บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบเก็บตก 1 พ.ค. ใครมีสิทธิได้รับเงินเพิ่ม 300 บาท

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ผู้ที่ยืนยันตัวตนช่วง 27 มี.ค.-26 เม.ย. 2566 จะเริ่มใช้สิทธิตั้งแต่ 1 พ.ค.นี้ เผยได้เงินย้อนหลังของเดือน เม.ย.ด้วย คลังคาดมีประมาณ 1 ล้านคน

วันที่ 26 เมษายน 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ข้อมูลจากกระทรวงการคลัง ระบุว่าหลังจากผู้ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ยืนยันตัวตนเรียบร้อยก่อนวันที่ 26 มี.ค. 2566 จำนวนทั้งสิ้น 12,565,862 ราย เริ่มใช้สิทธิตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 2566 ไปแล้ว วันที่ 26 เม.ย.นี้เป็นวันปิดรอบยืนยันตัวตนรอบวันที่ 27 มี.ค.-26 เม.ย. 2566 ซึ่งจะเริ่มใช้สิทธิรอบต่อไปได้ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 2566 เป็นต้นไป

โดยสิทธิสวัสดิการที่จะได้รับ มีดังนี้

               

1.วงเงินค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็น สินค้าเพื่อการศึกษาและวัตถุดิบเพื่อเกษตรกรรม จากร้านธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น (ร้านธงฟ้า) และร้านอื่น ๆ ตามที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด จำนวน 300 บาทต่อคนต่อเดือน ตั้งแต่เวลา 05.00-23.00 น.

2.วงเงินส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้มจากร้านค้าตามที่กระทรวงพลังงานกำหนด จำนวน 80 บาทต่อคนต่อ 3 เดือน ตั้งแต่เวลา 05.00-23.00 น. (กระทรวงพาณิชย์ ช่วยเพิ่มอีก 20 บาทต่อคนต่อเดือน รวมเป็น 100 บาทต่อคนต่อเดือน จนถึงเดือน มิ.ย. 2566)

3.วงเงินรวมค่าเดินทางผ่านระบบขนส่งสาธารณะ จำนวน 750 บาทต่อคนต่อเดือน โดยสามารถใช้โดยสารได้กับระบบขนส่ง 8 ประเภท ได้แก่

Advertisement
  • รถองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.)
  • รถบริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.)
  • รถไฟฟ้า บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (Bangkok Mass Transit System : BTS) รถไฟฟ้ามหานคร (Metropolitan Rapid Transit : MRT) และบริษัท รถไฟความเร็วสูงสายตะวันออกเชื่อมสามสนามบิน จำกัด
  • รถไฟ โดยไม่จำกัดวงเงินตามประเภทรถ

นอกจากนี้ กระทรวงการคลังอยู่ระหว่างเตรียมการเพิ่มเติมประเภทระบบขนส่งเพื่อเป็นสวัสดิการให้แก่ผู้มีสิทธิ ได้แก่ (1) รถเอกชนร่วม ขสมก. รถเอกชน และส่วนราชการกรุงเทพมหานคร (2) รถเอกชนร่วม บขส. และรถเอกชน (3) รถสองแถวรับจ้าง และ (4) เรือโดยสารสาธารณะ

4.มาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้า อุดหนุนค่าไฟฟ้าจำนวน 315 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน กรณีที่ใช้ไฟฟ้าเกินวงเงินที่กำหนด ผู้มีสิทธิจะเป็นผู้รับภาระค่าไฟฟ้าทั้งหมด

5.มาตรการบรรเทาภาระค่าน้ำประปา อุดหนุนค่าน้ำประปาจำนวน 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน กรณีที่ใช้น้ำประปาเกิน 100 บาท แต่ไม่เกิน 315 บาท ผู้มีสิทธิยังคงได้รับการสนับสนุนในวงเงิน 100 บาท และจะต้องชำระส่วนที่เกิน 100 บาทด้วยตนเอง แต่หากผู้มีสิทธิมีการใช้น้ำประปาเกิน 315 บาท ผู้มีสิทธิจะเป็นผู้รับภาระค่าน้ำประปาทั้งหมด

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่

Advertisement

7 แสนกว่ารายเริ่มใช้สิทธิ 1 พ.ค. รับเพิ่ม 300 บาท

นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) กล่าวว่า ผู้ที่เริ่มใช้สิทธิตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 2566 นี้ จะได้รับวงเงินค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นย้อนหลัง สำหรับงวดเดือน เม.ย. 2566 ด้วย จำนวน 300 บาทต่อคนต่อเดือน ทำให้จะได้รับเงินส่วนนี้รวมเป็น 600 บาท (สิทธิย้อนหลังจะให้เฉพาะวงเงินการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคจากร้านธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและสังคม (ร้านธงฟ้าฯ) เท่านั้น)

ทั้งนี้ (อัปเดต) ข้อมูลณ วันที่ 28 เมษายน 2566 เวลา 13.00 น.มีผู้ผ่านเกณฑ์ที่ยืนยันตัวตนสำเร็จ จำนวนทั้งสิ้น 13,308,808 ราย (หรือคิดเป็นร้อยละ 91.17 ของจำนวนผู้ผ่านเกณฑ์ทั้งหมด) สำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติตามโครงการฯ ที่ดำเนินการยืนยันตัวตนสำเร็จระหว่างวันที่ 27 มีนาคม – 26 เมษายน 2566 จำนวน 721,208 ราย จะสามารถใช้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 เป็นต้นไปและจะได้รับสิทธิย้อนหลังของเดือนเมษายน 2566