บมจ.ไทยเซ็นทรัลเคมี จัดประชุมสานเสวนาร่วมกับชุมชน

บมจ.ไทยเซ็นทรัลเคมี

นายบุญชัย  ก่อเกียรติพิทักษ์ และนายนเรศ ตันพิชัย  ผู้จัดการทั่วไป พร้อมพนักงาน บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน) สาขาโรงงานพระประแดง ผู้ผลิตและจำหน่ายปุ๋ยเคมีคุณภาพสูงรายใหญ่ในประเทศไทย ภายใต้ตราสินค้าหัววัว-คันไถ จัดงานประชุมสานเสวนาร่วมกับชุมชนบริเวณรอบโรงงานโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอข้อมูลข่าวสาร การดำเนินงานในด้านต่างๆ ข้อมูลด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ข้อมูลด้านกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ รวมถึงเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น พร้อมทั้งรับฟังข้อเสนอแนะต่างๆ อันเป็นประโยชน์ในการสร้างความเชื่อมั่น กิจกรรมนี้ถือเป็นหนึ่งในพันธกิจหลักของบริษัทในการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืนระหว่างองค์กรกับชุมชน

Thai Central Chemical Public Company Limited held discussion with the community

Mr. Boonchai Kokietpitak and Mr. Nares Tunpichai – General Manager, together with staff of Thai Central Chemical Public Company Limited (TCCC) at Phrapradaeng Plant Site, the leadership of producer and distributor of high quality NPK compound fertilizers under the OX-Brand held discussion with the community. The objectives are to present news information, operations in various fields, occupational safety and environmental information, community relations activities information, strengthen relationships, exchange opinions, and also listen to suggestions that are useful for building confidence. The activity is part of TCCC’s mission to promote sustainable coexistence between organizations and communities.