“DPU” นำเข้า “เวลลิงตัน” ตั้งเป้า ร.ร.ประจำ-บุกตลาดอาเซียน

นอกเหนือจากการเป็นเจ้าของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU) รวมถึงการลงทุนในการก่อตั้งโรงเรียนนานาชาติบางกอกเพรพ ที่ปัจจุบันมี 2 แคมปัส ในวันนี้ ตระกูล “ลัทธพิพัฒน์” ได้บุกตลาดโรงเรียนอินเตอร์อีกครั้งกับการเปิด โรงเรียนนานาชาติเวลลิงตันคอลเลจ กรุงเทพฯ (Wellington College International School Bangkok) ซึ่งเป็นแห่งแรกในภูมิภาคอาเซียน

โรงเรียนตั้งอยู่บนพื้นที่ 70 ไร่ ถ.กรุงเทพกรีฑา การก่อสร้างโรงเรียนมีงบฯลงทุน 2,500 ล้านบาท สำหรับ 2 เฟสที่ใช้พื้นที่ 50 กว่าไร่ เฟสแรกมีความคืบหน้าการก่อสร้างไปกว่า 40% ซึ่งในเฟสนี้จะเปิดสอนระดับชั้นอนุบาลถึง Year 6 ในเดือน ส.ค. 2561 หลังจากนั้นเป็นเฟส 2 ที่จะเปิดถึง Year 13 ในปี 2563

ทั้งนั้น สามารถรองรับนักเรียนได้ประมาณ 1,800 คน มีอัตราค่าเล่าเรียนอยู่ที่ 475,000-750,000 บาทต่อปี พร้อมทั้งมีแผนการลงทุนเฟส 3 ในปี 2566 โดยจะสร้างหอพักและ Facility ต่าง ๆ เพิ่มเติม เพื่อเปิดเป็นโรงเรียนประจำในอนาคต

ต่อยอดสู่ Family School

“ดร.ดาริกา ลัทธพิพัฒน์” ประธานกรรมการ ร.ร.นานาชาติเวลลิงตันคอลเลจ กรุงเทพฯ และอธิการบดี ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ เปิดเผยว่า ตลาดโรงเรียนอินเตอร์ของโลกเติบโตอย่างก้าวกระโดด โดย 20 ปีที่แล้วมี 1,000 กว่าแห่ง แต่เมื่อสิ้นเดือนธ.ค. 2559 เพิ่มขึ้นเป็น 8,600 กว่าแห่ง โรงเรียนอินเตอร์ที่เปิดใหม่ส่วนใหญ่เป็นประเทศแถบเอเชีย

Advertisement

อย่างในไทยมีปัจจัยจากการให้ความสำคัญกับภาษาอังกฤษ ผู้ปกครองอยากให้ลูกหลานไปศึกษาต่อมหาวิทยาลัยดัง ๆ ในต่างประเทศ จึงส่งลูกหลานเตรียมความพร้อมด้วยการเรียนอินเตอร์ ขณะเดียวกันชาวต่างชาติที่มาทำงานในไทยชอบส่งลูกเข้าโรงเรียนอินเตอร์

“10 ปีที่ผ่านจำนวนเด็กที่เข้าเรียนอินเตอร์ในไทยเพิ่มขึ้น 5-6% ทุกปี แต่โรงเรียนอินเตอร์ขนาดใหญ่ที่รองรับนักเรียนได้ 1,500 คนยังมีน้อย เราจึงมองหาแบรนด์ต่างประเทศมาเปิดในไทย จึงได้เจอกับเวลลิงตัน ซึ่งติดท็อป 5 ของโรงเรียนในอังกฤษ เราเห็นว่าที่นี่ไม่ได้มุ่งวิชาการอย่างเดียว แต่เน้นเรื่อง Wellness มาก อีกทั้งเวลลิงตันมี International Business Unit ชัดเจน และมี Methodology ที่มีความเข้มแข็ง ทำให้เรามั่นใจว่าจะประสบความสำเร็จได้เหมือนโรงเรียนแม่”

“นอกจากนั้น ด้วยความที่เราถือสิทธิ์เวลลิงตันคอลเลจในอินโดไชน่า จึงอยู่ระหว่างการศึกษาว่าจะเปิดเป็น Family School ในต่างประเทศด้วย โดยได้ไปดูโรงเรียนอินเตอร์ในประเทศเพื่อนบ้าน พบว่ามีดีมานด์เยอะ แต่ Facility ไม่เพียงพอ จึงเป็นโอกาสของเราในการขยายการลงทุนไปต่างประเทศ”

สร้างสมดุลวิชาการ+ชีวิต

Advertisement

“คริสโตเฟอร์ นิโคลส์” ครูใหญ่ ร.ร.นานาชาติเวลลิงตันคอลเลจ กรุงเทพฯให้ข้อมูลถึงการเรียนการสอนว่า เป็นระบบ GCSE และ A level หรือ International Baccalaureate (IB) โดยให้ความสำคัญกับวิชาด้านสะเต็ม ทั้งวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ รวมถึงการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และภาษาจีน โรงเรียนมีปรัชญา 5 I ได้แก่ Inspired, Intellectual, Independent, Individual และ Inclusive ซึ่งเป็นหลักการที่ใช้กับครูและนักเรียน

“เราไม่ได้โดดเด่นแค่ด้านวิชาการ แต่ยังให้ความสำคัญ และสนับสนุนนักเรียนในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งกีฬา ดนตรี ศิลปะ ละคร เพราะต้องการสร้างประสบการณ์ให้กับนักเรียนและถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา ไม่ใช่กิจกรรมนอกหลักสูตร เพื่อช่วยนักเรียนค้นหาตัวตน และมุ่งสู่การพัฒนาศักยภาพในด้านที่ทำได้ดี หรือสนใจเป็นพิเศษ”

เพราะแนวคิดของเวลลิงตันคอลเลจ กรุงเทพฯ ไม่ใช่การเตรียมเด็กเพื่อแข่งขันเข้ามหาวิทยาลัย แต่ต้องการพัฒนาเด็กให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสมดุลทั้งร่างกายและจิตใจ ดังนั้น นักเรียนที่จบการศึกษาจากที่นี่จะเป็นผู้ที่มีความฉลาดเฉลียว และสามารถคิดวิเคราะห์สิ่งต่าง ๆ ได้อย่างลึกซึ้ง รวมถึงพัฒนาตนเองด้านต่าง ๆ ได้ ไม่ว่าจะเป็นระบบความคิด การเข้าสังคม และการศึกษาเพื่อเตรียมพร้อมการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย และการใช้ชีวิตในอนาคต

ชี้ตลาดการศึกษาไทยมีศักยภาพ

ไม่เพียงแต่การเปิด ร.ร.นานาชาติเวลลิงตันคอลเลจแห่งล่าสุดในประเทศไทย ก่อนหน้านี้ เวลลิงตันคอลเลจยังเปิดโรงเรียนในประเทศจีน 4 แห่ง และเตรียมที่จะเปิดเพิ่มอีก 1 แห่งในปีหน้า ที่ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดย “เฮเลน คาวานอช์” ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ เวลลิงตันคอลเลจ ประเมินตลาดการศึกษาของไทยว่ามีศักยภาพ และจากอัตราการเติบโตของโรงเรียนอินเตอร์ซึ่งอยู่ที่ปีละ 5% นับเป็นแนวโน้มที่ดี และแสดงให้เห็นถึงโอกาสในการตลาดที่สามารถเติบโตได้อีก

“หลังจากที่ทำการศึกษาถึงศักยภาพ และความพร้อมของผู้รับใบอนุญาตให้นำหลักสูตรโรงเรียนเวลลิงตันคอลเลจมาใช้ และพิจารณาความเหมาะสมของสถานที่ สิ่งแวดล้อม ตลอดจนกลุ่มเป้าหมายแล้ว จึงพิจารณาเห็นว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่เหมาะสมในการเริ่มต้นมีโรงเรียนนานาชาติเวลลิงตันคอลเลจแห่งแรกของภูมิภาคอาเซียน”

“เรานำกระบวนการทุกอย่างมาไว้ที่นี่ ซึ่งเกณฑ์สำคัญในการใช้คัดเลือกพาร์ตเนอร์ต้องมีปรัชญาเดียวกัน พร้อมจะส่งต่อความเป็นเวลลิงตันออกไปให้คนอื่น ๆ ได้มากที่สุด โดยเรามีแผนในการแลกเปลี่ยนบุคลากรระหว่างกัน ทั้งให้ครูจากที่ไทยไปศึกษาดูงาน เพื่อนำความรู้จากโรงเรียนแม่มาปรับใช้ในไทย ขณะที่เด็กก็จะมีการไปซัมเมอร์แคมป์ในช่วงปิดเทอม”

อนึ่ง เมื่อปี 2558 โรงเรียนเวลลิงตันคอลเลจได้รับเกียรติจากนิตยสาร The Week โหวตให้เป็นโรงเรียนที่มีความคิดก้าวหน้าสูงสุดในประเทศอังกฤษ และนิตยสาร The Tatler ได้มอบรางวัลโรงเรียนมัธยมศึกษาที่ดีที่สุดในอังกฤษอีกด้วย