาน สร้างโอกาส ให้คนในท้องถิ่น รวมถึงแก้ไขปัญหาเร่งด่วน ทั้งเรื่องความยั่งยืน การดำรงชีวิต การความมั่นคงทางอาหาร การเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาด และโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งเชื่อมต่อระหว่างเมือง

Advertisement

สุภกิต เจียรวนนท์-ศุภชัย เจียรวนนท์

 

ขณะที่นายฟรองซัวส์ กอร์แบง ผู้แทนพิเศษของรัฐมนตรีฝรั่งเศสด้านยุโรปและการต่างประเทศด้านเศรษฐกิจกับกลุ่มประเทศอาเซียน ซึ่งเป็นผู้ประสานงานโครงการต่าง ๆ ของประเทศฝรั่งเศส กล่าวว่า “โอกาสในการพัฒนาความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างเครือเจริญโภคภัณฑ์มีมากมาย และบริษัทต่าง ๆ ในประเทศฝรั่งเศสมีความเต็มใจในการสร้างความร่วมมืออย่างชัดเจนที่จะทำงานร่วมกัน เพื่อบรรลุผลสำเร็จที่เป็นรูปธรรม”

ทั้งนี้ฝรั่งเศสมีความมุ่งหมายอย่างแรงกล้าที่จะเป็นหุ้นส่วนอันดับหนึ่งของเครือ ซี.พี.ในยุโรป เนื่องจากมั่นใจนโยบายของเครือ ซี.พี.ที่มุ่งสร้างประโยชน์ให้กับทุกประเทศที่เข้าไปลงทุน ตลอดไปจนถึงการที่เป็นองค์กรที่มั่นคงมีอายุยืนนานกว่า 100 ปี เห็นได้ว่าเครือ ซี.พี.ทำธุรกิจโดยการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี และเป็นองค์กรที่ริเริ่มสิ่งใหม่มาโดยตลอด ที่สำคัญมีบทบาทอย่างมากในการสร้างความมั่นคงทางอาหารใน 23 ประเทศทั่วโลก ทำให้มีการจ้างงาน สร้างการเติบโตให้กับประเทศนั้น ๆ

ทั้งนี้ เครือเจริญโภคภัณฑ์กำลังร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจในฝรั่งเศสเพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมในหลากหลายสาขา ได้แก่

ศึกษาโครงการพลังงานหมุนเวียน ลม แสงอาทิตย์ และเทคโนโลยีกักเก็บพลังงาน ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก Altervim Company Limited ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่กลุ่มบริษัทถือหุ้นทั้งหมด และ Total Energies Renewables กำลังดำเนินการร่วมกันเพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านคาร์บอนต่ำและช่วยลดต้นทุนการผลิตไฟฟ้าในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชีย ด้วยศักยภาพในการผลิต 2 จิกะวัตต์

โครงการเหล่านี้สอดคล้องกับเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนและการลดคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ของเครือ ภายในปี 2573 และ 2593 ซึ่งขับเคลื่อนนโยบายการลงทุนของเครือ ที่เกี่ยวข้องกับพลังงานสะอาด

การสร้างขีดความสามารถในการพัฒนารถไฟความเร็วสูงและการพัฒนานวัตกรรมสำหรับโครงสร้างพื้นฐานทางรถไฟในอนาคต : ผ่านบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับบริษัท Egis Rail Academy ในเดือนมีนาคม 2566 เครือได้ร่วมมือกับบริษัท Egis Rail Academy และบริษัทชั้นนำของฝรั่งเศสอื่น ๆ ในภาคส่วนนี้ เพื่อจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะให้กับพนักงานและวิศวกร ตอบสนองความท้าทายในการออกแบบ สร้าง และพัฒนารถไฟความเร็วสูงขบวนแรกของไทยที่จะเชื่อมสนามบินหลัก 3 แห่งเข้าด้วยกัน ในโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor)

ยกระดับการผลิตอาหารและคุณภาพอาหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ ในฐานะ “ครัวของโลก” จะร่วมมือกับผู้ผลิตอาหาร ประเภทนม เนื้อสัตว์ และอาหารเสริม ในประเทศฝรั่งเศส เพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์อาหารฝรั่งเศสคุณภาพสูงที่คัดสรรมาอย่างดีให้กับผู้บริโภคชาวไทย ผ่านช่องทางค้าปลีกของเครือ นอกจากนี้ เครือกำลังทำงานร่วมกับบริษัทฝรั่งเศสเพื่อหาโอกาสในการพัฒนาความมั่นคงทางด้านอาหารสำหรับทั้ง 2 ประเทศ เพิ่มโอกาสในการพัฒนาการเลี้ยงกุ้งในประเทศฝรั่งเศส ซึ่งโครงการนี้อยู่ในระหว่างการศึกษา

พัฒนาการขนส่ง การเดินทางทางอากาศ (Urban Air Mobility) และอุตสาหกรรมอวกาศของประเทศไทยให้ก้าวหน้าโดยเครือ มีการแสวงหาความร่วมมือกับการบินของฝรั่งเศส เพื่อเพิ่มความสามารถทางอากาศและอวกาศของประเทศไทยผ่านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นนวัตกรรม ตลอดจนโซลูชั่นต่าง ๆ

ทั้งหมดนี้สอดคล้องกับแนวทางของเครือ ที่ต้องการสนับสนุนการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืนด้วยอาหาร เทคโนโลยี และผลิตภัณฑ์นวัตกรรมที่มีคุณภาพ เครือหวังจะร่วมมือกับบริษัทฝรั่งเศสและสร้างโอกาสทางการค้าที่เป็นรูปธรรมกับพันธมิตรทางธุรกิจในฝรั่งเศส