มติ กบง.ปรับราคาก๊าชหุงต้มอีก 10 บาท มีผลพรุ่งนี้ อ้างราคาตลาดโลกสูงต่อเนื่อง

เมื่อเวลาประมาณ 18.00 น. วันที่ 5 กันยายน นายประเสริฐ สินสุขประเสริฐ รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เปิดเผยว่า วันเดียวนี้ มีการประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) มี พล.อ.อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานการประชุม ซึ่งที่ประชุมได้มีการพิจารณาโครงสร้างราคาก๊าซแอลพีจี (ก๊าซหุงต้ม) อ้างอิงสำหรับเดือนกันยายน 2560 โดยมีมติให้ปรับราคาขายปลีกเพิ่มขึ้น 10 บาทต่อถังขนาด 15 กิโลกรัม (กก.) มีผลวันที่ 6 กันยายนนี้ เนื่องจากราคาก๊าซแอลพีจีตลาดโลก เดือนกันยายน 2560 มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างเนื่อง ปัจจุบันอยู่ที่ระดับ 490 เหรียญสหรัฐต่อตัน เพิ่มสูงขึ้นจากเดือนสิงหาคม 50 เหรียญสหรัฐต่อตัน อย่างไรก็ตาม อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยเดือนสิงหาคม ค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นอยู่ที่ระดับ 33.4292 บาทต่อเหรียญสหรัฐ ส่งผลให้ราคา ณ โรงกลั่นที่อ้างอิงราคานำเข้า ปรับตัวเพิ่มขึ้น 1.4389 บาทต่อกก. ปรับเพิ่มจาก 16.2581 บาทต่อกก. เป็น 17.6970 บาทต่อกก. ที่ประชุมจึงมีมติให้นำเงินจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงในส่วนของก๊าซแอลพีจีมาช่วยรักษาเสถียรภาพราคาเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อประชาชนมากเกินไป โดยให้ปรับเพิ่มอัตราเงินชดเชยจากกองทุนน้ำมันฯ 0.8160 บาทต่อกก. จากเดิมชดเชยที่ 2.7559 บาทต่อกก. เป็นชดเชย 3.5719 บาทต่อกก. จึงเหลือส่วนต่างราคาที่ปรับเพิ่มขึ้น 0.67 บาทต่อกก. จาก 20.49 บาทต่อกก. เป็น 21.15 บาทต่อกก. ที่ประชาชนผู้ใช้ก๊าซแอลพีจีจะเป็นผู้รับภาระ

นายประเสริฐ กล่าวว่า จากการใช้เงินกองทุนน้ำมันฯเพื่ออุดหนุนส่วนต่างราคาบางส่วน ส่งผลให้กองทุนน้ำมันฯมีรายจ่ายสุทธิ 508 ล้านบาทต่อเดือน โดยฐานะสุทธิของกองทุนน้ำมันฯ ณ วันที่ 3 กรกฎาคม 2560 อยู่ที่ 38,632 ล้านบาท แบ่งเป็นบัญชีส่วนก๊าซแอลพีจี 5,859 ล้านบาท และบัญชีส่วนน้ำมันสำเร็จรูปอยู่ที่ 32,773 ล้านบาท นอกจากนี้ ที่ประชุมยังพิจารณาผลการศึกษาการทบทวนการคำนวณต้นทุนราคาก๊าซสำหรับรถยนต์ หรือเอ็นจีวี เพื่อให้สะท้อนต้นทุนและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยเห็นชอบปรับสูตรราคา เพิ่มค่าใช้จ่ายในการปรับคุณภาพก๊าซเอ็นจีวี เฉพาะรถส่วนบุคคล ทั้งนี้ ให้ ปตท.รับบริหารจัดการต้นทุนให้เหมาะสมต่อไป

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับราคาขายปลีกก๊าชหุงต้มขาด 15 กก. ในเขต กทม.และปริมณฑล ปัจจุบันถังละ 343 บาท โดยวันที่ 6 กันยายนจะปรับราคาเป็นถังละ 353 บาท

 

ที่มา มติชนออนไลน์