เช็กค่าฝุ่น PM 2.5 วันนี้ (1 ธ.ค. 66) พบ 23 จังหวัด เกินค่ามาตรฐาน

ค่าฝุ่น ฝุ่น PM 2.5 มลพิษ สิ่งแวดล้อม
File Photo by Nick van den Berg on Unsplash

ภาพรวมปริมาณ PM 2.5 พบ 23 จังหวัด เกินค่ามาตรฐาน

วันที่ 1 ธันวาคม 2566 รายงานข่าวจากศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศระบุว่า รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศประจำวันที่ 1 ธันวาคม 2566 ณ 07.00 น

สรุปดังนี้ ภาพรวมปริมาณ PM 2.5 ในประเทศพบเกินค่ามาตรฐานใน จ.นนทบุรี กรุงเทพฯ จ.นครปฐม จ.สมุทรสาคร จ.สมุทรปราการ จ.พะเยา จ.น่าน จ.ลำปาง จ.แพร่ จ.อุตรดิตถ์ จ.สุโขทัย จ.พิษณุโลก จ.พิจิตร จ.นครสวรรค์ จ.อุทัยธานี จ.ชัยนาท จ.สิงห์บุรี จ.อ่างทอง จ.สุพรรณบุรี จ.ราชบุรี จ.สมุทรสงคราม จ.ประจวบคีรีขันธ์ และ จ.ระยอง

ภาคเหนือ เกินค่ามาตรฐาน 10 พื้นที่ ตรวจวัดได้ 19.0-68.5 มคก./ลบ.ม.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ตรวจวัดได้ 8.5-29.2 มคก./ลบ.ม.

ภาคกลางและตะวันตก เกินค่ามาตรฐานเป็นส่วนใหญ่ ตรวจวัดได้ 24.4-50.1 มคก./ลบ.ม.

ภาคตะวันออก เกินค่ามาตรฐาน 1 พื้นที่ ตรวจวัดได้ 17.9-37.9 มคก./ลบ.ม.

ภาคใต้ ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ตรวจวัดได้ 5.9-14.3 มคก./ลบ.ม.

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยสถานีตรวจวัดของ คพ. ร่วมกับ กทม. เกินค่ามาตรฐาน 15 พื้นที่ ตรวจวัดได้ 20.5-63.3 มคก./ลบ.ม.

คำแนะนำทางสุขภาพ : ประชาชนทั่วไป ควรเฝ้าระวังสุขภาพ ลดเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง

ผู้ที่ต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ : ควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง ถ้ามีอาการทางสุขภาพ ควรปรึกษาแพทย์

โดยท่านสามารถติดตามสถานการณ์ผ่านทางเว็บไซต์ Air4Thai.com และ airbkk.com แอปพลิเคชั่น Air4Thai และ AirBKK