เทศกาลปีใหม่ ธอส. ปิด-เปิด สาขาไหนบ้าง เช็กที่นี่ !

ธอส.แจ้งกำหนด “ปิด-เปิด” สาขาแบงก์ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2556 ระหว่าง 31 ธ.ค. 2565-3 ม.ค. 2566

วันที่ 30 ธันวาคม 2565 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) แจ้งการกำหนด “ปิด-เปิด” ให้บริการสาขาช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 ดังนี้

  • วันที่ 31 ธันวาคม 2565-1 มกราคม 2566 ปิดให้บริการทุกสาขา

– วันที่ 2 มกราคม 2566 เปิดให้บริการเฉพาะสาขาในห้างสรรพสินค้า

               

– วันที่ 3 มกราคม 2566 เปิดให้บริการทุกสาขา

 

ทั้งนี้ ลูกค้าสามารถใช้บริการช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารได้ตามปกติ ทั้ง GHB ALL, GHB ALL GEN, LINE @GHBBUDDY สร้าง QR Code ชำระเงินกู้, ตู้ ATM และ CDM, เครื่องชำระเงินกู้ LRM และระบบสร้าง QR Code ชำระเงินกู้/ชำระเงินดาวน์ทรัพย์ NPA