โฆษกศาลปกครองเผย”คลัง”ส่งคำชี้แจงอายัดบัญชี”ยิ่งลักษณ์”แล้ว รอรวมข้อเท็จจริงส่งตุลาการผู้แถลงคดีทำความเห็น

เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 16 สิงหาคม นายสมชาย งามวงศ์ชน ประธานแผนกคดีสิ่งแวดล้อมในศาลปกครองสูงสุด ในฐานะโฆษกศาลปกครอง เปิดเผยถึงความคืบหน้าการพิจารณาคำร้องที่ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ยื่นคำร้องขอให้ศาลปกครองกลาง มีคำสั่งทุเลาการบังคับคำสั่งทางปกครองครั้งที่ 2 หลังจากกระทรวงการคลัง ให้กรมบังคับคดี เริ่มดำเนินมาตรการยึดอายัดทรัพย์สินบัญชีเงินฝากว่า หลังจากที่ตุลาการเจ้าของสำนวน มีคำสั่งแจ้งให้กระทรวงการคลัง ผู้ถูกฟ้อง ส่งคำชี้แจงต่อศาลภายใน 15 วัน ขณะนี้ทราบว่าผู้ถูกฟ้องส่งเอกสารคำให้การชี้แจงข้อเท็จจริงต่อองค์คณะเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ก่อนครบกำหนด 15 วันดังกล่าวแล้ว จากนั้นตามขั้นตอนองค์คณะจะรวบรวมเอกสารข้อเท็จจริงเพื่อส่งให้ตุลาการผู้แถลงคดีร่วมตรวจดูและทำความเห็นส่วนตน โดยขั้นตอนนี้ที่ตุลาการผู้แถลงคดีจะทำความเห็นน่าจะใช้เวลาประมาณ 2 สัปดาห์ คดีนี้อยู่ในความสนใจของประชาชนถือเป็นคดีเร่งด่วนอยู่แล้ว และเมื่อตุลาการผู้แถลงคดีทำความเห็นส่วนตนเสนอองค์คณะแล้ว ถ้าองค์คณะมีคำสั่งยกคำร้องการขอทุเลาของผู้ฟ้อง คำสั่งของศาลปกครองกลางนี้ถือเป็นที่สุดอุทธรณ์ไม่ได้ แต่สามารถยื่นคำร้องได้ใหม่หากเกิดเหตุใหม่ แต่ถ้าศาลปกครองกลางมีคำสั่งทุเลาอย่างหนึ่งอย่างใดคู่ความที่ไม่เห็นด้วยสามารถยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดได้

เมื่อถามว่า ส่วนคดีอาญาที่ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เป็นจำเลย กำลังจะตัดสินวันที่ 25 สิงหาคมนี้ จะมีผลต่อการพิจารณาคดีปกครองในศาลปกครองหรือไม่ นายสมชาย โฆษกศาลปกครอง กล่าวว่า ถ้าประเด็นในคดีอาญา มีข้อเกี่ยวข้องกับประเด็นพิจารณาในคดีปกครองก็สามารถหยิบยกมาพิจารณาด้วย ตัวอย่างคดีอาญาการสลายม็อบพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย (พธม.) ที่ศาลยกฟ้องนายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ อดีตนายกรัฐมนตรีและนายตำรวจ แต่ในส่วนคดีปกครอง ที่ศาลปกครองเคยตัดสินให้หน่วยงานรัฐชดใช้ค่าสินไหมกับผู้ชุมนุมที่ได้รับความเสียหายนั้น ก็พิจารณาว่าการกระทำนั้นเกิดจากการกระทำละเมิดของเจ้าหน้าที่รัฐหรือไม่

ขณะที่นายนพดล หลาวทอง ทนายความของ น.ส.ยิ่งลักษณ์ รับผิดชอบคดีปกครอง กล่าวว่า ในส่วนของผู้ฟ้องได้ยื่นเอกสารประกอบคำร้องขอทุเลาการบังคับคำสั่งกระทรวงการคลังและกรมบังคับคดีให้ศาลตั้งแต่วันที่19กรกฎาคมที่ผ่านมา ขณะนี้ยังไม่มีการแจ้งจากศาลที่จะให้เรายื่นเอกสารเพิ่มเติมอีกแต่อย่างใด หลังจากนี้ต้องรอว่าศาลจะแจ้งให้ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ต้องยื่นเอกสารใดเพิ่มเติมอีกหรือไม่ หรือจะต้องเรียกไต่สวนบุคคลใดหรือไม่ หรือศาลได้ข้อเท็จจริงครบถ้วนแล้วอาจจะแจ้งวันนัดฟังคำสั่งการขอทุเลาต่อไป

 


ที่มา : มติชนออนไลน์