โปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้ชาวต่างประเทศ 3 ราย

ราชกิจจานุเบกษา-ประกาศ

ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี โปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ชาวต่างประเทศ 3 ราย

วันที่ 20 มกราคม 2566 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ชาวต่างประเทศ โดยมีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

ประกาศฉบับดังกล่าวระบุว่า ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ชาวต่างประเทศ จำนวน 3 ราย เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2565 เนื่องจากเป็นผู้ที่มีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยและได้กระทำความดีความชอบที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนไทย โดยมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนภารกิจของสถานเอกอัครราชทูตไทยในต่างประเทศ รวมทั้งส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง ดังนี้

ตริตาภรณ์ช้างเผือก
1. นายอาคิลเล เบนัซโซ (Mr. Achille Benazzo) สัญชาติอิตาลี อดีตกงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ ประจำเมืองตูริน สาธารณรัฐอิตาลี

ตริตาภรณ์มงกุฎไทย
2. นายนิโคลัส เอ. เวนไรต์ (Mr. Nicholas A. Wainwright)สัญชาติบริติช อดีตกงสุลกิตติมศักดิ์ ณ เมืองลิเวอร์พูล สหราชอาณาจักร

จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย
3. นางมารีอันเนอ ซอร์น(Mrs. Marianne Zorn) สัญชาติเยอรมัน อดีตกงสุลกิตติมศักดิ์ประจำเมืองชตุทท์การ์ท สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

ประกาศ ณ วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2565