เปิดรายชื่อ บอร์ด ปตท.

ปตท.

หลังจากมีกระแสข่าวการเปลี่ยนแปลงภายใน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ว่าจะมีการปรับเปลี่ยนตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง

ในวันนี้ (20 ตุลาคม 2566) คณะกรรมการ ปตท.ได้มีการประชุมและมีหนังสือแจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2 ฉบับ คือ มติแต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง ขึ้นมา 2 ชุด คือ คณะกรรมการสรรหา ซึ่งมีนายผยง ศรีวณิช กรรมการอิสระ ประธานและมีกรรมการอีก 2 คนคือ นายลวรณ แสงสนิท กรรมการ และกรรมการสรรหา และนายชาญศิลป์ ตรีนุชกร กรรมการอิสระ โดยไม่ได้ระบุว่าทำหน้าที่สรรหาด้านใด

และยังมีการตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน โดยมีนายจตุพร บุรุษพัฒน์ กรรมการอิสระ เป็นประธานและมีนายณรงค์เดช สรุโฆษิต กรรมการอิสระ เป็นกรรมการ และมีหนังสืออีกฉบับแจ้งเปลี่ยนแปลงตำแหน่งนายพงศธร ทวีสิน จากกรรมการเป็นกรรมการอิสระ

               

ก่อนที่จะทราบว่ากระบวนการสรรหาเป็นไปในด้านใด “ประชาชาติธุรกิจ” ได้รวบรวมรายชื่อ คณะกรรมการ ปตท. ชุดปัจจุบันที่มี 14 คน ประกอบด้วย

1.นายทศพร ศิริสัมพันธ์ ประธานกรรมการ, กรรมการอิสระ

2.พล.อ.อ.ชานนท์ มุ่งธัญญา กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ.

3.นายประเสริฐ สินสุขประเสริฐ กรรมการ

4.นายลวรณ แสงสนิท กรรมการ และกรรมการสรรหา

5.นายพงศธร ทวีสิน กรรมการ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร 

6.นายดนุชา พิชยนันท์ กรรมการอิสระ

7.พลเอก ธีรวัฒน์ บุณยะวัฒน์ กรรมการอิสระ

8.นายกฤษณะ บุญยะชัย กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ

9.นายผยง ศรีวณิช กรรมการอิสระ

10.นายจตุพร บุรุษพัฒน์ กรรมการอิสระ

11.นายชโยดม สรรพศรี กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ

12.นายณรงค์เดช สรุโฆษิต กรรมการอิสระ

13.นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร กรรมการอิสระ

14.นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่, กรรมการ และเลขานุการคณะกรรมการ

อย่างไรก็ตาม มีรายงานข่าวว่า นายทศพร ศิริสัมพันธ์ ได้ยื่นลาออกจากการเป็นประธานบอร์ดในวันนี้ แต่ยังไม่มีการยืนยัน