กลุ่ม GULF ขายบิ๊กลอตหุ้น VGI ให้ BTS รวม 754 ล้านหุ้น

หุ้น GULF

ก.ล.ต.รายงานพบว่าระหว่างวันที่ 2 และ 6 มิ.ย. BTS ได้ซื้อบิ๊กลอตรวม 754 ล้านหุ้น โดยเป็นการขายจากกลุ่ม GULF โดย “สาริศ รัตนาวะดี” ลูกชายคนโตของ “สารัชถ์ รัตนาวะดี” และบริษัทในเครือกัลฟ์ ส่งผลให้ BTS หลังวันทำรายการ รวมทั้งกลุ่มบีทีเอสจะถือหุ้นรวม 60.3352%

วันที่ 7 มิถุนายน 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานแบบรายงานการได้มาหรือจำหน่ายหุ้นของกิจการ (แบบ 246-2) บนเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ BTS พบว่าเมื่อวันที่ 2 มิ.ย. 2566 BTS ได้หุ้นบริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน) หรือ VGI

โดยเป็นการซื้อบิ๊กลอตจาก Mr.Saris Ratanavadi (นายสาริศ รัตนาวะดี ลูกชายคนโตของนายสารัชถ์ รัตนาวะดี และ Manford Equity Holdings Ltd. และ Gulf Investment and Trading Pte. Ltd. รวมจำนวน 411,039,200 หุ้น คิดเป็น 3.6717% โดยทำธุรกรรมผ่านบริษัทหลักทรัพย์ (บล.) บัวหลวง จำกัด (มหาชน) และภายหลังวันทำรายการถือหุ้นรวม 3,022.5 ล้านหุ้น คิดเป็นสัดส่วน 26.9998%

               

และต่อมาเมื่อวันที่ 6 มิ.ย. 2566 BTS ได้หุ้น VGI โดยซื้อบิ๊กลอตจาก Gulf Capital Holdings Limited อีกจำนวน 343,200,000 หุ้น คิดเป็น 3.0657% โดยทำธุรกรรมผ่านบริษัทหลักทรัพย์ (บล.) บัวหลวง จำกัด (มหาชน) และภายหลังวันทำรายการถือหุ้นรวม 3,365.7 ล้านหุ้น คิดเป็นสัดส่วน 30.0656%

ทั้งนี้ หากรวมจำนวนหุ้นที่ถือโดยบริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) จำนวน 3,320.6 ล้านหุ้น สัดส่วน 29.6632% และนายคีรี กาญจนพาสน์ อีกจำนวน 67.88 ล้านหุ้น สัดส่วน 0.6064% ทำให้กลุ่ม BTS ถือหุ้น VGI รวมสัดส่วนกว่า 60.3352%

Advertisement