ปลัดฯท่องเที่ยว สั่งการ TAC ต้องพร้อมทุกวัน ทุกเวลา ทุกสถานการณ์ ระดมจนท. ลงพื้นที่ภูเก็ต

7 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 โรงแรมลีการ์เด้นส์ พลาซ่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เรียกประชุมประจำปีเจ้าหน้าที่ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจากทั่วประเทศ (Tourist Assistance Center : TAC ) จำนวน 200 คน ติวเข้มเพื่อสร้าง ความเข้าใจในบทบาท ภารกิจ หน้าที่ ในการช่วยเหลือเยียวยานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวและประสบเหตุทางการท่องเที่ยวในประเทศไทย อีกทั้งได้สั่งการให้เตรียมความพร้อมรองรับนักท่องเที่ยว ทุกวัน ทุกเวลา ทุกสถานการณ์ และบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ซึ่งปัจจุบันสถานการณ์ท่องเที่ยวเดือนมกราคม – พฤษภาคม ๒๕๖๑ มีจำนวน ๑๖,๔๕๖,๔๗๐ คน สร้างรายได้ให้กับประเทศ ๘๖๗,๔๖๐ ล้านบาท ซึ่งเกิดจากความชื่นชอบในสถานที่ความมีน้ำใจในการให้การบริการของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง การทำงานของเจ้าหน้าที่ ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว (TAC) อันจะนำไปสู่การสร้างความอบอุ่นใจ ความเชื่อมั่นให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ อีกทั้งจะนำไปสู่ความประทับใจที่จะนำไปบอกต่อ และการกลับมาเที่ยวเมืองไทยในครั้งต่อๆ ไป

​ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า ขณะนี้ได้ย่างเข้าสู่ฤดูมรสุมแล้วแต่ยังมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง กระทรวงการท่องเที่ยวฯ มีความห่วงใยนักท่องเที่ยวในเรื่องความปลอดภัย

โดยเฉพาะการท่องเที่ยว ในอุทยานแห่งชาติ ทั้งทางบก ทางทะเล และภายในถ้ำ ด้วยเหตุนี้จึงได้สั่งการให้สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดทั้ง 76 จังหวัด เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลความปลอดภัยในแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ โดยให้ปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานภาคราชการและภาคเอกชนในจังหวัด และได้กำชับให้เจ้าหน้าศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวร่วมอำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติอย่างเต็มกำลังความสามารถ

​ “ตนได้ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยวเป็นอันดับแรก โดยได้เน้นย้ำกับ จนท. ทุกคนว่า ต้องเป็นเจ้าบ้านที่ดี ต้องทำงานหนักกว่าเดิมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงฤดูมรสุม และวันนี้มีข่าวไม่สู้ดีนักจากเหตุเรือล่มที่ภูเก็ต ซึ่งได้สะท้อนปัญหาและความจริงที่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาโดยที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นและไม่สามารถคาดการณ์ได้มาก่อน แต่เมื่อเกิดเหตุแล้วเจ้าหน้าที่ทุกคนต้องมีความรู้และความพร้อมในทุกวัน เมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินต้องสามารถเข้าพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาได้ทันที ซึ่งวันนี้ตนได้สั่งการทันทีให้ จนท.TAC จากทั่วภูมิภาคของภาคใต้ลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตโดยด่วนซึ่งตนมั่นใจว่าจะเป็นกำลังหลักในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในภูเก็ตครั้งนี้”

ปลัดฯพงษ์ภาณุกล่าวเพิ่มเติมว่า หากพี่น้องประชาชนหรือนักท่องเที่ยว ต้องการความช่วยเหลือสามารถโทรสายด่วนของกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว Call Center 1155 หรือ ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว (TAC.) 02-134-4077 โดยเรามีเจ้าหน้าที่ที่สามารถสื่อสารได้หลายภาษาทั้งไทย อังกฤษ จีน ญี่ปุ่น ฝรั่งเศส เกาหลี รัสเซีย เตรียมพร้อมคอยรับสายและบริหารตลอด 24 ชั่วโมง

Advertisement