เอราวันฯ ไม่ทิ้งสัญญาไฮสปีดเทรน ถก ร.ฟ.ท. ลงทุนต่อ เข้า ครม. เริ่มสร้างปลายปี’67

High Speed

เอราวันฯ ไม่ทิ้งสัญญาไฮสปีดเทรน บอร์ด ร.ฟ.ท.ไฟเขียวแก้ไขสัญญาโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน เตรียมส่งบอร์ด EEC เข้า ครม. ออก NTP คำสั่งเริ่มก่อสร้างภายในปี 2567 เปิดบริการ 2572

วันที่ 23 พฤษภาคม 2567 แหล่งข่าวระบุว่า บริษัท เอเชีย เอรา วัน จำกัด (บริษัทลูกซีพี) ผู้ชนะการประมูลโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน (ไฮสปีดเทรน) มูลค่ากว่า 224,544 ล้านบาท ไม่ได้ดำเนินการยื่นขอออกบัตรส่งเสริมจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) ตามวันและเวลาที่กำหนด 23 พ.ค. 2567

ก่อนหน้านี้ บริษัทได้หารือกับทางการรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) ในฐานะเจ้าของโครงการ และทางสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ปรับปรุงสัญญา เพื่อลดผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 สถานการณ์สงครามรัสเซีย-ยูเครน และวิกฤตการณ์ของระบบสถาบันการเงิน

ทั้งนี้ รายงานข่าวระบุว่า วันนี้ (23 พฤษภาคม 2567) บอร์ดการรถไฟฯมีการพิจารณาให้ปรับเงื่อนไขที่ต้องขอบีโอไอออก พร้อมทั้งให้บริษัท เอเชีย เอรา วัน จำกัด วางหนังสือค้ำประกัน ซึ่งเป็นหลักประกันทางการเงิน (Bank Guarantee) 2 ส่วน วงเงินรวมประมาณ 1.28 แสนล้านบาท เพื่อเป็นการการันตีว่าเอราวันฯ จะเดินหน้าโครงการและไม่ทิ้งโครการ รวมถึงไม่ทำให้รัฐเสียประโยชน์

ส่วนการจะขอสิทธิประโยชน์จาก EEC นั้นหรือไม่ เป็นสิทธิที่เอกชนจะทำ ซึ่งขั้นตอนต่อไปจะนำเรื่องเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสัญญา และคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (บอร์ด EEC) เพื่อเห็นชอบในหลักการ จากนั้นจึงจะแก้ไขสัญญาและร่างสัญญาใหม่ขึ้นมา และเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาเห็นชอบ

Advertisment

จากนั้น ร.ฟ.ท.จะออกหนังสือให้เอกชนเริ่มงานก่อสร้าง (NTP) ภายในปี 2567 จะสามารถออก NTP ให้เริ่มก่อสร้างได้ เปิดบริการปี 2572