ตรีนุช สั่งหน่วยงานในสังกัด งดใช้ภาพรัฐมนตรี โฆษณาประชาสัมพันธ์

ตรีนุช เทียนทอง
ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.)

ตรีนุช เทียนทอง รมว.กระทรวงศึกษาธิการ สั่งหน่วยงานในสังกัด งดใช้รูปภาพรัฐมนตรี โฆษณาประชาสัมพันธ์ หลังประกาศยุบสภา

วันที่ 23 มีนาคม 2566 นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) เปิดเผยว่า ตนได้ลงนามในบันทึกข้อความสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เรื่องแนวทางปฏิบัติอันเนื่องมาจากการยุบสภาผู้แทนราษฎร แจ้งไปยังปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, เลขาธิการสภาการศึกษา, เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และหน่วยงานในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ ให้ดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติอันเนื่องมาจากการยุบสภาผู้แทนราษฎร ตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2566 อย่างเคร่งครัด

โดยแนวทางปฏิบัติดังกล่าวกำหนดว่า ในระหว่างที่พระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎรมีผลใช้บังคับ ให้รัฐมนตรีระมัดระวังในการดำเนินการโฆษณาประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีรูปภาพของรัฐมนตรีปรากฏอยู่ ไม่ว่าจะเป็นป้ายโฆษณา หรือการโฆษณาประชาสัมพันธ์ทางวิทยุและโทรทัศน์ ควรจะปลดป้าย หรือยกเลิกการโฆษณาประชาสัมพันธ์ดังกล่าวทั้งหมด รวมถึงการโฆษณาประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ที่มีรูปภาพของรัฐมนตรีปรากฏอยู่ด้วย

นางสาวตรีนุชกล่าวต่อว่า​ จากแนวทางปฏิบัติดังกล่าวจึงขอให้ผู้บริหารทุกสังกัด แจ้งไปยังหน่วยงานในสังกัด ทั้งสถานศึกษา และหน่วยงานราชการ ให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด หากสถานศึกษาหรือหน่วยงานมีป้ายผ้าใบไวนิลประชาสัมพันธ์งาน กิจกรรม ที่มีรูปภาพของตน หรือรัฐมนตรีท่านอื่นปรากฏอยู่ รวมถึงการประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ขอให้ปลดออกก่อน และในระหว่างนี้ก็ไม่ควรขึ้นป้ายหรือโฆษณากิจกรรมใด ๆ ที่หมิ่นเหม่ สุ่มเสี่ยง หรืออาจตีความได้ว่าไม่เป็นกลางทำผิดกฎหมายการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.)

นอกจากนี้ขอให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา ประสานกับคณะกรรมการการเลือกตั้ง (ก.ก.ต.) ในการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แก่นักเรียน นักศึกษา เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา เห็นความสำคัญของการมีส่วนร่วมในการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย โดยเฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิ์เข้าคูหากาบัตรเลือกตั้ง

ซึ่งการเลือกตั้งในปี 2566 นี้มีการกาบัตร 2 ใบ โดยใบหนึ่งเลือกคนหรือ ส.ส.เขต ส่วนอีกใบเลือกพรรค หรือ ส.ส.บัญชีรายชื่อ ซึ่งเบอร์ของพรรคอาจไม่เหมือนเบอร์ของ ส.ส.เขต และเบอร์ของ ส.ส.เขตพรรคเดียวกันอาจไม่เหมือนกันในแต่และเขต เมื่อนักเรียน นักศึกษา เข้าใจก็จะสามารถเข้าคูหาลงคะแนนเสียงเลือกตั้งได้อย่างถูกต้องไม่เป็นบัตรเสีย

Advertisement