กรุงไทย ปิดปรับปรุง Krungthai NEXT เตือนวางแผนทำธุรกรรมล่วงหน้า

กรุงไทย

ธนาคารกรุงไทย แจ้งเตรียมปิดปรับปรุงระบบ Krungthai NEXT Application ชั่วคราว แนะลูกค้าวางแผนทำธุรกรรมล่วงหน้า

วันที่ 14 พฤษภาคม 2566 ธนาคารกรุงไทย แจ้งว่า เพื่อยกระดับการให้บริการ ธนาคารขอปิดปรับปรุงระบบ Krungthai NEXT Application ชั่วคราว ในวันพุธที่ 17 พฤษภาคม 2566 เวลา 00:00 – 05:00 น.
ขอให้ลูกค้าวางแผนทำธุรกรรมไว้ล่วงหน้า

ทั้งนี้ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Krungthai Contact Center 02 111 1111

               

กรุงไทย Next