“สุชาติ” หารือทูตลักเซมเบิร์ก วางแผนจับคู่ธุรกิจและชวนลงทุนในไทยเพิ่ม

“สุชาติ ชมกลิ่น” รมช.พาณิชย์ หารือเอกอัครราชทูตราชรัฐลักเซมเบิร์ก ประจำประเทศไทย หาแนวทางส่งเสริมการค้าและการลงทุนระหว่างกัน รวมถึงช่วยสนับสนุนการเจรจา FTA ไทย-EU

วันที่ 23 พ.ค. นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้รับมอบหมายจากนายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ให้พบหารือกับนายแพทริก เฮมเมอร์ (H.E. Mr.Patrick Hemmer) เอกอัครราชทูตราชรัฐลักเซมเบิร์กประจำประเทศไทย ที่กระทรวงพาณิชย์ ทั้ง 2 ฝ่ายเห็นว่ายังสามารถขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนระหว่าง 2 ประเทศให้มากยิ่งขึ้น

โดยเชิญชวนให้ลักเซมเบิร์ก ซึ่งเป็นประเทศที่มีจุดแข็งในการให้บริการทางด้านการเงินและการธนาคาร เป็นแหล่งเงินทุนสำคัญของยุโรป ขยายการลงทุนในไทย และมีความร่วมมือเพิ่มเติมกับไทย เช่น การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของไทย และนวัตกรรมทางการเงิน (Financial Technology : FinTech) และปัจจุบันมีการลงทุนในไทยหลายอุตสาหกรรม เช่น โลจิสติกส์ (Cargolux) ดาวเทียม (SES) เหล็ก (AcelorMittal)

นายสุชาติกล่าวอีกว่า หารือแผนการจับคู่นักธุรกิจไทยกับคณะนักธุรกิจจากลักเซมเบิร์ก ซึ่งนายซาวีเยร์ เบตแตล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ การค้าต่างประเทศและความร่วมมือเพื่อการพัฒนาลักเซมเบิร์ก มีแผนจะนำคณะนักธุรกิจเดินทางเยือนประเทศไทยในช่วงปลายปีนี้ รวมทั้งเชิญชวนให้นักธุรกิจลักเซมเบิร์ก เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศของกระทรวงพาณิชย์ เช่น งานแสดงสินค้านานาชาติที่จะจัดขึ้นในประเทศไทย การเจรจาธุรกิจผ่านช่องทางออนไลน์

Advertisment

นอกจากนี้ยังขอให้ลักเซมเบิร์ก ในฐานะประเทศสมาชิกของสหภาพยุโรป (อียู) สนับสนุนการเจรจา FTA ไทย-อียู เพื่อสรุปผลการเจรจาได้โดยเร็ว โดยเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ ขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนระหว่างไทยกับประเทศสมาชิกอียู 27 ประเทศ รวมถึงลักเซมเบิร์กด้วย ซึ่งท่านทูตลักเซมเบิร์กได้แจ้งพร้อมให้การสนับสนุนการเจรจา FTA กับไทยเพื่อบรรลุข้อตกลงที่ครอบคลุมและได้ประโยชน์ร่วมกัน

สำหรับประเทศลักเซมเบิร์ก ในปี 2566 เป็นคู่ค้าอันดับที่ 155 ของไทย การค้ารวมมีมูลค่า 21.61 ล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.0038 ของการค้าไทยในตลาดโลก ลดลงจากปีก่อนหน้าร้อยละ 18.16 ไทยส่งออกสินค้าไปลักเซมเบิร์กมีมูลค่า 8.03 ล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็นสัดส่วนของการส่งออกร้อยละ 0.0028 เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าร้อยละ 15.64 ขณะที่นำเข้าสินค้าจากลักเซมเบิร์กมีมูลค่า 13.58 ล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็นสัดส่วนของการนำเข้าของไทยจากตลาดโลกร้อยละ 0.0047 ลดลงจากปี 2565 ร้อยละ 30.22 โดยไทยเสียเปรียบดุลการค้า 5.55 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

สินค้าส่งออกสำคัญ เช่น (1) เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล (2) หลอดไฟฟ้า (3) เครื่องยนต์สันดาปภายในแบบลูกสูบและส่วนประกอบ (4) เครื่องสำอาง สบู่ และผลิตภัณฑ์รักษาผิว (5) สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ (6) อัญมณีและเครื่องประดับ (7) เครื่องใช้สำหรับเดินทาง (8) เครื่องดื่ม (9) ยานพาหนะอื่น ๆ และส่วนประกอบ

ประทีปโคมไฟสินค้านำเข้าสำคัญ เช่น (1) เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ (2) เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ (3) เคมีภัณฑ์ (4) ผลิตภัณฑ์ทำจากพลาสติก (5) เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ (6) กระจก แก้วและผลิตภัณฑ์ (7) ผ้าผืน (8) เครื่องมือเครื่องใช้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ การแพทย์ (9) กระดาษ และผลิตภัณฑ์กระดาษ และ (10) ผลิตภัณฑ์โลหะ

Advertisment