เบทาโกร ชูโซลูชั่นเพื่อนคู่คิดธุรกิจครบวงจร เจาะลูกค้า B2B กว่า 6 หมื่นราย

ไตรรัตน์ ทองปลอด
ไตรรัตน์ ทองปลอด

เบทาโกรเดินหน้าสนับสนุนผู้ประกอบการอาหาร ชูจุดเด่น “Intelligent Business Solutions” ครบวงจร ตั้งแต่การส่งมอบผลิตภัณฑ์โปรตีนคุณภาพที่เหมาะกับกลุ่มลูกค้าธุรกิจ พร้อมให้คำแนะนำด้านการบริหารจัดการธุรกิจ การขยายธุรกิจ เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันอย่างมีประสิทธิภาพ เจาะลูกค้ากลุ่มธุรกิจ B2B มากกว่า 60,000 ราย ตอกย้ำจุดยืนเบทาโกรพร้อมเป็นเพื่อนคู่คิดทางธุรกิจเพื่อความสำเร็จและเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน

วันที่ 20 มิถุนายน 2566 นายไตรรัตน์ ทองปลอด ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มธุรกิจโปรตีน บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) หรือ “BTG” เปิดเผยว่า เบทาโกรมีความมุ่งมั่นที่จะส่งมอบอาหารที่มีคุณภาพมากกว่า ปลอดภัยสูงกว่า ในราคาที่เป็นธรรม และเพื่อให้เข้าถึงผู้บริโภคในวงกว้างผ่านช่องทางต่าง ๆ

หนึ่งในนั้นคือการส่งมอบผ่านผู้ประกอบการอาหาร ที่เบทาโกรพร้อมเป็น เพื่อนคู่คิดธุรกิจ โดยทีม BETAGRO CRM นำเสนอ “Intelligent Business Solutions” เพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบการอาหาร เติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน

สำหรับโซลูชั่นนี้ ได้นำองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญทั้งในด้านผลิตภัณฑ์และบริการของเบทาโกร ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่

1) การให้คำแนะนำพร้อมส่งมอบวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์โปรตีนและอาหารคุณภาพ หลากหลาย (Smart Product Solutions) เพื่อสร้างสรรค์เมนูอาหารที่โดดเด่น แตกต่าง พร้อมความอร่อย 2) การให้คำแนะนำด้านการบริหารจัดการ การดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการดำเนินธุรกิจ (Smart Operation Solutions) และ 3) การให้คำแนะนำ พร้อมเป็นที่ปรึกษาด้านการขยายธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างโอกาสการต่อยอดธุรกิจอย่างยั่งยืน (Business Expansion Solutions)

ปัจจุบันเบทาโกรมีคู่ค้าในกลุ่มธุรกิจ B2B มากกว่า 60,000 ราย และผู้ประกอบการอาหารมีโจทย์ความต้องการที่แตกต่างกันออกไป โดยการทำงานเริ่มต้นจากการวางแผน และคัดเลือกลูกค้าที่มีจุดประสงค์ในการดำเนินธุรกิจเช่นเดียวกันกับเบทาโกร คือ ต้องการช่วยให้ทุกคนเข้าถึงอาหารที่มีคุณภาพมากขึ้น ปลอดภัยมากขึ้น ในราคาที่เป็นธรรม โดยจะร่วมรับฟังแนวทางธุรกิจ ปัญหา หรือโอกาส และร่วมกันพัฒนาพร้อมกับการทำงานร่วมกันอย่างเป็นหนึ่งเดียว

ภเดช กันตจินดา
ภเดช กันตจินดา

ด้าน นายภเดช กันตจินดา กรรมการบริหาร ร้านนิตยาไก่ย่าง เผยว่า เบทาโกรนอกจากจะเป็นแหล่งวัตถุดิบที่มีคุณภาพแล้ว ยังเป็นเพื่อนคู่คิดธุรกิจในทุกมิติอย่างแท้จริง ทีม BRTAGRO CRM ได้เข้ามาช่วยวางแผนพัฒนา และยกระดับการจัดการครัวกลางให้เป็นระบบ มีมาตรฐาน โดยเปิดมุมมองเพื่อให้ร้านนิตยาไก่ย่างมองเห็นโอกาสการเติบโตที่เพิ่มขึ้น ด้วยการให้เราจัดลำดับในการปรับปรุงและพัฒนาร้านได้อย่างตรงจุดสอดคล้องทิศทางการเติบโต พร้อมกับแนะนำให้ผู้บริหารตั้งโจทย์และเป้าหมายในการปรับปรุงระบบการทำงาน

ขณะที่ นายวรวิทย์ เกียรติพงษ์เลิศ เจ้าของร้านหมูแดงแสงทอง กล่าวว่า จุดเริ่มต้นของร้านหมูแดง.แสงทอง มีหน้าร้านอยู่ที่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยเมนูซิกเนเจอร์ ได้แก่ หมูกรอบ หมูแดง และการเข้าร่วมเป็นคู่ค้าพันธมิตรกับเบทาโกร เพราะมองว่าหัวใจของความอร่อยคือ การใช้วัตถุดิบหรือเนื้อหมูที่มีคุณภาพดีที่สุด

นอกจากนี้เบทาโกรยังมีโซลูชันต่าง ๆ ที่สนับสนุนให้ธุรกิจเติบโต ล่าสุดทีม BETAGRO CRM และทีมขาย ต่อยอดธุรกิจโดยการให้คำแนะนำการขยายช่องทางจัดจำหน่ายผ่านระบบแฟรนไชส์ (Master Franchise Development) เริ่มตั้งแต่การขยายช่องทางจัดจำหน่ายผ่านระบบตู้กับข้าวชุมชน การสร้างช่องทางจัดจำหน่ายรูปแบบคีออส การขยายสู่ช่องทางแคนทีน และการจัดจำหน่ายผ่านร้านหมูแดงแสงทองขนาดกลาง-ใหญ่

ทั้งยังช่วยแนะนำและสนับสนุนลูกค้าด้วยการนำสินค้ามากระจายผ่านช่องทางของเบทาโกร ได้แก่ ร้าน BETAGRO SHOP และ BETAGRO Deli ทำให้ร้านหมูแดงแสงทองสามารถขยายช่องทางจัดจำหน่ายใหม่ได้อย่างครอบคลุม


สิ่งเหล่านี้สะท้อนให้เห็นว่า เบทาโกรพร้อมยืนหยัดเป็นเพื่อนคู่คิดธุรกิจของผู้ประกอบการอาหาร เพื่อความสำเร็จและเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน และยังตอกย้ำจุดประสงค์และความเชื่อของเบทาโกรในการยกระดับอุตสาหกรรมอาหารเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนสำหรับทุกคน