ธรรมนัส ชี้กรมชลประทานขายน้ำให้ “วงษ์สยาม” รายใหม่ได้ หลังหมดสัญญาสิ้นปี

ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า
ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า

“ธรรมนัส” ชี้ยกเลิกมติ ครม. 4 ก.พ. 2535 ผ่าทางตันน้ำอีอีซีก่อนสิ้นสุดสัญญา 31 ธ.ค. 2566 เปลี่ยนมือจาก “อีสวอเตอร์” สู่ “วงษ์สยาม” อย่างราบรื่น ชัดเจน “กรมชลประทาน” ขายน้ำให้ “วงษ์สยาม” รายใหม่ได้

วันที่ 21 ธันวาคม 2566 รายงานข่าวระบุว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา โดยมีนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธาน มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เสนอให้ยกเว้นการปฏิบัติตามมติ ครม. ของวันที่ 4 กุมภาพันธ์ ปี 2535 เรื่องแนวทางการจัดระบบบริหารการพัฒนาแหล่งน้ำ

ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวกับ “ประชาชาติธุรกิจ” ว่าการยกเลิกมติ ครม. ปี 2535 ดังกล่าวนี้ เป็นผลจากสัญญาของกระทรวงการคลัง โดยกรมธนารักษ์ ที่อนุญาตให้บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) หรืออีสท์วอเตอร์ เป็นผู้เดียวที่มีสิทธิบริหารจัดการแหล่งน้ำในพื้นที่ชายฝั่งภาคตะวันออกและรับซื้อน้ำจากกรมชลประทาน โดยสัญญานี้จะสิ้นสุดลงในวันที่ 31 ธันวาคม 2566 หลังจากนี้จะเปลี่ยนการบริหารมาอยู่กับบริษัท วงษ์สยามก่อสร้าง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ชนะการประมูลกับกรมธนารักษ์

“นั่นหมายความว่า หากเราไม่ยกเลิกมติ ครม. ปี 2535 กรมชลประทานจะไม่สามารถจำหน่ายน้ำให้กับผู้ประกอบการรายใหม่ได้ เพราะในมติ ครม.นั้น ระบุให้กรมชลประทานจำหน่ายน้ำให้แค่เฉพาะอีสท์วอเตอร์เจ้าเดียวเท่านั้น ซึ่งจะกระทบกับภาคอุตสาหกรรมและการอุปโภค-บริโภคของประชาชนได้ จึงจำเป็นต้องยกเลิกมติ ครม.ปี 2535 เพื่อให้กรมชลประทานสามารถจำหน่ายน้ำให้กับผู้ประกอบการเอกชนได้ทุกราย“


โดยมติ ครม. ของวันที่ 4 กุมภาพันธ์ ปี 2535 ดังกล่าวนั้นได้กำหนดว่า ระบบท่อส่งน้ำในพื้นที่เขตพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งภาคตะวันออก ซึ่งเป็นเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC ควรจะมีผู้รับผิดชอบรายเดียวในการพัฒนาระบบให้เป็นท่อส่งน้ำสายหลัก (Trunk Transmission Main) ตลอดจนการดำเนินการบริหารและจัดการ (Operate) พร้อมทั้งเป็นผู้ค้าส่ง (Wholeseller) ในการซื้อน้ำจากอ่างเก็บน้ำของกรมชลประทาน เพื่อขายน้ำดิบให้กับระบบจำหน่ายต่าง ๆ โดยอาจมีผู้รับผิดชอบเพิ่มเติมซึ่งเป็นเอกชนที่ได้รับการคัดเลือกจากกรมธนารักษ์เพื่อบริหารและดำเนินกิจการระบบท่อส่งน้ำสายหลักในภาคตะวันออก