ภูมิธรรม’ เมินดราม่าข้าว 10 ปี เดินหน้าประมูล จบแน่มิถุนายน 67

นายภูมิธรรม เวชยชัย

“ภูมิธรรม” พร้อมจบดราม่าข้าว 10 ปี เล็งเดินหน้าประมูลข้าว คาดสิ้นเดือนนี้ประกาศเงื่อนไข มิถุนายนน่าจะได้ผู้ชนะประมูล ย้ำการดำเนินการทั้งหมดเพื่อประโยชน์สูงสุดของรัฐบาล

วันที่ 23 พฤษภาคม 2567 นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า จากผลการตรวจสอบคุณภาพข้าวในโครงการรับจำนำข้าว 2556/57 ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และแล็บเอกชน โดยผลตรวจสอบออกมาแล้วว่าไม่มีสารตกค้าง ถือว่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่จะนำออกมาประมูลเป็นการทั่วไปได้

ทั้งนี้ หลังตรวจสอบแล้วก็จะเปิดประมูลทันที โดยจะเป็นการประมูลยกกอง ซึ่งจะเป็นเงื่อนไขในหลักเกณฑ์ของการเปิดประมูลข้าว ซึ่งคณะทำงานได้มีการประชุมและดำเนินการทุกอย่างอย่างโปร่งใส โดยที่ประชุมจะพิจารณาให้ทุกฝ่ายสามารถเข้ามาร่วมประมูลได้

โดยการประมูลได้จัดไว้เป็นลำดับที่ 1-5 เพราะหากเกิดมีขัดข้องขึ้น ก็จะจัดให้ผู้ที่ประมูลที่ให้ราคาสูงสุดอันดับถัดไปเป็นผู้ได้รับมอบข้าวไปในการประมูลข้าวนี้ ซึ่งการประมูลจะพิจารณาโดยรัฐจะได้ประโยชน์สูงสุดจากประมูลข้าวได้ และรายได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายต่าง ๆ จะเข้าสู่รัฐ อย่างไรก็ดี หวังว่าการประมูลจะไม่ติดขัดอะไร มีผู้ชนะประมูลและรับมอบข้าวของรัฐไป

นอกจากนี้ ผู้สนใจเข้าร่วมประมูลข้าวสามารถตรวจสอบคุณภาพข้าว พิสูจน์คุณภาพข้าวได้ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการได้ ก่อนเสนอราคาต่อไป

Advertisment

“มีการตั้งคณะทำงานที่ดูแลเรื่องการจัดประมูล โดยไม่ต้องนำเสนอคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการข้าว (นบข.) แล้ว เพราะมีมติอยู่แล้ว โดยได้ตั้งกรรมการขึ้นมาจัดทำทีโออาร์ ประกอบด้วย องค์การคลังสินค้า กรมการค้าภายใน กรมการค้าต่างประเทศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาเป็นกรรมการ”

อย่างไรก็ดี การประมูลข้าวของรัฐคาดว่าทุกอย่างจะชัดเจนไม่เกินสิ้นเดือนพฤษภาคมนี้ โดยคณะทำงานพร้อมที่จะประกาศเงื่อนไขการประมูล เพื่อให้ทุกคนมีสิทธิที่จะเข้ามาเตรียมตัวประมูลได้ และคาดว่าจะได้ผู้ชนะประมูล ประมาณเดือนมิถุนายน 2567 ซึ่งรายได้ที่เข้ามาจะได้ดำเนินการตามกระบวนการตามหลักการที่ควรจะเป็นตามกฎหมายที่กำกับต่อไป

“ผมดีใจที่ดราม่าเรื่องข้าวจบลง ทุกฝ่ายมุ่งหาประโยชน์ให้ประเทศชาติ และเชื่อว่าผู้ประมูลทุกคนที่เข้ามาประมูลมีแผนแล้วว่าจะนำข้าวไปใช้ในแบบใดราคาเท่าไหร่ ผมคิดว่าตลาดที่ชัดเจนแล้วคือตลาดข้าวแอฟริกา ที่นิยมทานข้าวเก่า และจำนวน 15,000 ตัน มีจำนวนไม่เยอะ รายได้จากการประมูลคาดว่าจะอยู่ในราคาที่ดี ไม่ใช่ขายข้าว 4-5 บาท ซึ่งเป็นข้าวเน่า”

สำหรับข้าวที่จะนำมาประมูลคือ

Advertisment

1.คลังกิตติชัย หลัง 2 (ข้าวหอมมะลิ 100%) รับมอบข้าวสารตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2557 ถึง 10 มีนาคม 2557 เก็บข้าวแล้ว 10 ปี 2 เดือน รวมปริมาณทั้งสิ้น 26,094 ตัน หรือ 258,106 กระสอบ จาก 24 โรงสี และได้มีการระบายข้าวสารแล้ว 3 ครั้ง คงเหลือ 11,656 ตัน หรือ 112,711 กระสอบ

2.คลัง บจก.พูนผลเทรดดิ้ง หลัง 4 (ข้าวหอมมะลิ 100%) รับมอบข้าวสารตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม 2557 ถึง 29 เมษายน 2557 เก็บข้าวแล้ว 10 ปี 7 วัน มีปริมาณรวมทั้งสิ้น 9,567 ตัน หรือ 94,637 กระสอบ จาก 6 โรงสี ซึ่งระบายข้าวสารแล้ว 4 ครั้ง คงเหลือ 3,356 ตัน หรือ 32,879 กระสอบ