เปิดสถิติสนามบินภูธร 5 เดือนแรกปี’66 ผู้โดยสารเฉียด 6 ล้านคน

สนามบินภูธร

เปิดสถิติท็อป 10 สนามบินภูธร กระบี่ครองแชมป์ รองลงมาอุดรธานี ตามด้วยขอนแก่น 5 เดือนแรก (มกราคม-พฤษภาคม) ปี 2566 มีผู้โดยสารกว่า 5,924,591 คน 40,666 เที่ยวบิน จำนวนตัวเลขเพิ่มขึ้นกว่า 1,764,248 คน เมื่อเทียบกับช่วงเดือนเดียวกัน (มกราคม-พฤษภาคม) ปี 2565

วันที่ 7 มิถุนายน 2566 จากสถิติข้อมูลการขนส่งทางอากาศ ของกรมท่าอากาศยาน พบว่าปี 2566 (มกราคม-พฤษภาคม) ที่ผ่านมา ท่าอากาศยานภายใต้การดูแลกรมท่าอากาศยาน เปิดให้ใช้บริการจำนวน 20 ท่าอากาศยานทั่วประเทศไทย มียอดผู้โดยสารใช้บริการ 5,924,591 คน 40,666 เที่ยวบิน

แต่เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันปี 2565 (มกราคม-พฤษภาคม) มียอดผู้โดยสารใช้บริการ 4,160,343 คน มี 34,206 เที่ยวบิน จะเห็นได้ว่าเมื่อเทียบจำนวนผู้โดยสารเวลาเดียวของปี 2566 และปี 2565 จำนวนผู้โดยสารเพิ่มขึ้นกว่า 1,764,248 คน ซึ่งคาดว่าจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นมาเรื่อย ๆ เนื่องจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติเริ่มออกเดินทางท่องเที่ยว หลังจากไม่ได้ท่องเที่ยวมานานกว่า 2-3 ปี

               

โดยช่วงเดือนมกราคม-พฤษภาคม ปี 2566 พบว่าท่าอากาศยานที่มีจำนวนผู้โดยสารเป็น 10 อันดับแรก คือ 1.ท่าอากาศยานกระบี่ มีจำนวนผู้โดยสารอยู่ที่ 1,028,686 คน มี 6,863 เที่ยวบิน รองลงมาคือ 2.ท่าอากาศยานอุดรธานี ผู้โดยสาร 840,665 คน มี 5,698 เที่ยวบิน ตามมาด้วย 3.ท่าอากาศยานขอนแก่น ผู้โดยสาร 703,331 คน มี 4,766 เที่ยวบิน 4.ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี ผู้โดยสาร 592,616 คน มี 3,788 เที่ยวบิน

5.ท่าอากาศยานอุบลราชธานี ผู้โดยสาร 582,293 คน มี 3,814 เที่ยวบิน 6.ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช ผู้โดยสาร 511,506 คน มี 3,814 เที่ยวบิน 7.ท่าอากาศยานตรัง ผู้โดยสาร 244,706 คน มี 1,568 เที่ยวบิน 8.ท่าอากาศยานพิษณุโลก ผู้โดยสาร 187,262 คน มี 1,296 เที่ยวบิน 9.ท่าอากาศยานน่านนคร ผู้โดยสาร 185,541 คน มี 1,240 เที่ยวบิน 10.ท่าอากาศยานสกลนคร ผู้โดยสาร 166,309 คน มี 1,088 เที่ยวบิน

ขณะที่ช่วงเดือนมกราคม-พฤษภาคม ปี 2565 พบว่าท่าอากาศยานที่มีจำนวนผู้โดยสารเป็น 10 อันดับแรก คือ 1.ท่าอากาศยานอุดรธานี มีจำนวนผู้โดยสาร 632,110 คน มี 4,734 เที่ยวบิน รองลงมาคือ 2.ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช ผู้โดยสาร 514,278 คน มี 4,976 เที่ยวบิน ตามมาด้วย 3.ท่าอากาศยานขอนแก่น ผู้โดยสาร 509,326 คน มี 3,902 เที่ยวบิน

Advertisement

4.ท่าอากาศยานกระบี่ ผู้โดยสาร 469,590 คน มี 3,602 เที่ยวบิน 5.ท่าอากาศยานอุบลราชธานี ผู้โดยสาร 465,284 คน มี 3,526 เที่ยวบิน 6.ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี ผู้โดยสาร 416,924 คน มี 3,146 เที่ยวบิน 7.ท่าอากาศยานตรัง ผู้โดยสาร 212,718 คน มี 1,590 เที่ยวบิน 8.ท่าอากาศยานน่านนคร ผู้โดยสาร 167,700 คน มี 1,590 เที่ยวบิน 9.ท่าอากาศยานนครพนม ผู้โดยสาร 127,019 คน มี 952 เที่ยวบิน 10.ท่าอากาศยานพิษณุโลก ผู้โดยสาร 113,794 คน มี 910 เที่ยวบิน