ปตท. -Tokyo Gas ตั้งบริษัทร่วมทุนให้บริการปรับปรุงอุปกรณ์-เชื้อเพลิงครบวงจร

อรรถพล ฤกษ์พิบูลย์
อรรถพล ฤกษ์พิบูลย์

ปตท.-Tokyo Gas Engineering Solutions Corporation เซ็นสัญญาตั้งบริษัทร่วมทุน “พีทีที แอนด์ ทีจีอีเอส ออปเทค” ให้บริการคำปรึกษาปรับปรุงอุปกรณ์เครื่องจักร-จัดหาเชื้อเพลิงให้ลูกค้าภาคอุตสาหกรรม และสาธารณูปโภค เริ่มดำเนินการไตรมาส 1/65

วันที่ 5 ตุลาคม 2564 นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) หรือ PTT รายงานตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่า คณะกรรมการ ปตท.เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2564 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัท สยาม แมนเนจเม้นท์ โฮลดิ้ง จำกัด (SMH) บริษัทที่ ปตท.ถือหุ้น 100% จัดตั้งบริษัท พีทีที แอนด์ ทีจีอีเอส ออปเทค จำกัด (Optec)

ร่วมทุนกับบริษัท Tokyo Gas Engineering Solutions Corporation (TGES) บริษัทย่อยซึ่ง Tokyo Gas Co. Ltd.ถือหุ้น 100% ด้วยทุนจดทะเบียนไม่เกิน 60 ล้านบาท โดย SMH และ TGES ถือหุ้นในสัดส่วน 51% และ 49% ตามลำดับ

               

ทั้งนี้ได้มีการลงนามในสัญญาร่วมทุน (Joint Venture) แล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2564  วัตถุประสงค์จัดตั้งบริษัทร่วมทุนเพื่อดำเนินธุรกิจการให้บริการและให้คำปรึกษาในการปรับปรุงประสิทธิภาพอุปกรณ์และเครื่องจักรแบบครบวงจร รวมถึงการจัดหาเชื้อเพลิงให้กับลูกค้าภาคอุตสาหกรรม ภาคการผลิตไฟฟ้า และสาธารณูปโภค ทั้งนี้คาดว่าจะสามารถจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทแล้วเสร็จภายในไตรมาส 4 ปี 2564 และเริ่มดำเนินธุรกิจได้ภายในไตรมาส 1 ปี 2565 ดังนั้นจะส่งผลให้ Optec เป็นบริษัทย่อยของ ปตท.