“พีระพันธุ์” เร่งศึกษา “การสำรองน้ำมันและก๊าซเชิงยุทธศาสตร์” รักษาระดับราคาโครงสร้างใหม่

พีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค

“พีระพันธุ์” เร่งศึกษาข้อมูลเชิงลึก พร้อมวางรูปแบบ “การสำรองน้ำมันและก๊าซเชิงยุทธศาสตร์” เพื่อความมั่นคงและรักษาระดับราคาโครงสร้างราคาใหม่

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 รายงานข่าวจากกระทรวงพลังงาน ระบุว่า วานนี้ (27 กุมภาพันธ์ 2567) นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการจัดตั้งระบบสำรองน้ำมันและก๊าซ เพื่อความมั่นคงทางยุทธศาสตร์และระบบรักษาระดับราคาน้ำมันเชื้อเพลิงและก๊าซ ครั้งที่ 5/2567

โดยคณะกรรมการและทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงพลังงานร่วมกันทำงานกันอย่างเต็มที่ เพื่อศึกษาความพร้อมในรูปแบบ “การสำรองน้ำมันและก๊าซเชิงยุทธศาสตร์ เพื่อความมั่นคงและรักษาระดับราคาโครงสร้างราคาใหม่” ของประเทศไทย

ในครั้งนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันดำเนินการ ดังนี้

  1. ศึกษาการสำรองปิโตรเลียมเหลว (LPG) ของประเทศญี่ปุ่น
  2. ศึกษาการจัดซื้อจัดหา การกลั่น การส่งออก รวมไปถึงการใช้น้ำมันและก๊าซของประเทศสิงคโปร์
  3. ศึกษาการกำหนดราคาขายน้ำมันส่งออกและที่จำหน่าย การผลิตไฟฟ้า การบริหารจัดการ และการกำหนดราคาค่าไฟฟ้าของประเทศสิงคโปร์กันอย่างละเอียด

เพื่อนำมากำหนดเป็นแผนงานพัฒนาระบบการสำรองน้ำมันและก๊าซที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทยให้มากที่สุด

ทั้งนี้ ยังมีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อเร่งรัดการเตรียมวางระบบบริหารจัดการและร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุนการจัดตั้งระบบสำรองน้ำมันและก๊าซเชิงยุทธศาสตร์ เพื่อความมั่นคงและรักษาระดับราคาโครงสร้างราคาใหม่ของประเทศไทย ซึ่งเป็นห้วงเวลาสำคัญในการลงมือรื้อระบบโครงสร้างด้านพลังงานและสร้างความเป็นธรรมให้กับประชาชนต่อไปในอนาคต