รัฐวิสาหกิจส่งรายได้เข้ารัฐ 8 เดือน หลุดเป้า 4 หมื่นล้านบาท

รัฐวิสาหกิจ

รัฐวิสาหกิจนำส่งรายได้เข้ารัฐ 8 เดือน ต่ำกว่าเป้าหมายถึง 4.1 หมื่นล้านบาท เหตุจากรับผลกระทบโควิด-19 ทำให้ผลประกอบการน้อย แต่สำนักงานสลากฯ นำโด่งส่งรายได้เข้ารัฐเดือนพ.ค.สูงสุด

รายงานข่าวจากสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เปิดเผยว่า สคร.ได้รายงานการนำส่งรายได้และเงินปันผลของรัฐวิสาหกิจและกิจการที่กระทรวงการคลังถือหุ้นต่ำกว่า 50% ในช่วง 8 เดือนปีงบประมาณ 64 (ต.ค.63-พ.ค.64) ทั้งสิ้น 81,423 ล้านบาท ต่ำกว่าเป้าหมายที่ตั้ง 122,462 ล้านบาท ที่ 41,038 ล้านบาท ขณะที่การนำส่งรายได้เฉพาะเดือนพ.ค.64 ทำได้ 4,429 ล้านบาท ต่ำกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ 13,541 ล้านบาท ถึง 9,112 ล้านบาท

ทั้งนี้ สาเหตุสำคัญที่ทำให้รัฐวิสาหกิจส่งรายได้ต่ำกว่าเป้าหมายช่วง 8 เดือน เป็นผลมาจากรัฐวิสาหกิจรายแห่งได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ทำให้มีผลประกอบการน้อยกว่าที่คาดไว้ โดยเฉพาะรัฐวิสาหกิจขนาดใหญ่ที่ต้องนำส่งรายได้ระหว่างกาลปี 63 มีกำไรสุทธิครึ่งปีลดลง เช่น การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟ้านครหลวง บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ธนาคารออมสิน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ส่งรายได้ต่ำกว่าเป้าหมายรวม 15,605 ล้านบาท

ขณะที่บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) มีกำไรสุทธิปี 63 ลดลงเช่นกัน ทำให้มีเงินนำส่งรายได้แผ่นดินต่ำกว่าประมาณการ 7,343 ล้านบาท นอกจากนี้รัฐวิสาหกิจส่วนใหญ่อยู่ระหว่างการจัดสรรกำไรสุทธิและให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบและรับรองงบการเงินปี 63 ทำให้เดือนมี.ค.64 มีเงินนำส่งรายได้แผ่นดินน้อยกว่าประมาณการไป 6,753 ล้านบาท อีกทั้งในเดือนพ.ค.64 ธอส.มีการนำส่งเงินรายได้แผ่นดินในวันที่ 31 พ.ค.64 ทำให้เม็ดเงินเหลื่อมเข้าในเดือนมิ.ย.64 ขณะที่ธนาคารออมสินจัดสรรกำไรสุทธิปี 63 แล้วโดยจะนำส่งเงินรายได้เข้าแผ่นดินในเดือนมิ.ย.64

อย่างไรก็ตาม รัฐวิสาหกิจที่การนำส่งรายได้สูงสุดเดือนพ.ค.64 ยังเป็นสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล โดยนำส่งรายได้ 3,661 ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมาย 349 ล้านบาท เนื่องจากสามารถจำหน่ายสลากได้สูงกว่าเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง โดยมียอดขายมากถึง 199 ล้านฉบับ สูงกว่าประมาณการที่ตั้งไว้ 180 ล้านฉบับ หลังจากประชาชนยังให้ความนิยมในการเสี่ยงโชค โดยเฉพาะช่วงที่เศรษฐกิจไม่ดีก็ยิ่งมีความต้องการสลากนำไปจำหน่ายและเสี่ยงโชคเพิ่ม และคาดว่าภายในปีนี้สำนักงานสลากฯจะส่งรายได้ไม่ต่ำกว่า 4-4.5 หมื่นล้านบาท

Advertisment

ส่วนการนำส่งรายได้ของรัฐวิสาหกิจแห่งอื่นในเดือนพ.ค.64 ที่สูงกว่าเป้าหมาย ได้แก่ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด จัดส่งรายได้ 77 ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมาย 18 ล้านบาท สถาบันการบินพลเรือนจัดส่งรายได้ 1.63 ล้านบาท ธนาคารทหารไทยส่งเงินปันผล 511 ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมาย 34 ล้านบาท บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) ส่งเงินปันผล 130 ล้านบาท เป็นต้น