ทิพยประกันภัย โตฝ่าโควิด ทำกำไร Q1 เพิ่มขึ้น 21% แตะ 638 ล้านบาท

“ทิพยประกันภัย” โตฝ่าโควิด ทำกำไรไตรมาส 1/64 แตะ 638 ล้านบาท เพิ่ม 21% โกยเบี้ยประกันภัยทุกสินค้ารวม 6,908 ล้านบาท เดินหน้าเป็นบริษัทฯ โฮลดิ้งส์ ภายใต้ชื่อ “ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์” ขยายขอบข่ายธุรกิจ

ดร.สมพร สืบถวิลกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ TIP เปิดเผยว่า ผลการดำเนินงานประจำไตรมาส 1 ปี 2564 (ม.ค.-มี.ค.64) ของบริษัทมีกำไรสุทธิ 638.28 ล้านบาท มีกำไรสุทธิต่อหุ้น 1.06 บาท เทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 527.55 ล้านบาท กำไรสุทธิต่อหุ้น 0.88 บาท คิดเป็นอัตราการเติบโต 110.73 ล้านบาท หรือ 21% โดยยอดขายผ่านเบี้ยประกันภัยรับรวม 6,908.03 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 804.58 ล้านบาท คิดเป็นการเติบโต 14% จากไตรมาสแรกปี 2563 ที่มีเบี้ยประกันภัยรับรวม 6,103.45 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้นจากเบี้ยประกันภัยรับทุกประเภท ทั้งเบี้ยประกันอัคคีภัย เพิ่มขึ้น 4.19% เบี้ยประกันภัยทางทะเลและขนส่ง เพิ่มขึ้น 14.41% เบี้ยประกันภัยรถยนต์ เพิ่มขึ้น 4.02% และเบี้ยประกันภัยเบ็ดเตล็ด เพิ่มขึ้น 16.75%

ดร.สมพร สืบถวิลกุล
ดร.สมพร สืบถวิลกุล

“ท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19  บริษัทได้พยายามปรับตัวอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้การดำเนินงานออกมาอยู่ในเกณฑ์ที่ดี”

ทั้งนี้ด้านฐานะการเงิน (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564) ทิพยประกันภัย มีสินทรัพย์รวมที่ 47,382.98  ล้านบาท หนี้สินรวม 38,046.18 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 9,336.80 ล้านบาท

ดร.สมพร กล่าวถึงภารกิจสำคัญหลังจากนี้ คือ การปรับปรุงโครงสร้างและการดำเนินงานของบริษัทฯ ยกระดับเป็นบริษัทโฮลดิ้งส์ และนำเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแทน ภายใต้ชื่อ บริษัท ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ TIPH เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และขยายขอบข่ายการดำเนินธุรกิจให้กว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการของบริษัทฯ ได้รับอนุญาตเบื้องต้นจากตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา

Advertisment