ก.ล.ต.เตือนระวังลงทุน CFD อ้างอิงคริปโท ชี้ไม่อยู่ภายใต้กำกับ

ก.ล.ต. สินทรัพย์ดิจิทัล

สำนักงาน ก.ล.ต.เตือนนักลงทุนระมัดระวังการลงทุนใน CFD อ้างอิงคริปโท ชี้ไม่อยู่ในกำกับของ ก.ล.ต.

วันที่ 25 มกราคม 2566 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) แจ้งเตือน ขอให้ประชาชนระมัดระวัง ในการลงทุน Contract for Difference (CFD) ที่อ้างอิงกับคริปโทเคอร์เรนซี ไม่ได้อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ ก.ล.ต. ขอให้ประชาชนใช้ความระมัดระวังในการลงทุน เช่น สัญญาในลักษณะที่ระบุว่า จะทำการซื้อขายส่วนต่างในราคาของสินทรัพย์ที่อ้างอิง ณ จุดเวลาที่ทำการเปิดสัญญากับจุดเวลาที่ทำการปิดสัญญา โดยผู้ซื้อไม่ได้มีการถือครองทรัพย์สินที่อ้างอิงนั้นจริง และไม่ได้มีการออกโทเค็นหรือหน่วยอิเล็กทรอนิกส์ใด ๆ

Advertisement