ธนาคารกรุงไทย เปิดขายหุ้นกู้ “ไทยเบฟ” วันนี้ ดอกเบี้ยสูงสุด 3.87%

ธนาคารกรุงไทย เปิดขายหุ้นกู้ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) 3 รุ่น ดอกเบี้ยระหว่าง 3.10-3.87% ต่อปี ทริสเรทติ้งจัดอันดับบริษัทและหุ้นกู้ที่ระดับ “AA” แนวโน้ม “Stable” จองซื้อ 100,000 บาท 14 และ 17-18 กรกฎาคม 2566

วันที่ 14 กรกฎาคม 2566 ธนาคารกรุงไทย เปิดขายหุ้นกู้ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตเครื่องดื่มชั้นนำในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเป็นการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งที่ 2/2566 หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทด้อยสิทธิ ไม่มีประกันและมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน (ตลอดอายุหุ้นกู้)

แบ่งออกเป็น 3 ชุด ได้แก่

  • หุ้นกู้ชุดที่ 1 อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.10% ต่อปี
  • หุ้นกู้ชุดที่ 2 อายุ 4 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.37% ต่อปี
  • หุ้นกู้ชุดที่ 3 อายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.87% ต่อปี

อันดับความน่าเชื่อถือของบริษัทและหุ้นกู้ที่ระดับ “AA” แนวโน้ม “Stable” โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2566

โดยเสนอขายค่อผู้ลงทุนสถาบันและ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ (โดยให้บุคคลธรรมดาที่เป็นผู้ลงทุนสถาบันจองซื้อในฐานะผู้ลงทุนรายใหญ่เทานั้น)

เปิดจองซื้อระหว่างวันที่ 14 และ 17-18 กรกฎาคม 2566 ราคาเสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท จองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท ทวีคูณ 100,000 บาท

ทั้งนี้นักลงทุนสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมหรือจองซื้อได้ที่ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาและผ่านทางแอปพลิเคชั่น “MONEY CONNEXT” ของธนาคารกรุงไทย