ศักดิ์สยาม สั่งเปิดทางหลวงพิเศษ M6 ให้ใช้ชั่วคราว ช่วงปีใหม่

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ
ศักดิ์สยาม ชิดชอบ
อัพเดตล่าสุด 28 ธันวาคม 2565 เวลา 16.40 น.

“ศักดิ์สยาม” ลงพื้นที่ตรวจจราจรช่วงปีใหม่ สั่งเปิดทางหลวงพิเศษ M6 มอเตอร์เวย์ บางปะอิน-โคราช ช่วงปากช่อง-สีคิ้ว-ขามทะเลสอ ให้ประชาชนใช้ชั่วคราว ระหว่างวันที่ 29 ธ.ค.-4 ม.ค. 2566 พร้อมสั่งขนส่งทางบกคุมเข้มรถบรรทุกวิ่งช่วงปีใหม่ 

วันที่ 28 ธันวาคม 2565 นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ลงพื้นที่ตรวจสภาพการจราจรเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 พร้อมด้วยนายวีระศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม นายชยธรรม์ พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคม

นายศักดิ์สยามกล่าวว่า รัฐบาลได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อความปลอดภัยและความสะดวกในการเดินทางของพี่น้องประชาชน โดยกำหนดเป้าหมายเพื่อลดจำนวนการเกิดอุบัติเหตุทางถนน อันเป็นสาเหตุหลักของการสูญเสียชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเทศกาลปีใหม่ของทุกปีที่มีประชาชนเดินทางกันเป็นจำนวนมาก

ช่วงปีใหม่นี้กระทรวงคมนาคมพร้อมอำนวยความสะดวกและความปลอดภัย เพื่อความสุขทุกการเดินทางของคนไทย ตามนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรี จึงได้กำหนดนโยบายอำนวยความสะดวกในการบริการขนส่งสาธารณะและโครงข่ายคมนาคมอย่างบูรณาการ ภายใต้นโยบาย “ส่งพี่น้องฉลองปีใหม่ 2566 ถึงที่หมายทั้งไปและกลับอย่างปลอดภัย”

โดยมอบหมายให้กรมทางหลวง (ทล.) อำนวยความสะดวกด้านการจราจร โดยเปิดให้บริการฟรีชั่วคราวทางหลวงพิเศษหมายเลข 6 (M6) ช่วงอำเภอปากช่อง-อำเภอสีคิ้ว-อำเภอขามทะเลสอ ระยะทางประมาณ 64 กิโลเมตร ตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2565-4 มกราคม 2566 โดยจัดการจราจรแบบเดินรถทางเดียว (วันที่ 29-31 ธันวาคม 2565 เดินทางขาออก และวันที่ 1-4 มกราคม 2566 เดินทางขาเข้า)

พร้อมทั้งเตรียมความพร้อมในการอำนวยความสะดวกและปลอดภัยกรณีเกิดอุบัติเหตุ โดยการเตรียมประตูทางออกฉุกเฉินมอเตอร์เวย์ จำนวน 11 จุด ติดตั้งป้ายและอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย เตรียมอุปกรณ์และรถฉุกเฉิน ตั้งจุดอำนวยการบริหารจราจร จุดคัดกรองรถเข้าสู่มอเตอร์เวย์ M6 จุดให้บริการห้องน้ำบริเวณ Rest Area และติดตั้งกล้องวงจรปิดรักษาความปลอดภัยบริเวณเรือนจำคลองไผ่

Advertisement

นายศักดิ์สยามกล่าวเพิ่มเติมว่า การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 หน่วยงานในสังกัดคมนาคมและหน่วยงานในพื้นที่มีการบูรณาการการทำงานร่วมกัน ทำให้สามารถบริหารจัดการการเดินทางเพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนได้เป็นอย่างดี

จากการตรวจสภาพการจราจรทางอากาศ พบว่าสถานการณ์เดินทางของประชาชนในภาพรวมยังคล่องตัว แต่มีการชะลอตัวบริเวณหน้าด่านบริการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 9 (M9) ด่านทับช้าง 1 ด่านทับช้าง 2 รวมถึงบริเวณทางเชื่อมทางโค้ง เนิน และบริเวณหน้าสถานีบริการน้ำมัน

สำหรับทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 6 (M6) ที่จะเปิดให้ใช้งานชั่วคราวฟรี ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2565-4 มกราคม 2566 การบริหารจัดการจราจรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย พร้อมรองรับการเดินทางมุ่งสู่พื้นที่ 20 จังหวัดภาคอีสาน

ในการลงพื้นที่ครั้งนี้นายศักดิ์สยามได้มีข้อสั่งการ 2 ข้อคือ 1) มอบหมายกรมทางหลวงเตรียมเปิดช่องทางพิเศษเพื่อระบายรถตลอดเส้นทาง และ 2) มอบหมายกรมการขนส่งทางบกกำชับผู้ประกอบการรถบรรทุกขนาดใหญ่ที่ไม่มีความจำเป็นงดวิ่งในช่วงเทศกาลปีใหม่ ไม่ขับขี่ในช่องทางขวา และไม่ขับแซงกัน

Advertisement