“บิ๊กอู๋” เผย EJF ชื่นชมไทยแก้ปัญหาแรงงานประมงคืบหน้า

“พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้การต้อนรับ “นาย Steve Trent” และคณะมูลนิธิยุติธรรมและสิ่งแวดล้อม (EJF) ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะและหารือข้อราชการด้านแรงงานในประเด็น เรื่อง การให้สัตยาบันอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ฉบับที่ 188 ว่าด้วยการทำงานภาคการประมง ค.ศ. 2007 (2550) หรือ C188 การให้สัตยาบันอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 98 ว่าด้วยการรวมตัวและร่วมเจรจาต่อรอง และฉบับที่ 87 ว่าด้วยเสรีภาพในการสมาคมและการคุ้มครองสิทธิในการรวมตัว ความก้าวหน้าของอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 29 ว่าด้วยแรงงานบังคับ การจ่ายเงินค่าจ้างแรงงานประมงผ่านบัญชีอิเล็กทรอนิกส์เครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) และผลการดำเนินการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวในห้วงเวลาที่ผ่านมา รวมถึงมาตรการคุ้มครองแรงงานในการนำเข้าแรงงานประมง ณ ห้องรับรองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ชั้น 6 อาคารกระทรวงแรงงาน

“พล.ต.อ.อดุลย์” กล่าวถึงผลการการหารือในครั้งนี้ว่า นาย Steve Trent ได้ชื่นชมรัฐบาลไทยในการแก้ไขปัญหาแรงงานประมงที่มีความคืบหน้าไปมาก ส่วนกรณีการให้สัตยาบันอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ฉบับที่ 188 ว่าด้วยการทำงานภาคการประมงนั้น รัฐบาลได้พยายามขับเคลื่อนโดยคำนึงถึงสุขภาพของแรงงาน โครงสร้างของเรือ เวลาในการทำงาน เวลาพัก ที่พักของลูกจ้าง ระบบการจ่ายค่าจ้าง ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อแรงงาน ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการทำความเข้าใจกับภาคประมง เพื่อไม่ให้กระทบกับค่าใช้จ่ายในการปรับเปลี่ยน และไม่กระทบต่อเรือประมงพื้นบ้าน

ส่วนการจ่ายเงินให้ลูกจ้างผ่านเครื่อง ATM นั้น ขณะนี้ได้ดำเนินการติดตั้งตู้ ATM ที่ท่าเรือเพิ่มเติมใน 22 จังหวัดติดทะเล และพยายามทำความเข้าใจกับผู้ประกอบการ เพื่อให้เข้าใจในช่วงเปลี่ยนผ่านและเกิดประโยชน์กับแรงงานและผู้ประกอบการ ซึ่งเป็นสิ่งที่รัฐบาลมุ่งมั่นให้แรงงานได้รับความคุ้มครองจากกฎหมายไทย

“การหารือในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการทำงานร่วมกันโดยเฉพาะความก้าวหน้าในการดำเนินการแก้ไขปัญหา IUU ของไทย ตลอดจนบทบาทของไทยในการผลักดันการแก้ไขปัญหา IUU ในระดับอาเซียน ในช่วงที่ประเทศไทยเป็นประธานอาเซียนในปี 2562”

 

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ