สินค้า GI ยกทัพบุกงาน THAIFEX-ANUGA ASIA 2023 ถึง 23 รายการ

สินค้า GI

กรมทรัพย์สินทางปัญญา นำสินค้า GI ถึง 23 รายการ เข้าร่วมจัดแสดงในงานแสดงสินค้าและอาหารนานาชาติ THAIFEX-Anuga Asia 2023 พร้อมดันผู้ประกอบการกล้วย GI ไทยร่วมเจรจาธุรกิจกับกลุ่มผู้ซื้อชาวญี่ปุ่น ขยายโอกาสสินค้า GI ไทยโตในตลาดต่างประเทศ

วันที่ 23 พฤษภาคม 2566 นางสาวกนิษฐา กังสวนิช รองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดเผยว่า วันนี้ กรมฯ ได้นำสินค้า GI ถึง 23 รายการ เข้าร่วมจัดแสดงในงานแสดงสินค้าและอาหาร THAIFEX-Anuga Asia 2023 ซึ่งเป็นงานแสดงสินค้าอาหารที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย เพื่อให้ผู้ซื้อ ผู้นำเข้าชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาชมงาน ได้ทดลองชิมสินค้าและสร้างโอกาสในการเจรจาธุรกิจ สร้างโอกาสในการส่งออกสินค้า GI ไปยังต่างประเทศต่อไป

  

               

สำหรับสินค้า GI ที่มาร่วมแสดงสินค้าในงาน 23 สินค้า จาก 21 จังหวัดทั่วประเทศ ได้แก่ กลุ่มข้าว 2 สินค้า คือ (1) ข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง (2) ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ กลุ่มชา-กาแฟ 4 สินค้า คือ (1) กาแฟเมืองกระบี่ (2) กาแฟดอยตุง (3) กาแฟเทพเสด็จ (4) ชาเชียงราย กลุ่มกล้วย 3 สินค้า คือ (1) กล้วยตากบางกระทุ่มพิษณุโลก (2) กล้วยหอมทองพบพระ (3) กล้วยหินบันนังสตา

กลุ่มพริกไทย 2 สินค้า คือ (1) พริกไทยจันท์ (2) พริกไทยตรัง เครื่องดื่ม 2 สินค้า คือ (1) น้ำหมากเม่าสกลนคร (2) ไวน์เขาใหญ่ กลุ่มส้มโอ 2 สินค้า คือ (1) ส้มโอทับทิมสยามปากพนัง (2) ส้มโอนครชัยศรี กลุ่มเนื้อสัตว์/ปลา 3 สินค้า คือ (1) เนื้อโคขุนโพนยางคำ (2) ปลาแรดลุ่มน้ำสะแกกรังอุทัยธานี (3) ปลากะพงสามน้ำทะเลสาบสงขลา

Advertisement

กลุ่มมะพร้าว 1 สินค้า คือ มะพร้าวน้ำหอมบ้านแพ้ว และกลุ่มสินค้าอื่น ๆ 4 สินค้า คือ (1) ไชโป้ว โพธาราม (2) แปจ่อเขียวแม่สอด (3) ข้าวแต๋นลำปาง และ (4) ลำไยอบแห้งเนื้อสีทองลำพูน

Advertisement

นอกจากนี้ กรมยังได้ประสานความร่วมมือกับสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงโตเกียว กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ผลักดันให้ผู้ประกอบการสินค้ากล้วย GI ได้ ได้เข้าร่วมเจรจาธุรกิจสินค้าประเภทกล้วยระหว่างผู้ซื้อจากประเทศญี่ปุ่น โดยมีผู้ประกอบการสินค้า GI เข้าร่วมเจรจาธุรกิจ 4 ราย

ได้แก่ กล้วยเล็บมืองนางชุมพร กล้วยตากกระทุ่มพิษณุโลก กล้วยหอมทองปทุม และกล้วยหินบันนังสตา ซึ่งเป็นโอกาสดีที่จะทำให้สินค้า GI ไทยเป็นที่รู้จักในวงกว้าง สร้างโอกาสในการส่งออก ขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชน นำมาสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน สำหรับประชาชนผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานสามารถมาร่วมอุดหนุนและเป็นกำลังใจให้กับผู้ประกอบการ GI ได้ที่
GI Pavilion ฮอลล์ 11 ตั้งอยู่เลขที่ 11-RR01 และ 11-SS01