ยูนิเซฟ- ศธ. หารือแผนร่วมมือพัฒนาการศึกษาไทยภายใน 5 ปี

ผู้แทนยูนิเซฟ ประจำประเทศไทย พบ ตรีนุช หารือแผนความร่วมมือระยะ 5 ปี พัฒนาการศึกษาไทยทุกมิติ

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา นางคยองซัน คิม ผู้แทนยูนิเซฟประจำประเทศไทย (UNICEF Representative to Thailand) ได้เดินทางมาพบตนที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) โดยมีการหารือถึงแนวทางการพัฒนาการศึกษาในยุคหลังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19

รวมถึง การจัดทำ Country Programme Document ค.ศ. 2022 – 2026 หรือ พ.ศ.2565 – 2569 ซึ่งเป็นแผนงานความร่วมมือเป็นเอกสารที่รัฐบาลไทยและยูนิเซฟประเทศไทย จัดทำร่วมกันทุก 5 ปี เพื่อกำหนดแผนการทำงานของยูนิเซฟและประเทศไทยในช่วงเวลาดังกล่าว

โดยมีสาระสำคัญของแผนงานความร่วมมือ ประกอบด้วย การพัฒนาเด็กปฐมวัย ,การศึกษา ,การคุ้มครองเด็ก ,การเสริมสร้างความยืดหยุ่น และนโยบายสังคม

“ผู้แทนยูนิเซฟประจำประเทศไทย แจ้งว่าทางยูนิเซฟพร้อมให้การสนับสนุนการดำเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ ภายใต้การนำของดิฉัน ในประเด็นต่าง ๆ ได้แก่ การส่งเสริมความเข้มแข็งทางการศึกษาให้กับเด็กกลุ่มเสี่ยงที่จะออกกลางคัน หรือไม่ได้เรียนหนังสือ การพัฒนาสูตรฐานสมรรถนะ การพัฒนาครู การลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา การสร้างให้เกิดความปลอดภัยในโรงเรียน และการขับเคลื่อนการศึกษาปฐมวัย รวมไปถึงการสร้างความมั่นใจว่าเด็กปฐมวัยพร้อมที่จะเรียนรู้เมื่อเข้าเรียนในระดับประถมศึกษา

และทางยูนิเซฟก็ชื่นชมกระทรวงศึกษาธิการในการจัดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องไม่หยุดนิ่ง แม้ในภาวะวิกฤตโควิด-19 ตลอดจนเรื่องที่ดิฉันให้ความสำคัญกับการเปิดเรียนอย่างปลอดภัย โดยการจัดเตรียมวัคซีนให้แก่ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาอย่างเต็มที่” รมว.ศธ.กล่าว


นางสาวตรีนุช กล่าวต่อไปว่า ตนได้ขอบคุณทางยูนิเซฟที่ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการจัดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งหลังจากนี้ยูนิเซฟจะร่วมกับองค์กรหลักและหน่วยงานในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ จัดทำ Country Programme Document ค.ศ. 2022 – 2026 หรือ แนวทางการดำเนินงานกิจกรรมต่างๆ ใน 5 ปีข้างหน้าที่เป็นรูปธรรมต่อไป