พาณิชย์-เกษตร ระดมมาตรการแก้ผลไม้ทะลัก

แนวโน้มผลผลิตผลไม้ฤดูกาลจะออกสู่ตลาดกว่า 3 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 8.51% จากปีก่อน โดยเฉพาะทุเรียนจากภาคตะวันออก ทั้งระยองจันทบุรี และตราด มีการเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้ว 33% แต่ขายได้ราคากิโลกรัมละ 80-100 บาท ผลจากตลาดส่งออกหลักผลไม้ “จีน” ประสบปัญหาจากโควิด ทำให้การส่งออกชะลอตัวลง โดยในช่วงไตรมาส 1 ปี 2563 ส่งออกมูลค่า 1,218 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลง 7.2% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน

อีกทั้งต้นทุนการขนส่งสินค้าผลไม้พรีเมี่ยมบางชนิดที่ต้องขนส่งทางอากาศก็ประสบปัญหาค่าเฟรตปรับสูงขึ้น 6-10 เท่า จากการต้องผ่านตัวแทนขนส่งเพื่อต่อเที่ยวบินไปยังตลาดระยะทางไกลอย่างสหภาพยุโรป

นโยบายของ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ มุ่งกำหนดมาตรการช่วยให้สินค้าที่ไม่สามารถทำการส่งออกได้ ให้มีช่องทางกระจายภายในประเทศ โดยได้ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เร่งผลักดันการตลาดทั้งในช่องทางปกติ และช่องทางการค้าออนไลน์ มาตรการการทำข้อตกลงระหว่างห้างค้าปลีก Tops Market, The Mall, Makro, Lotus, Big C กับ สถาบัน เกษตรกร จ.เชียงใหม่ ลําพูน น่าน สุโขทัย ตราด จันทบุรี กว่า 40 สัญญา ในผลไม้ 9 ชนิด อาทิ ส้มเขียวหวาน ลําไยลิ้นจี่ ทุเรียน เงาะ มังคุด ปริมาณรวม 16,699.30 ตัน มูลค่า 761.988 ล้านบาทเพื่อกระจายผ่านห้างสรรพสินค้าทั่วประเทศ

ขณะเดียวกัน สั่งการให้ 114 สหกรณ์ ภายใต้กระทรวงเกษตรฯ ประสานการทำงานสำนักงานพาณิชย์จังหวัด 76 จังหวัดทั่วประเทศ สวมบท “เซลส์แมน”จังหวัด เจรจาข้อตกลงซื้อขายสินค้าผลไม้

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ระบุว่า กรมได้จัดทำโครงการสนับสนุนสินค้าเกษตรไทยสู้ภัยโควิด-19 รณรงค์แคมเปญซื้อสินค้าเกษตรไทย เพื่อเกษตรกรอยู่ได้ ประเทศไทยอยู่รอด โดยเชิญชวนให้ทุกคนซื้อสินค้าเกษตรคุณภาพดีไปมอบให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ นำร่องในสินค้ามะม่วงจากเกษตรแปลงใหญ่ในพื้นที่ 12 จังหวัด รวมมูลค่า 111.2 ล้านบาท

พร้อมทั้งเชิญชวนเกษตรกรสมัครเข้ามาขายสินค้าออนไลน์ผ่านบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด, LAZADA ได้แล้ว มูลค่า 3.93 ล้านบาท และจัดทำแคมเปญร่วมกับตลาดไท เปิดพื้นที่พิเศษให้เกษตรกรขายผักฟรี 3 เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 10 เม.ย.-10 ก.ค. 2563 รวมทั้ง HomePro เปิดจุดจำหน่ายสินค้าเกษตรกรฟรี 3 เดือน

นอกจากนี้ กระทรวงพาณิชย์ยังเตรียมมาตรการเชิงรุกโดยนายจุรินทร์จะหารือกับภาคเอกชนกลุ่มผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป กลุ่มผักผลไม้ ในวันที่ 23 เมษายน 2563 ซึ่งภายในการหารือครั้งนี้จะเชิญเกษตรกรจาก จ.ประจวบคีรีขันธ์ และสมุทรสงคราม มาร่วมด้วย

ทั้งหมดนี้จะต้องจับตาดูว่าผลการบริหารจัดการจะสามารถรักษาเสถียรภาพราคาช่วยเกษตรกรได้ตามเป้าหมายที่วางไว้มากน้อยเพียงใด