พาณิชย์ ดึงต่างประเทศเจรจาจับคู่ผู้ส่งออกยางพาราไทย 100 ราย ตั้งเป้าโกยยอดซื้อขาย 1.5 หมื่นล้านบาท

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังการเยี่ยมชมการจับคุ่ธุรกิจยางพารา เพื่อเร่งรัดการส่งออก ว่า กรมส่งสริมการค้าระหว่างประเทศ ได้จัดงานเจรจาการค้ายางพาราและผลิตภัณฑ์ยางพาราระหว่างผู้นำเข้าต่างประเทศ และผู้ประกอบการไทย 106 ราย จาก 26 ประเทศทั่วโลก เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้นำเข้าได้รู้จักผู้ผลิต เกษตรกร กลุ่มสหกรณ์ผู้ผลิตยางพารามีโอกาสได้เจรจาการซื้อขายกับผู้นำเข้าต่างประเทศโดยตรง โดยมีเป้าหมายว่าการเจรจาครั้งนี้จะมีการซื้อขายยางพารากว่า 300,000 ตัน มูลค่าการซื้อขาย ประมาณ 15,000 ล้านบาท

สำหรับประเทศที่เข้ามาร่วมเจรจาซื้อขายยางพารา ครั้งนี้ อาทิ ประเทศในอาเซียน อินเดีย บังคลาเทศ จีน ไต้หวัน เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น สหภาพยุโรป รัสเซีย อียิปต์ ซาอุดิอาระเบีย อิหร่าน ตุรกี อาร์เจนตินา และสหรัฐอเมริกา ส่วนผู้ผลิต ผู้ประกอบการไทยเข้าร่วมเจรจาประมาณ 100 ราย นอกจากนี้ ยังรวมไปถึงกลุ่มเกษตรกร กลุ่มสหกรณ์ ประมาณ 30 ราย ก็เข้าร่วมเจรจาการซื้อขายครั้งนี้เช่นกัน

“สินค้ายางพาราที่ได้รับความสนใจจากผู้นำเข้าต่างประเทศ เช่น ยางล้อ ยางธรรมชาติ ถุงมือยาง ยางคอมพาวด์ และผลิตภัณฑ์ยางอื่นๆ ซึ่งมองว่าจะทำให้เกิดความต้องการในตลาดมาขึ้น อีกทั้งกระตุ้นการซื้อขายยางพาราในตลาด”


ทั้งนี้ การส่งออกยางพาราในเดือนมิถุนายน 2560 มีมูลค่า 14,345 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนมิถุนายนของปีที่ผ่านมา 22.8% ทำให้ครึ่งปีแรกไทยส่งออกยางพารารวมมูลค่า 113,019 ล้านบาท เพิ่มจากช่วงเดียวกันปีที่ผ่านมา 55.1% ด้านการส่งออกผลิตภัณฑ์ยางในเดือนมิถุนายน 2560 มีมูลค่า 28,722 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 38.7% และการส่งออกผลิตภัณฑ์ยางในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2560 มีมูลค่า 170,153 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 53.2%

อย่างไรก็ดี กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ยังคงเดินหน้าจัดกิจกรรมการเจรจาการค้าทั้งในรูปแบบนำคณะไปเจรจาในต่างประเทศ และจัดเจรจาภายในประเทศ โดยเฉพาะสินค้าเกษตรอื่นๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อขยายตลาด การค้า การส่งออก โดยเร็วๆ นี้กระทรวงพาณิชย์จะนำคณะผู้ผลิต ผู้ประกอบการไทย ในกลุ่มสินค้ามันสำปะหลัง เจรจาการค้ากับประเทศจีน และเกาหลีใต้ เนื่องจากมองว่าเป็นตลาดที่กำลังมีความต้องการสินค้ากลุ่มนี้


ด้านนายกรกฏ กิตติพล ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท ไทยฮั้วยางพารา จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า แนวโน้มราคายางพาราในช่วงครึ่งปีหลังมีโอกาสปรับตัวดีขึ้น โดยราคาน่าจะอยู่ที่ประมาณ 60-70 บาทต่อกิโลกรัม จากปัจจุบันราคาอยู่ที่ 52-53 บาทต่อกิโลกรัม เนื่องจากคาดว่าผู้ซื้อในตลาดโลกจะกลับเข้ามาซื้อยางพาราอีก รวมทั้งปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ภาคอีสานทำให้ส่งผลกำลังการผลิตยางพาราในประเทศหายไปประมาณ 30% ทั้งนี้ ปัจจุบันไทยเป็นผู้ส่งออกยางพาราอันดับหนึ่งของโลกโดยส่งออกไปตลาดจีนอันดับหนึ่งประมาณ 40% รองลงมาเป็นอินเดียและสหรัฐฯ เป็นต้น