“พาณิชย์” ประกาศยืนเป้าหมายส่งออกปี’62 โต 8% เร่งงัดกลยุทธ์สู้สงครามการค้า สหรัฐ-จีน

นางสาวบรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยในงานเสวนา “มองโลก มองไทย : ทิศทางส่งออกปี 2562” จัดโดยสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) วันที่ 7 ก.พ.2562 ว่า การตั้งเป้าการส่งออก ยังคาดว่าจะโต 8% มูลค่า 272,685 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยเฉลี่ยการส่งออกต้องมีมูลค่าไม่น้อยกว่า 22,724 ล้านเหรียญสหรัฐ ต่อเดือน เพื่อให้บรรลุเป้าจึงได้มีการกระจายกลุ่มตลาดส่งออกต่างเพิ่มขึ้น

โดยคาดว่าตลาดอเมริกาเหนือ ขยายตัว 6.1% สหภาพยุโรป (27) 3.0% ตะวันออกกลาง 3.0% ลาตินอเมริกา 6.0% เอเชียใต้ 8.0% แอฟริกา +10.0% รัสเซียและ CIS 10.0% จีน 12.0% ฮ่องกง 12.0% เอเชียตะวันออก 7.0% เกาหลีใต้ 7.0% อาเซียน 5 ขยายตัว 8.2% CLMV 8.4% ทวีปออสเตรเลีย 6.0%

“กรมฯ มองว่า กลุ่มตลาดอาเซียวันออก อาเซียน และทวีปออสเตรเลีย ถือว่าเป็นกลุ่มตลาดที่มีศักยภาพ เนื่องจาก อาเซียนเป็นตลาดที่ส่งออกสำคัญของไทย และมีการขยายตัวของการลงทุนหรือย้ายฐานเศรษฐกิจไปในประเทศนั้นๆ ส่วนกลุ่มตลาด สหภาพยุโรป อเมริกาเหนือ และจีน ถึงแม้สงครามการค้าจะส่งผลกระทบต่อไทย แต่ก็ยังมีสินค้าที่จะได้รับผลประโยชน์ 15 รายการ โดยเฉพาะสินค้าการเกษตร และเฟอร์นิเจอร์”

อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญในการส่งออกสินค้าต่างๆ ต้องเป็นสินค้าที่มีคุณภาพและได้รับมาตรฐาน เพราะในอนาคตกลุ่มตลาดจะไม่ได้มองเรื่องราคาสินค้า ดังนั้นผู้ผลิตสินค้าในปัจจุบันต้องมีการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลง โดยทางกรมฯ ได้มีการวางกลยุทธ์และแนวทางในการผลักดันการส่งออกในปี 2562 ประกอบด้วย ดังนี้ 1. การขยายโอกาสทางการค้าการลงทุน 2. สนับสนุนผู้ประกอบการชุมชนเข้าสู่ตลาดโลก 3. การเจาะตลาดใหม่ โดยเฉพาะตลาดแอฟริกา ตลาดจีนรายมณฑล และอินเดีย

4. ส่งเสริมกลุ่มผู้สูงอายุ สินค้าสำหรับสัตว์เลี้ยง และสินค้าฮาลาล 5. เชื่อมต่อ e-Markerplace ทั่วโลก 6. ธุรกิจบริการศักยภาพ 7. Big Data / ยกระดับการให้บริการ 8. การใช้ประโยชน์จากสงครามการค้า

Previous articleวอลโว่ โชว์ยอดขาย สูงสุดในรอบ 5 ปี
Next articleสาธิตกรุงเทพธนบุรี ลุยเปิดหลักสูตร EP-ร.ร.ประจำ