สรุปราคาน้ำมันขึ้น-ลงไปแล้วเท่าไร ไตรมาส 4 ปี 2566

ราคาน้ำมัน ราคาน้ำมันลง ปรับลดลง

สรุปราคาน้ำมัน ตลอดช่วงเดือนตุลาคม-ธันวาคม รวมถึงคนไทยใช้น้ำมันแพงสุดในรอบไตรมาสนี้เท่าไหร่กัน

วันที่ 27 ธันวาคม 2566 ไตรมาส 4 เป็นช่วงเวลาที่ทั่วโลกต่างต้องการใช้พลังงานกันอย่างมาก เพราะหลายประเทศในแถบยุโรปเริ่มเข้าสู่ฤดูหนาว แถมยังเป็นชนกับช่วงเทศกาลมากมายไม่ว่าจะเป็นคริสตมาสต์หรือปีใหม่ที่ทุกคนล้วนเดินทางกลับภูมิลำเนาไปเยี่ยมครอบครัวเพื่อฉลองช่วงเวลาแห่งความสุขร่วมกัน รวมไปถึงการท่องเที่ยวที่คึกคักกันตั้งแต่ต้นเดือนธันวาคม จนทำให้ช่วงไตรมาส 4 ถือว่าเป็นไฮซีซั่นของการใช้พลังงานเลยก็ว่าได้ โดยเฉพาะน้ำมันแห่งการเดินทางอย่างน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91-น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95

ทว่า อีกสิ่งที่น่าสนใจนอกเหนือจากยอดใช้น้ำมันสำเร็จรูปในช่วง 9 เดือนอยู่ที่เพิ่มขึ้น 2.3% จากปีก่อน แต่ราคาน้ำมันเองก็เป็นอีกสิ่งที่น่าสนใจไม่แพ้กัน “ประชาชาติธุรกิจ” จึงจะมาสรุปราคาน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91-น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 ตลอดช่วงเดือนตุลาคม-ธันวาคม รวมถึงคนไทยใช้น้ำมันแพงสุดในรอบไตรมาสนี้เท่าไหร่กัน

จากการรวบรวมข้อมูลการปรับราคาขายปลีกน้ำมันเบนซินและแก๊สโซฮอล์ของสถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชั่น พบว่า การปรับราคาครั้งแรกของไตรมาส 4 เริ่มเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2566 ซึ่งราคาแก๊สโซฮอล์ 95 อยู่ที่ 39.15 บาทต่อลิตร ขณะที่ราคาแก๊สโซฮอล์ 91 อยู่ที่ 38.88 บาทต่อลิตร โดยถือว่าเป็นราคาที่สูงสุดในรอบไตรมาส 4 นี้ที่ราคาน้ำมันพุ่งไปแตะ 39 บาท แต่อย่างไรก็ตามหลังจากนั้นราคาก็มีการปรับลดลงมาเรื่อย ๆ

โดยเฉพาะตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 เป็นต้นไป ที่กระทรวงพลังงานเสนอลดราคาแก๊สโซฮอล์ 91 ลง 2.50 บาทต่อลิตร เป็นเวลา 3 เดือน โดยใช้กลไกลดภาษีสรรพสามิตลดราคาน้ำมันเบนซิน 1 บาทต่อลิตร ซึ่งรวมถึงราคาแก๊สโซฮอล์ 95 พร้อมใช้เงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (กบน.) อุดหนุนอีก เพื่อลดราคาแก๊สโซฮอล์ 91 ลงรวม 2.50 บาทต่อลิตร

จึงสรุปได้ว่าตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2566 จนถึงวันที่ 22 ธันวาคม 2566 ผู้สื่อข่าวพบว่า มีการปรับราคาน้ำมันเบนซิน-แก๊สโซฮอล์ขึ้นเพียง 5 ครั้งเท่านั้นรวมแล้วอยู่ที่ 1.90 บาทต่อลิตร ขณะที่มีการปรับราคาน้ำมันลงถึง 13 ครั้ง สำหรับน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91 ราคาลงมาถึง 7.40 บาท ส่วนน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91 ราคาลงมา 5.90 บาท ส่งผลให้จากราคาขายปลีก ณ วันที่ 22 ธันวาคม 2566 ของน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 อยู่ที่ 35.55 บาทต่อลิตรและน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91 ที่ 33.78 บาทต่อลิตร นั่นเอง


สรุปราคาน้ำมันขึ้น-ลงไปแล้วเท่าไร ไตรมาส 4 ปี 2566