จับตาราคาน้ำมันปาล์มดิบโลกขยับขึ้น เป็น 32.59 บาท/ลิตร

ปาล์ม

จับตาราคาน้ำมันปาล์มดิบโลกขยับขึ้น 1.61 บาท/ลิตร เป็น 32.59 บาท/ลิตร ดัน เกษตรกรเฮ ราคาผลปาล์ม 6 บาท/กก. สนพ. เกาะติดราคาน้ำมันเชื้อเพลิงชีวภาพโลกมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

วันที่ 3 มีนาคม 2566 นายวัฒนพงษ์ คุโรวาท ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เผยถึงสถานการณ์ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงชีวภาพว่า ราคาน้ำมันไบโอดีเซล อ้างอิงเฉลี่ย ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์-5 มีนาคม 2566 อยู่ที่ 34.46 บาทต่อลิตร เพิ่มขึ้น 1.43 บาทต่อลิตรจากสัปดาห์ก่อน

สถานการณ์ราคาผลปาล์มน้ำมัน ณ วันที่ 20-24 กุมภาพันธ์ 2566 เฉลี่ยอยู่ที่ 5.50-6.00 บาทต่อกิโลกรัม ราคาน้ำมันปาล์มดิบอยู่ที่ 31.00-32.00 บาทต่อกิโลกรัม

               

ขณะนี้ราคาน้ำมันปาล์มดิบในตลาดโลกอยู่ที่ประมาณ 32.59 บาทต่อกิโลกรัม ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อน 1.61 บาทต่อกิโลกรัม โดยปริมาณสต๊อกน้ำมันปาล์มดิบ ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2565 ประมาณ 348,138 ตัน ส่วนสต๊อกน้ำมันไบโอดีเซล B100 เท่ากับ 87.20 ล้านลิตร

วัฒนพงษ์ คุโรวาท
วัฒนพงษ์ คุโรวาท

นายวัฒนพงษ์กล่าวว่า ภาพรวมสถานการณ์การผลิตปาล์มน้ำมันในปี 2565 นั้น มีเนื้อที่ให้ผลผลิต 5.81 ล้านไร่ โดยในปี 2565 (ธันวาคม) มีอัตราสกัดน้ำมันเฉลี่ยร้อยละ 17.35 มีผลผลิตน้ำมันปาล์มดิบ 286,176 ตัน คิดเป็นน้ำมันปาล์มดิบ 2.97 ตันต่อไร่ และมีการส่งออก CPO ประมาณ 77,544 ตัน

มีความต้องการใช้ในประเทศด้านบริโภคและอุตสาหกรรมอื่น 112,608 ตัน และความต้องการใช้ในประเทศด้านน้ำมันไบโอดีเซล 89,196 ตัน

Advertisement

ทั้งนี้ จากข้อมูลปริมาณการใช้เดือนธันวาคม 2565 พบว่ามีการใช้น้ำมันดีเซลประมาณ 69.38 ล้านลิตรต่อวัน เพิ่มขึ้นจากเดือนพฤศจิกายน 2565 ประมาณ 1.81 ล้านลิตรต่อวัน ซึ่งปริมาณใช้น้ำมันไบโอดีเซล B100 ในเดือนธันวาคม 2565 เท่ากับ 4.68 ล้าน ลิตรต่อวัน สูงกว่าเดือนพฤศจิกายน 2565 เท่ากับ 0.13 ล้านลิตรต่อวัน

ปริมาณการผลิตน้ำมันไบโอดีเซลประมาณ 4.85 ล้านลิตรต่อวัน สูงกว่าเดือนพฤศจิกายน 2565 ประมาณ 0.31 ล้านลิตรต่อวัน

นายวัฒนพงษ์กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับราคาเอทานอลของไทยอ้างอิงในเดือนราคาเอทานอลอ้างอิงในเดือนกุมภาพันธ์ 2566 อยู่ที่ 29.16 บาทต่อลิตร โดยราคาเปลี่ยนแปลงลดลงจากเดือนก่อน 0.03 บาทต่อลิตรโดยมันสำปะหลัง ซึ่งเป็นวัตถุดิบในการผลิตยังออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง

Advertisement

เนื่องจากอยู่ในช่วงฤดูกาลเก็บเกี่ยว รวมทั้งเริ่มมีปริมาณกากน้ำตาลเข้ามาในระบบจากที่โรงงานน้ำตาลเปิดหีบการผลิตน้ำตาล แต่ราคามันสำปะหลังและกากน้ำตาลยังคงทรงตัวในระดับสูง

ปัจจุบันมีโรงงานเอทานอลที่ผลิตเพื่อจำหน่ายเป็นน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 27 โรง กำลังการผลิตติดตั้งรวม 6.57 ล้านลิตรต่อวัน ซึ่งผลิตจริงในเดือนธันวาคน 2565 อยู่ที่ 3.24 ล้านลิตรต่อวัน มีปริมาณการใช้เอทานอลในภาคเชื้อเพลิงเดือนธันวาคน 2565 อยู่ที่ 3.90 ล้านลิตรต่อวัน และการใช้เอทานอล ปรับเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน 0.21 ล้านลิตรต่อวัน จากการใช้น้ำมันกลุ่มแก๊สโซฮอล์เพิ่มขึ้น

อย่างไรก็ตาม สนพ. จะติดตามสถานการณ์ราคาไบโอดีเซลอย่างใกล้ชิด เพื่อให้ราคาเชื้อเพลิงชีวภาพสะท้อนกับสถานการณ์ปัจจุบันและเป็นธรรมกับทุกภาคส่วน