เอ็นซีซี ตั้ง สุรพล อุทินทุ นั่ง CEO โยก ศักดิ์ชัย ภัทรปรีชากุล เป็นกรรมการ

ภาพสุรพล อุทินทุ
สุรพล อุทินทุ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด

เอ็นซีซี ตั้ง สุรพล อุทินทุ นั่ง CEO โยก “ศักดิ์ชัย ภัทรปรีชากุล” เป็นกรรมการบริหาร พร้อมปรับโครงสร้างอค์กรให้คล่องตัวมากขึ้น

วันที่ 29 พฤษภาคม 2566 รายงานข่าวจาก บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด ระบุว่า เอ็นซีซี ได้ประกาศแต่งตั้ง นายสุรพล อุทินทุ ขึ้นเป็น “กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด ผู้บริหารศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์”

โดยเป็นการรับตำแหน่งต่อจาก นายศักดิ์ชัย ภัทรปรีชากุล ซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้ไปดำรงตำแหน่ง “กรรมการบริหาร” เพื่อสานต่อพันธกิจขององค์กรในการขยายเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศในการผลักดัน “ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์” ให้เป็นมากกว่าศูนย์การประชุม และเพื่อตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมายทั้งในระดับ B2B และ B2C ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รายงานข่าวระบุว่า นายสุรพล อุทินทุ มีประสบการณ์ในการบริหารพื้นที่เชิงพาณิชย์ขนาดใหญ่ โรงละคร และธุรกิจหลากหลายรูปแบบ รวมถึงการวิเคราะห์และบริหารจัดการความเสี่ยง ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์อันดีกับพันธมิตรทางธุรกิจ โดยมุ่งมั่นนำความเชี่ยวชาญในการบริหารงานบริษัทหลากหลายธุรกิจมาปรับใช้ในการขับเคลื่อนเอ็นซีซีตามวิสัยทัศน์องค์กร

นายสุรพลกล่าวว่า เป้าหมายหลักของเราคือ การขับเคลื่อนศูนย์สิริกิติ์ ให้เป็นมากกว่าศูนย์การประชุม ภายใต้แนวคิด “ที่สุดของอิเวนต์แพลตฟอร์ม” ด้วยการผลักดันให้ศูนย์สิริกิติ์ เป็นจุดหมายในการจัดงานทุกประเภทโดยสามารถรองรับการจัดงานได้ทุกรูปแบบซึ่งรวมทั้งงาน B2B และ B2C และงานอีเวนต์ที่จะมีความหลากหลายมากขึ้นในอนาคต

“ผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เข้ามาบริหารศูนย์สิริกิติ์ อย่างไรก็ดี แม้ภารกิจที่ได้รับมอบหมายนี้จะเต็มไปด้วยความท้าทาย แต่ผมเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าศักยภาพของทีมงานคุณภาพที่เปี่ยมด้วยความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ จะทำให้เราประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้” นายสุรพลกล่าว

Advertisement

ทั้งนี้ เอ็นซีซีได้มีการปรับโครงสร้างองค์กรเพื่อรวมธุรกิจบริษัทในเครือให้ดำเนินการบริการได้คล่องแคล่วยิ่งขึ้น ซึ่งทำให้มีธุรกิจการจัดงานอิเวนต์และการประชุมอย่างครบวงจร พร้อมทั้งมุ่งสู่การดำเนินธุรกิจที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานแห่งความยั่งยืน สอดรับกับนโยบายองค์กรที่ให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม