กลุ่มทิสโก้ คว้าแบรนด์ที่มีมูลค่าสูงสุดในกลุ่มธุรกิจธนาคารเป็นปีที่ 2

กลุ่มทิสโก้

กลุ่มทิสโก้ ปลื้มคว้าแบรนด์ที่มีมูลค่าสูงสุด อยู่ที่ 35,778 ล้านบาท ในกลุ่มธุรกิจธนาคาร ต่อเนื่องปีที่ 2 ตามเครื่องมือชี้วัดมูลค่าแบรนด์องค์กร CBS Valuation

วันที่ 19 มกราคม 2566 บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือกลุ่มทิสโก้ โดยคุณศักดิ์ชัย พีชะพัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เข้ารับรางวัลทรงเกียรติ Thailand’s Top Corporate Brands 2022 ในฐานะบริษัทที่มีมูลค่าแบรนด์องค์กรสูงสุด ในกลุ่มธุรกิจธนาคาร ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 จากศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในงาน ASEAN and Thailand’s Top Corporate Brands 2022 จัดโดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ทั้งนี้ กลุ่มทิสโก้ ถือเป็น 1 ใน 13 บริษัท ที่ได้รับรางวัลสุดยอดแบรนด์องค์กรไทย Thailand’s Top Corporate Brands 2022 โดยมีมูลค่าแบรนด์อยู่ที่ 35,778 ล้านบาท เป็นอันดับหนึ่งในกลุ่มธุรกิจธนาคาร ซึ่งเป็นผลมาจากการกำหนดทิศทางขับเคลื่อนองค์กรด้วยความมั่นคงยั่งยืน โดยมุ่งเน้นในการเติบโตอย่างมีคุณภาพ ยึดหลักการบริหารจัดการความเสี่ยงที่รัดกุม และปรับตัวให้เท่าทันกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ พร้อมบูรณาการด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลเข้าไปอยู่ในทุกกระบวนการดำเนินธุรกิจ ส่งผลให้กลุ่มทิสโก้สามารถก้าวสู่องค์กรที่มีมูลค่าแบรนด์สูงสุดในกลุ่มธุรกิจธนาคารต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ถือเป็นบทพิสูจน์ความสำเร็จในปีแห่งความท้าทาย

               

การวัดมูลค่าแบรนด์องค์กรนี้ ได้นำตัวเลขจากงบการเงินของบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศไทยและอาเซียน มาคำนวณค่าเฉลี่ยเป็นระยะเวลา 3 ปี ตามเครื่องมือชี้วัดมูลค่าแบรนด์องค์กร Corporate Brand Sustainability Valuation หรือ CBS Valuation ที่นำแนวคิดด้านการตลาด การเงิน และการบัญชี มาบูรณาการให้คุณค่าแบรนด์องค์กรสามารถประเมินเป็นตัวเลขทางการเงินได้อย่างถูกต้อง