ประวัติ มนัสส์ มานะวุฒิเวช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร TRUE

มนัสส์ มานะวุฒิเวช

ประวัติ มนัสส์ มานะวุฒิเวช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น หลังการควบรวมดีแทคกับทรู

วันที่ 2 มีนาคม 2566 จากที่ดีแทคและทรูได้ดำเนินการควบรวมเป็นบริษัทใหม่ในชื่อ “บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)” แล้วได้มีการแต่งตั้งนายมนัสส์ มานะวุฒิเวช เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นำทัพลุยธุรกิจโทรคมนาคม

“ประชาชาติธุรกิจ” จึงรวบรวมประวัติและผลงานของแม่ทัพของ TRUE คนล่าสุดในยุคหลังการควบรวม TRUE-DTAC

               

นายมนัสส์ มานะวุฒิเวช สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร มหาวิทยาลัยซีราคิวส์ และวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง จากสถาบันโพลิเทคนิคเรนซีเลียร์ สหรัฐอเมริกา

ก่อนที่นายมนัสส์จะนั่งตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้ทำงานในกลุ่มทรูมานานกว่า 20 ปี เคยดูแลธุรกิจโทรคมนาคม ธุรกิจมีเดีย ระบบงานปฏิบัติการ และเครือข่าย และการบริหารจัดการระดับภูมิภาคทั่วประเทศ

โดยเป็นหัวหอกในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ “คอนเวอร์เจนซ์” วางแผนกลยุทธ์ในการออกไปรุกตลาดทั่วประเทศ มีส่วนในการเพิ่มทั้งยอดขายในธุรกิจหลัก และธุรกิจใหม่ของกลุ่มทรู โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ที่มีการแข่งขันสูง

Advertisement

โดยในปี 2564 ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ (ร่วม) กลุ่มทรูฯ ร่วมกับนายธีรเดช ดำรงค์พลาสิทธิ์ และนายณัฐวุฒิ อมรวิวัฒน์ โดยดูแลธุรกิจโทรคมนาคม ธุรกิจมีเดีย ระบบงานปฏิบัติการและเครือข่าย งานบริหารจัดการระดับภูมิภาคทั่วประเทศ รวมถึงงานบริการลูกค้า

ต่อมาในปี 2565 กลุ่มทรูฯ ได้มีการเปลี่ยนแปลงผู้ดํารงตําแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม) โดยแต่งตั้งนายมนัสส์ มานะวุฒิเวช นายณัฐวุฒิ อมรวิวัฒน์ และนายธีรเดช ดํารงค์พลาสิทธิ์ ดํารงตําแหน่งประธานกรรมการของบริษัท ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป จํากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท

มนัสส์ มานะวุฒิเวช