เปลี่ยนภายในสู่ภายนอก “SCBLIFE” ปลูกจิตสำนึกการให้

ในยุคที่เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามามีบทบาทสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ และการใช้ชีวิตประจำวัน องค์กรธุรกิจนอกจากจะต้องปรับเปลี่ยนตัวเองให้สามารถรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นแล้ว ยังต้องเตรียมความพร้อมให้บุคลากรสามารถเปิดใจรับและปรับตัวตาม disruption ที่เกิดขึ้นด้วย

ผลเช่นนี้จึงทำให้บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) หรือ “SCBLIFE” ทำการปฏิรูปองค์กรภายใต้ภารกิจ “SCBLIFE Transformation” ที่มุ่งปรับทุกกระบวนการให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และสอดรับกับความเปลี่ยนแปลงในโลกยุคดิจิทัล ไม่เฉพาะแต่ในกระบวนการดำเนินธุรกิจ แต่ยังรวมไปถึงระบบการบริหารจัดการภายในองค์กร ทรัพยากรบุคคล และความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ด้วยการจัด big cleaning day เพื่อจัดระเบียบชีวิต เพิ่มศักยภาพในการทำงาน และเตรียมความพร้อมในการปรับตัวเข้าหาสภาพแวดล้อมใหม่ ที่สำนักงานใหญ่ SCBLIFE แห่งใหม่ โดยในกระบวนการ big cleaning ครั้งนี้ นอกจากมีกิจกรรมจัดสรรระบบการเก็บของ ทิ้งของ และนำกลับมาใช้ใหม่ภายในองค์กร ยังนำไปสู่โครงการ “เปลี่ยน” และ “แบ่งปันโอกาส” เพื่อพัฒนาโรงเรียนศูนย์รวมน้ำใจคลองเตย กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้บริหารของ SCBLIFE และพนักงานร่วมมือกับคณะอาจารย์ และนักศึกษาภาควิชาสื่อผสม คณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

“นฤมล เจียรานุราช” ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ส่วนสื่อสารองค์กร บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า SCBLIFE ดำเนินธุรกิจโดยมุ่งเน้นพัฒนาแนวทางด้านความรับผิดชอบต่อสังคมในกระบวนการธุรกิจ (CSR in process) โดยมีประเด็นทางสังคมเป็นตัวตั้ง เพื่อเชื่อมโยงและตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจให้ดำรงอยู่อย่างยั่งยืน

“โดยกิจกรรม SCBLIFE Transformation To School เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมภายใต้แนวคิด “เปลี่ยน” ที่แสดงให้เห็นว่า “การเปลี่ยนแปลง” หรือ “transformation” เป็นเรื่องใกล้ตัว ซึ่งพนักงานทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในการสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับสังคมและสิ่งแวดล้อมได้ เพียงแค่แบ่งปันและเปลี่ยนของที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์แล้วรอบ ๆ ตัวมารีไซเคิลเป็นสิ่งประดิษฐ์ใหม่ให้กับชุมชน”

ภายใต้โครงการ “เปลี่ยนและแบ่งปันโอกาสด้วยกิจกรรมพัฒนาโรงเรียน”  SCBLIFE ได้ร่วมกับคณะอาจารย์และนักศึกษาภาควิชาสื่อผสม คณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ทำการเปลี่ยนสิ่งของเหลือใช้จากกิจกรรม big cleaning day เช่น แฟ้มที่ไม่ใช้งานแล้วมารีไซเคิลเป็นสิ่งประดิษฐ์ใหม่ อาทิ โคมไฟทานตะวัน, โคมไฟหุ่นยนต์, เก้าอี้รูปสัตว์ และกล่องดินสอ เพื่อมอบให้กับโรงเรียนศูนย์รวมน้ำใจคลองเตย กรุงเทพมหานคร

“วัชระนนท์ สินวราวัฒน์” ตัวแทนนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยศิลปากรที่ร่วมโครงการ กล่าวถึงแนวคิดในการออกแบบว่า เราได้รับโจทย์ตั้งต้นมาว่าจะนำวัสดุเหลือใช้ภายในสำนักงานมาประดิษฐ์ให้เป็นของใช้ที่เหมาะสมสำหรับเด็กนักเรียนได้อย่างไร เราจึงเริ่มต้นแนวคิดในงานออกแบบด้วยการดึงศักยภาพของวัสดุออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

“ผลงานบางชิ้นเราไม่ได้ปกปิดพื้นผิววัสดุทั้งหมด แต่ยังเผยให้เห็นถึงที่มา เช่น โคมไฟหุ่นยนต์ตั้งโต๊ะทำมาจากแฟ้มใส่เอกสารซึ่งมีบางส่วนที่เผยให้เห็นว่าเป็นแฟ้ม เพื่อให้เด็ก ๆ ได้เห็นถึงที่มา กระตุ้นให้เกิดจินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ และการสำรวจสิ่งต่าง ๆ รอบตัวว่ามีอะไรที่สร้างความเป็นไปได้ให้กับชีวิตเขาบ้าง และพวกเราอยากส่งต่อแนวคิดในการใช้ทุกสิ่งอย่างคุ้มค่าให้เด็ก ๆ ได้รู้จักการใช้ทรัพยากรและสิ่งของเหลือใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด”

“พรหมพิมาน ไชยหงส์คำ” ผู้อำนวยการโรงเรียนศูนย์รวมน้ำใจคลองเตย กรุงเทพมหานคร กล่าวเสริมว่า การที่ SCBLIFE เข้ามาช่วยสนับสนุนโรงเรียนศูนย์รวมน้ำใจคลองเตย เป็นประโยชน์อย่างมากทั้งต่อโรงเรียนและชุมชน ทำให้เราได้ห้องสมุดใหม่ที่จะเป็นแหล่งเรียนรู้และพัฒนาสมองและความคิดสร้างสรรค์ให้กับเด็ก ๆ เครื่องเล่นในสนามเด็กเล่นที่จะช่วยให้เด็กชั้นอนุบาลได้พัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กมัดใหญ่ และการจัดระเบียบร่างกาย

“นอกจากนั้น SCBLIFE ยังเป็นบริษัทแรกที่มีแนวคิดนำของรีไซเคิลจากสำนักงานมาทำเป็นของใช้ให้เด็ก ๆ ซึ่งช่วยกระตุ้นจินตนาการและเติมไอเดียให้เด็กของเราได้อีกด้วย ผมต้องขอขอบคุณ SCBLIFE ที่ได้มองเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาเยาวชนซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติอย่างยั่งยืนต่อไป”

เพราะกิจกรรมครั้งนี้ไม่เพียงสะท้อนถึงวิสัยทัศน์ของ SCBLIFE ในการขับเคลื่อนโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมโดยเชื่อมโยงเข้าเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการดำเนินธุรกิจ หากยังทำให้เกิดการปรับแนวคิดของพนักงานให้เห็นว่าการทำประโยชน์เพื่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องง่าย ๆ ที่อยู่ใกล้ตัว

ทั้งยังเป็นการกระตุ้นการมีส่วนร่วมของพนักงานในการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าอีกด้วย 

 

ไม่พลาดข่าวสารเศรษฐกิจ เจาะลึกทุกประเด็นทั้งภาครัฐ-เอกชน เพิ่มเราเป็นเพื่อนที่ Line ได้เลย พิมพ์ @prachachat หรือ คลิกลิงก์ https://line.me/R/ti/p/@prachachat

หรือจะสแกน QR Code ในรูป เราพร้อมเสิร์ฟข่าวเศรษฐกิจ-ธุรกิจถึงมือผู้อ่านทันที!

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ