‘มหิดล’จี้ป.ป.ช.เว้นกก.สภาฯยื่นทรัพย์สิน ขีดเส้นก่อน 30 ม.ค.62 ไม่แก้ออกยกชุด

กรณีที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.) ได้พิจารณาข้อเสนอของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ที่เสนอให้ป.ป.ช. ทบทวนตำแหน่งตำแหน่งนายกและกรรมการสภาที่ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินต่อป.ป.ช. โดย ป.ป.ช.พิจารณาขยายเวลาการบังคับใช้ออกไป 60 วัน มีผลวันที่ 31 มกราคม 2562  ล่าสุดนายนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี  ให้แต่ละฝ่ายไปดำเนินการในส่วนที่รับผิดชอบให้มีความชัดเจน ขณะที่ประธาน ป.ป.ช. ระบุว่าสัปดาห์หน้า แนวทางการแก้ไขปัญหาต่างๆจะมีความชัดเจน โดยจะมีการประชุมคณะกรรมการป.ป.ช.วันที่ 27 พฤศจิกายน ขอให้ผู้ที่คิดว่าจะลาออก เช่นกรรมการสภามหาวิทยาลัย รอให้มีความชัดเจนก่อนค่อยตัดสินใจ เชื่อว่าการแก้ปัญหาจะเป็นพอใจแก่ทุกฝ่าย และไม่ทำให้กระบวนการตรวจสอบลดน้อยลงนั้น

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน นพ.ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์  นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล(มม.) กล่าวว่า ที่ประชุมสภามม.เมื่อเร็ว ๆ นี้ได้หารือประกาศป.ป.ช. ที่กำหนดตำแหน่งให้นายกและกรรมการสภาฯ ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สิน ทั้งนี้กรรมการสภามม.เห็นความสำคัญของกฎหมาย แต่การยื่นบัญชีทรัพย์สินต้องมีการกรอกรายละเอียดที่ยุ่งยากและหากมีความผิดพลาดโดยไม่ตั้งใจอาจทำให้มีปัญหาเป็นคดีอาญาตามมา อีกทั้งยังทำให้ภรรยาและบุตรเกิดความยุ่งยากไปด้วย นอกจากนี้ยังเห็นว่า สภามหาวิทยาลัยไม่ได้ทำหน้าที่เชิงบริหารแต่ทำหน้าที่กำหนดนโยบาย อนุมัติเรื่องวิชาการต่าง ๆ การปราบคอรัปชั่น ก็ควรไปตรวจสอบในที่ที่มีการทุจริตจำนวนมากเป็นหลักแต่ต้องไม่ใช่การตรวจสอบแบบเหวี่ยงแห ดังนั้นที่ประชุมจึงมีมติร่วมกันว่าหากป.ป.ช.ไม่มีการแก้ไขประกาศดังกล่าวและยังยืนยันว่า กรรมการสภาฯเป็นตำแหน่งที่ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินก็พร้อมลาออกพร้อมกันก่อนประกาศมีผลบังคับใช้ 1-2 วัน แม้จะมีการปรับรายละเอียดหรือขั้นตอนการยื่นไม่ให้ยุ่งยากก็ยังยืนยันที่จะขอลาออก

“ที่ประชุมหารือเรื่องนี้อย่างเคร่งเครียด และเห็นพ้องกันว่า การกรอกเอกสารยื่นบัญชีทรัพย์สินทำให้เกิดความไม่สะดวก และค่อนข้างยุ่งยาก หากป.ป.ช.ไม่มีการแก้ไขก็พร้อมลาออกเพราะก่อให้เกิดความเสียหายอย่างรุนแรง การเลื่อนเวลาออกไปอีกหรือปรับรายละเอียดไม่เกิดประโยชน์ ส่วนผมเองนั้น ก็คงต้องปฏิบัติตามมติสภาฯด้วยเช่นกัน”นพ.ไกรสิทธิ์กล่าว

 

 

Advertisment

 

ที่มา มติชนออนไลน์