จุรินทร์ เผยค้าชายแดน-ผ่านแดน ปี’65 มีมูลค่า 1,790,520 ล้านบาท โต 1.44%

จุรินทร์ เผยค้าชายแดน-ผ่านแดน ปี'65 มีมูลค่า 1,790,520 ล้านบาท โต 1.44%

จุรินทร์ เผยการค้าชายแดนและผ่านแดนของปี 2565 มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 1,790,520ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.44% การค้าชายแดนกับ 4 ประเทศ โตทุกตลาด ปี 2566 เร่งเปิดด่านเพิ่มการค้า

วันที่ 28 มกราคม 2566 นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยตัวเลขการค้าชายแดนและการค้าผ่านแดน ทั้งปี 2565 พบว่า ขยายตัว 13.68% คิดเป็นมูลค่า 648,030 ล้านบาท ขณะที่ เดือนธันวาคม 2565 มีมูลค่าการส่งออกชายแดนและผ่านแดน 85,556 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.36% เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน โดยการส่งออกผ่านแดนขยายตัว 28.38% ทั้งการส่งออกผ่านแดนไปจีน ขยายตัว 74.16% เวียดนาม ขยายตัว 7.10% และสิงคโปร์ ขยายตัว 84.55%

การค้าชายแดนและผ่านแดนของปี 2565 มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 1,790,520 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.44% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน แบ่งเป็นการส่งออกมูลค่า 1,029,837 ล้านบาท ลดลง 0.26% และการนำเข้ามูลค่า 760,683 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3.84%โดยไทยได้ดุลการค้าในปี 2565 ทั้งสิ้น 269,155 ล้านบาท

Advertisement

การค้าชายแดนกับ 4 ประเทศ (มาเลเซีย กัมพูชา เมียนมา และสปป. ลาว) ปี 2565 มีมูลค่าการค้ารวม 1,058,153 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 14.37% เมื่อเทียบกับปีก่อน แบ่งเป็นการส่งออกมูลค่า 648,030 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 13.68% และการนำเข้ามูลค่า 410,123 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 15.48% โดยไทยได้ดุลการค้ารวมทั้งสิ้น 237,907 ล้านบาท

1) มาเลเซีย มูลค่าส่งออก 183,523 ล้านบาท (+0.62%) สินค้าส่งออกสำคัญ ได้แก่ น้ำยางข้น เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ส่วนประกอบและอุปกรณ์อื่นๆ ของรถยนต์

2) สปป.ลาว มูลค่าส่งออก 156,738 ล้านบาท (+25.64%) สินค้าส่งออกสำคัญ ได้แก่ น้ำมันดีเซล น้ำมันสำเร็จรูปอื่นๆ ทองคำยังไม่ได้ขึ้นรูป

Advertisement

3) กัมพูชา มูลค่าส่งออก 164,186 ล้านบาท (+14.72%) สินค้าส่งออกสำคัญ ได้แก่ รถยนต์นั่ง (เครื่องสันดาปภายใน) รถปิคอัพ รถบัส และรถบรรทุก (เครื่องสันดาปภายใน) เครื่องดื่มอื่นๆ (นม UHT น้ำมะพร้าว กาแฟ)

4) เมียนมา มูลค่าส่งออก 143,582 ล้านบาท (+19.87%) สินค้าส่งออกสำคัญ ได้แก่ น้ำมันดีเซล น้ำมันสำเร็จรูปอื่นๆ โทรศัพท์มือถือและสมาร์ทโฟน

การค้าผ่านแดนไปประเทศที่สาม (จีน เวียดนาม สิงคโปร์และประเทศอื่นๆ) ปี 2565 มีมูลค่ารวม 732,368 ล้านบาท ลดลง 12.80% เมื่อเทียบกับปีก่อน แบ่งเป็นการส่งออกมูลค่า 381,808 ล้านบาท ลดลง 17.44% และการนำเข้ามูลค่า 350,560 ล้านบาท ลดลง 7.12% โดยจีนยังเป็นตลาดส่งออกหลัก และไทยได้ดุลการค้ารวมทั้งสิ้น 31,248 ล้านบาท

Advertisement

1) จีน มูลค่าส่งออก 157,954 ล้านบาท (-18.92%) สินค้าส่งออกสำคัญ ได้แก่ ทุเรียนสด ผลิตภัณฑ์ยางอื่นๆ ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์

2) เวียดนาม มูลค่าส่งออก 49,424 ล้านบาท (+6.68%) สินค้าส่งออกสำคัญ ได้แก่ อุปกรณ์กึ่งตัวนำ น้ำแร่น้ำอัดลมที่ปรุงรส สินค้าปศุสัตว์อื่นๆ

3) สิงคโปร์ มูลค่าส่งออก 52,325 ล้านบาท (-4.80%) สินค้าส่งออกสำคัญ ได้แก่ ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ แผงวงจรไฟฟ้า เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์

4) ประเทศอื่น ๆ (เช่น ฮ่องกง สหรัฐฯ และญี่ปุ่น ) มูลค่าส่งออก 122,105 ล้านบาท (-26.60%) สินค้าส่งออกสำคัญ ได้แก่ ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ ยางธรรมชาติที่กำหนดไว้ในทางเทคนิค (ยางแท่ง) ถุงมือยาง

ขณะที่ การค้าชายแดนและผ่านแดน เดือนธันวาคม 2565 มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 145,170 ล้านบาท ลดลง 0.69% เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน แบ่งเป็นการส่งออกมูลค่า 85,556 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.36% และการนำเข้ามูลค่า 59,614 ล้านบาท ลดลง 4.77% โดยไทยได้ดุลการค้าในเดือนธันวาคม 2565 ทั้งสิ้น 25,942 ล้านบาท

การค้าชายแดนกับ 4 ประเทศ (มาเลเซีย กัมพูชา เมียนมา และสปป.ลาว) เดือนธันวาคม 2565 มีมูลค่าการค้ารวม 80,941 ล้านบาท ลดลง 7.93% เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน แบ่งเป็นการส่งออกมูลค่า 49,540 ล้านบาท ลดลง 10.79% และการนำเข้ามูลค่า 31,401 ล้านบาท ลดลง 3.02%

1) มาเลเซีย มูลค่าส่งออก 13,753 ล้านบาท (-20.18%)
2) สปป.ลาว มูลค่าส่งออก 13,525 ล้านบาท (+9.64%)
3) กัมพูชา มูลค่าส่งออก 12,600 ล้านบาท (-4.22%)
4) เมียนมา มูลค่าส่งออก 9,663 ล้านบาท (-24.58%)

การค้าผ่านแดนไปประเทศที่สาม (จีน เวียดนาม สิงคโปร์และประเทศอื่น ๆ) เดือนธันวาคม 2565 มีมูลค่ารวม 64,229 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 10.22% เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน แบ่งเป็นการส่งออกมูลค่า 36,016 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 28.38% และการนำเข้ามูลค่า 28,213 ล้านบาท ลดลง 6.64% โดยจีนยังเป็นตลาดส่งออกหลัก

1) จีน มูลค่าส่งออก 16,179 ล้านบาท (+74.16%)
2) เวียดนาม มูลค่าส่งออก 4,528 ล้านบาท (+7.10%)
3) สิงคโปร์ มูลค่าส่งออก 6,586 ล้านบาท (+84.55%)
4) ประเทศอื่น ๆ (เช่น ฮ่องกง สหรัฐฯ และญี่ปุ่น ) มูลค่าส่งออก 8,724 ล้านบาท (-20.46%)

อย่างไรก็ดี การดำเนินงานของกระทรวงพาณิชย์เพื่อสนับสนุนการค้าชายแดน โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค อาทิ การผลักดันเปิดจุดผ่านแดนเพื่อขนส่งสินค้าภายใต้มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดย ณ วันที่ 18 มกราคม 2566 มีจุดผ่านแดนฝั่งไทยเปิด 80 แห่ง จากทั้งหมด 97 แห่ง ขณะที่ประเทศเพื่อนบ้านเปิด 71 แห่ง

การลงพื้นที่แก้ไขปัญหาอุปสรรคการค้าชายแดนและข้ามแดน โดยล่าสุดได้มีการประชุมตรวจเยี่ยมและติดตามสถานการณ์การค้าชายแดนไทย – มาเลเซีย ณ อ.ตากใบ จ.นราธิวาส เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 และชายแดนไทย – เมียนมา ณ ช่องทางบ้านสันต้นดู่ อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2565 การดำเนินโครงการ “จับคู่กู้เงิน” สถาบันการเงินกับ SMEs ส่งออก โดยร่วมมือกับ EXIM Bank และ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ในการปล่อยสินเชื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการที่อยู่ในห่วงโซ่การส่งออก

รวมถึงผู้ประกอบการค้าชายแดน ซึ่ง ณ วันที่ 13 มกราคม 2566 มีผู้ประกอบการยื่นขอสินเชื่อ 1,396 ราย วงเงินรวม 6,108.7 ล้านบาท อนุมัติวงเงินแล้ว 1,377 ราย วงเงินรวม 6,034 ล้านบาทการจัดกิจกรรมส่งเสริมการค้าชายแดน โดยในปี 2565 กรมการค้าต่างประเทศได้ดำเนินการจัดงานมหกรรมการค้าชายแดนใน 5 จังหวัดเป้าหมาย คือ จังหวัดนครพนม แม่ฮ่องสอน สงขลา ยะลา และอุบลราชธานี ซึ่งกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การแสดงและจำหน่ายสินค้าส่งออกชั้นนำ การเจรจาจับคู่ธุรกิจ การอบรม/สัมมนา และ การประชุมร่วมภาครัฐและเอกชน